Zomerkamp Rijnsburg in Leusden

Zomerkamp Rijnsburg in Leusden, al meer dan 50 jaar een begrip in de regio, staat ook voor dit jaar weer op de planning. Het kamp in Leusden, wie kent het niet? Duizenden kinderen gingen je al voor, veel vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn al mee geweest. We verblijven in het YMCA-Kampeercentrum op Landgoed Den Treek. Slapen doe je met zes kinderen en één man of vrouw leiding in tenten. Het eten wordt verzorgd door de keuken, die net als de prima douches en toiletten, in de centrale kampschuur is te vinden.

We spelen echte kampspellen zoals Levend Stratego, Kolonisten van Leusden, Totemroof en nog vele anderen. En we gaan een dagje naar het zwembad. Er worden natuurlijk ook verhalen uit de bijbel verteld. Dat is onze drive! De leiding bestaat uit ervaren jeugdleiding, waarvan een aantal betrokken zijn bij kerkelijk jeugdwerk.

Data en kosten
Het zomerkamp vertrekt dit jaar op zaterdag 17 juli om 14.00 uur met de bus vanuit Rijnsburg en we keren terug op zaterdag 24 juli om ongeveer 11.30 uur. De kosten bedragen all-in slechts €170,- per deelnemer. Vanaf het tweede kind uit één gezin krijg je €10,- korting per kind.

Opgeven door corona digitaal
Jongens en meisjes mogen mee vanaf groep 5 van de basisschool tot en met de eerste klas van het vervolgonderwijs. Je kunt je aanmelden vanaf dinsdag 26 tot en met woensdag 27 januari, vanwege corona is dinsdag vanaf 19.00 uur een digitaal inschrijfformulier beschikbaar via facebook.com/kamprijnsburg (ook zonder account bereikbaar). Dit formulier gaat woensdagavond om 22.00 uur weer offline. Pas als het inschrijfformulier volledig ingevuld door ons is ontvangen, is je inschrijving bevestigd. Ook kun je op deze dinsdag vanaf 19.00 uur nog kijken naar een live-event via deze Facebookpagina!

Wees op tijd!
Anders kun je voor de wachtlijst nog mailen naar zomerkamprijnsburg@gmail.com of bellen met Barbara van der Meij op 06-10050070. Mocht het kamp vanwege coronamaatregelen niet doorgaan, dan krijg je je geld terug. En laat je vriendinnen of vrienden zich ook aanmelden.

Betaling
Je kunt het bedrag ineens betalen of nu een deel en op de kennismakingsavond in juni, waar je een persoonlijke uitnodiging voor krijgt, de rest! (Overmaken op IBAN NL81RBRB 0825 0990 05 t.n.v. Kamp Leusden Rijnsburg, met vermelding naam deelnemer plus geboortedatum)

Verdere info: www.facebook.com/kamprijnsburg en mail zomerkamprijnsburg@gmail.com, tel. 071-4022787/06-53714712, Jaap de Mooij / 06-10050070, Barbara van der Meij.

Alpha-cursus online!

Maandag 25 januari begint de online Alpha-cursus. Bij elkaar komen gaat helaas nog steeds niet, maar de online-cursus biedt weer andere mogelijkheden. Nu kan je meedoen vanuit huis, hoef je geen oppas te regelen, hoef je de straat niet meer op, en toch ontmoet je anderen en word je meegenomen in de leerzame en verrijkende ontdekkingstocht van de Alpha-cursus. Wereldwijd gingen vele miljoenen je al voor!

We gaan bezig met vragen als: Is er meer? Wie is Jezus? Wat is bidden en hoe doe je dat? Hoe zit het met de Heilige Geest? Hoe zit het met het kwaad in de wereld? Je bent van harte uitgenodigd voor deze cursus, en omdat het online is, kun je misschien ook makkelijk iemand anders uitnodigen! De cursus duurt 10 avonden (vanaf halfacht) en 1 (kort) weekend. We beginnen 19.30 uur. Meld je aan via www.alpharijnsburg.nl.

Corona proof alternatief kindernevendienst

Zolang de corona situatie voortduurt geven wij in de Immanuelkerk geen kindernevendienst meer. Er is een mooi alternatief voor thuis in de vorm van Vertel Het Maar. Gratis registratie via

https://vertelhetmaar.nl

Als u via bovenvermelde link een gratis account aanmaakt dan vindt u hier iedere week werkjes voor de kinderen.

Wij zullen de kindernevendienst weer oppakken zodra er weer meer dan 30 mensen naar de kerk mogen.

Alvast bedankt en als er vragen zijn hoor ik ze graag.

Groetjes Claudia de Mooij
Namens de Kindernevendienstcommissie

Vacature kerkelijk werker Gemeenteopbouw (m/v)

De kerkenraad heeft onlangs ingestemd met het aanstellen van een extra kerkelijk werker. Daarmee wordt invulling gegeven aan het beleid om het buurtpastoraat en de aandacht voor de jonge Gezinnen en gezinnen met oudere kinderen te versterken. Met buurtpastoraat willen we bereiken, dat gemeenteleden zich bewust zijn van de opdracht tot pastoraal werk in de eigen omgeving, of men nu lid is van onze gemeente of niet. We willen de aansluiting met de verschillende doelgroepen herstellen en versterken en hen (weer) bekend maken met de boodschap van Gods liefde en genade. De Kerkelijk Werker Gemeenteopbouw helpt de wijkteams bij de ontwikkeling van het buurtpastoraat en gaat voorop in het leggen van contacten met de doelgroepen 25 - 40 jaar en later 40 - 55 jaar. De profielschets is hieronder te downloaden. Wilt u reageren of kent u een geschikte kandidaat, in de profielschets is de nodige informatie te vinden.

