Youth Alpha

Op donderdag 1 oktober start de Youth Alpha. Gedurende 10 avonden, waarbij we beginnen met een heerlijke maaltijd, gaan we met elkaar in gesprek over oa de volgende vragen: Wie ben ik? Waarom is er lijden in de wereld? Bestaat God? Is geloven niet saai?

Kom jij ook?

Wie: jongeren tussen de 13 en 17 jaar
Waar: Wilhelminaschool (Kerkstraat 21)
Tijd: 18:30-20:30 (inclusief eten)
Vragen: karinekromhout@gmail.com / mariaghdejong@gmail.com

Welkom in de Kerk: wel even online reserveren

Om één van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (m.i.v. 5 juli 2020) te kunnen bijwonen, dient u een plaats te reserveren. Dat kan via het reserveringssysteem www.eventbrite.nl/o/prot-gemeente-rijnsburg-30475688894. Mocht het u niet lukken dan kunt u ook telefonisch reserveren via 06 23 86 48 95 of 06 23 80 41 88.

Algemeen

 • Bij het reserveren van plaatsen verklaart u gezond te zijn en geen verdenking van klachten in relatie tot corona te hebben. Ook wordt u niet geacht in quarantaine te blijven.
 • Is uw dienst van voorkeur niet meer beschikbaar, dan kunt u vanzelfsprekend een andere datum en/of tijdstip of een ander kerkgebouw kiezen

Online reserveren:

 • Reserveren kan vanaf elke maandag voor de twee daarop volgende zondagen.
 • Mocht u tevens gebruik willen maken van de oppas, de zondagsschool of de kindernevendienst, dan graag naast uw reservering voor uw plaats(en) in de kerk tevens een berichtje sturen naar pgr.dienstenbeheer@gmail.com. Graag daarbij aangeven om hoeveel kinderen het gaat, voor welke dienst alsmede uw naam en telefoonnummer. Tijdens de zomervakantie van de scholen is er geen oppas in de Voorhof. 
 • Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en varieert per dienst van 100 tot 130 plaatsen. In sommige diensten is een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor direct betrokkenen, zoals bijvoorbeeld familieleden van doopouders.
 • Als het aantal beschikbare plaatsen minder is dan u wilt reserveren, of als er geen beschikbare plaatsen meer zijn, stuur dan een bericht naar de administratie pgr.dienstenbeheer@gmail.com. De administratie bekijkt de mogelijkheden en plaatst u desgewenst op de wachtlijst voor de betreffende dienst of toekomstige andere diensten.
 • De online inschrijving sluit zaterdag om 18.00 uur voor de komende zondag.

Reserveren via de Administratie:

 • U kunt reserveren en vragen stellen aan de administratie via pgr.dienstenbeheer@gmail.com
 • U kunt bellen naar 06 23 86 48 95 of naar 06 23 80 41 88. U heeft direct contact met één van de vrijwilligers van de Administratie of kunt een boodschap inspreken.
 • De reservering via email of telefoonnummer sluit vrijdagavond 18.00 uur in verband met de verwerkingstijd.

Bij uw bezoek:

 • Bij aankomst wordt uw reservering gecontroleerd aan de hand van een beschikbare lijst van bezoekers. U wordt gevraagd naar uw gezondheid in relatie tot corona gerelateerde klachten.
 • Volg de aanwijzingen, waaronder de verkeersstromen. U wordt naar uw plaats gebracht. Er is geen vrije plaatsing.
 • Indien u een dienst bezoekt waar zang niet is toegestaan, dan mag u niet meezingen met orgel, combo of zanggroep.
 • Houdt u aan de algemene richtlijnen. Houd afstand. Beperk het toiletgebruik.
 • Heeft u vragen over de richtlijnen, lees dan het Protocol van de PGR en de bijbehorende Gebruiksplannen van de gebouwen.

LICHT online beschikbaar

Het startnummer van LICHT is inmiddels bezorgd bij zo'n 3200 gezinnen. Een forse verspreiding van ons maandblad. Desondanks blijkt er behoefte te zijn om LICHT ook digitaal beschikbaar te maken, zeker nu Licht in verband met de Coronacrisis niet meegenomen kan worden vanaf vaste openbare plaatsen. De Taakgroep Communicatie heeft daarom besloten om vooralsnog op proef aan deze vraag te voldoen.

De onlineversie onder het kopje LICHT in een zogenaamde bladeraar geplaatst. Nadat u dit kopje heeft aangeklikt vergt het enige tijd om LICHT als het ware "op te halen". Enig geduld is dus geboden. Dit is afhankelijk van de snelheid van uw internet asansluiting. Het gebruik van de bladeraar wijst na enig proberen vanzelf. U kunt op de pijlen klikken om voor- of achteruit te bladeren en desgewenst het volledige scherm gebruiken om het blad te lezen. Tenslotte is het mogelijk om LICHT in z'n geheel als pdf te downloaden.

Gebedspastoraat

De eerstvolgende gelegenheid is op vrijdagochtend 2 oktober: 10.30-11.15, 11.30-12.15 uur, Burg. Meijboomstraat 2 (in de werkruimte ds. Haasnoot). Het is ook mogelijk om thuis of op een ander moment gebedspastoraat te ontvangen.

Informatie en opgave bij ds. Haasnoot: 06-30777022.

Samen bidden in De Voorhof

Elke zaterdag van 19.00-19.45 uur in zaal 6. Als de discipelen meemaken dat Jezus veel in gebed is, vragen ze: Heer leer ons bidden en Jezus leert hen het Onze Vader. In Johannes 17 horen we dat Jezus bidt tot Zijn Vader en daar kunnen we heel veel van leren. Hij had hun daarvoor al gezegd dat Hij niets van zichzelf kon doen, maar alles in volkomen afhankelijkheid van de Vader. Mag je dan ook zeggen dat het Zijn verlangen is dat wij niets kunnen zonder Hem. Zoals Hij ook zegt dat we ranken zijn aan de wijnstok, Zijn leven, Zijn Geest, Zijn woord stroomt door ons. Mag ons gebed zijn dat deze dingen gestalte krijgen in ons?!

Bidstond

Vanwege het Coronavirus kunt u contact opnemen met de voorganger ds. Haasnoot: 06-30777022. Eind september hopen we weer te gaan starten.