Profiel kerkelijk werker Gemeenteopbouw
aantal keren gedownload: 62

Aanvullende beperkingen i.v.m. COVID-19

Aanvullende beperkingen

Met het oog op de recente ontwikkelingen rondom het covid-19 virus ziet het moderamen zich genoodzaakt verdere beperkingen in te stellen met betrekking tot de zang in de kerkelijke gebouwen. Dat betekent dat tot 9 februari 2021 uitsluitend nog voorzang is toegestaan met maximaal één zanger/voorzanger, en waarbij deze persoon op voldoende en ruime afstand, bij voorkeur afgescheiden van de overige aanwezigen, staat opgesteld.

Het moderamen heeft aanvullend de betrokken vrijwilligers opnieuw uitgenodigd en gevraagd creatieve, alternatieve vormen van muzikale ondersteuning te ontwikkelen. Al veel langer is daarvoor een ‘menukaart’ beschikbaar waarin de verschillende mogelijkheden worden genoemd en waar afwisselend gebruik van wordt gemaakt. Inmiddels zijn er vele nieuwe bruikbare ideeën ontwikkeld. Daarbij moet wel steeds de uitwerking aansluiten bij de intentie en de praktijk van de beperkingen.

Rijksoverheid en Protestantse Kerk Nederland

Het moderamen en de kerkenraad volgen nadrukkelijk en vanzelfsprekend al vanaf 19 maart 2020 de adviezen en de voorschriften van de Rijksoverheid en volgen tevens in grote lijnen de adviezen van de Protestantse Kerk Nederland. De plaatselijke gemeente blijft echter zelf verantwoordelijk om gelet op de eigen omstandigheden en mogelijkheden besluiten te nemen over de maatregelen die genomen moeten worden tegen het covid-19 virus. Alle tot op heden genomen besluiten hebben steeds gepast binnen deze kaders, zijn tijdig en direct genomen, en geven ruimte, voor zover deze er nog is, aan de uiteenlopende behoefte van mensen binnen onze veelkleurige kerk. Dit hernieuwde besluit is binnen 24 uur genomen naar aanleiding van het aangepaste advies van de Protestantse Kerk Nederland van afgelopen week, met daarin het nadrukkelijke verzoek de voorzang in de gemeente verder te beperken.

Overwegingen

‘Houdt dan de lofzang gaande’ is in ons belijden een opdracht waarvan we gewoon zijn dat deze in de kerkgebouwen tot uiting komt. Wellicht meer nog dan de persoonlijke behoefte gezamenlijk te kunnen zingen, is het verder terugbrengen van de lofzang mede daarom een besluit dat niet gemakkelijk te nemen is. We leven echter in een tijd van grote onzekerheid, voor de meesten van ons ongekend, waarin het haast onmogelijk is nut en proportionaliteit van de genomen besluiten te overzien. Het moderamen heeft in haar besluit de grote onbekendheid met de mogelijke ontwikkelingen rondom covid-19, het draagvlak onder en de gevoelens bij de direct betrokken vrijwilligers en de gemeenteleden, en de wens geen maatschappelijke aanstoot te geven, meegewogen. We zijn tot de slotsom gekomen dat alles overziend terughoudendheid op zijn plaats is en spreken de hoop en de verwachting uit dat ook deze tijd voorbij zal gaan.

Onze lofzang mag dan in het publieke domein even stil gevallen zijn, maar kan en mag nog altijd in ons hart en huis klinken.

Namens kerkenraad en moderamen,

Jeroen W. Ravensbergen

Terugblik morgendienstdienst Grote Kerk van 3 januari

In de morgendienst in de Grote Kerk van 3 januari ging het over de ‘drie wijzen’ aan de hand van een gedicht van T.S. Eliot, een groot dichter, (hij kreeg in 1948 de Nobelprijs voor Literatuur) die na een intense zoektocht uitkwam bij het christelijk geloof. Enige tijd nadat hij zich had laten dopen (1926) schreef hij het gedicht: ‘Journey of the Magi’, (reis van de magiërs) dat dus in de dienst is besproken.

De volledige tekst – Engels met Nederlandse vertaling – kunt u hier vinden: Journey of the Magi.

Dit is een link naar een voordracht van het gedicht door Eliot zelf.

Gebedspastoraat

De eerstvolgende gelegenheid is op vrijdag 12 februari: 10.30-11.15 en 11.30-12.15 uur, Burg. Meijboomstraat 2 (in de werkruimte van ds. Haasnoot). Het is ook mogelijk om thuis of op een ander moment gebedspastoraat te ontvangen.

Informatie en opgave bij ds. Haasnoot: 06-30777022.

Samen bidden in De Voorhof

Door corona voorlopig geen bidden in De Voorhof. Wanneer Contact deze week uitkomt is de Week van Gebed al halverwege, ik hoop dat we als gemeente persoonlijk of online in gebed dagelijks onze beden neerleggen bij de hemelse Vader in Jezus naam! Laten we ‘in Hem’ blijven om te bidden wat de Geest ons ingeeft. Gebed voor Open Doors in het toerusten van de vele christenen in zoveel landen die zwaar vervolgd worden. Voor het besturen van ons land. Dat we als gelovige en als kerk een zegen mogen zijn voor onze straat, dorp en land. Joh. 15: 7 zegt: “Als je in Mij blijft en Mijn woorden in je blijven, vraagt wat je maar wilt, en het zal je gegeven geworden.”