Praiseavond

Op woensdag 3 november om 19.30 uur start in de Voorhof een Praiseavond m.m.v. Maurien den Engelsman & band.

 

Theologische Vorming

Als predikanten organiseren we dit seizoen 6 theologische vormingsavonden, waarbij we dieper op een aantal theologische en Bijbelse thema’s ingaan. In het bewaarnummer (en hier op de website) is een overzicht te vinden. De eerste avond is woensdag 27 oktober in de Immanuëlkerk. Inloop vanaf 19.30u, start 19.45u, einde 21.30 uur.

Deze avond is het thema ‘Genezing en bevrijding – nu al en nog niet’. Daarbij gaan we in op vragen als: ‘wat betekent het dat in Christus het Koninkrijk van God nabij is gekomen? Hoe rijmen we genezingsverhalen en beloftes over genezing met het lijden in de wereld en het uitblijven van genezing?’

Meet en Greet Bijbelstudiereis 2022!

Volgend jaar hopen wij, de staf van de HBbijbelstudiereis, weer met 54 jongeren op vakantie te gaan. Een reis met twee prachtige bergtochten en een gevarieerd aanbod van activiteiten waaronder mountainbiken,   klettersteigen, en nog veel meer. De basis van de reis is echter de ‘Meet en Greet’ met Jezus. In negen Bijbelstudies zal Marco van Delft ons begeleiden in een ontmoeting met Jezus.

Onze bestemming is een prachtig huis in Rodengo Italië. Een huis met zwembad, gelegen in Zuid Tirol. We vertrekken op zaterdag 30 juli 2022 en komen op vrijdag 12 augustus 2022 weer terug. De inschrijfavond staat gepland op donderdag 9 december 2021 vanaf 19.00 uur in de Voorhof, Vliet NZ. 36 in Rijnsburg.

Vacature predikant (voltijds)

De beroepingscommissie heeft aan de hand van de profielschets de vacature opgesteld voor de nieuwe predikant die wij als PGR zoeken. Als gemeente zijn wij op zoek naar een predikant die jonge gezinnen (25-40) en gezinnen (41-55) kan aanspreken. Wij zoeken een predikant die affiniteit heeft met, zich kan inleven in en visie heeft voor deze doelgroepen.

De predikant verleent met het wijkteam pastorale zorg aan de leden in één van de wijken. Het betreft de wijken Frederiksoord & De Bloem of Centrum & Oost.

De vacature kunt u hieronder downloaden.

Vacature Predikant (aangepaste versie - oktober 2021)
aantal keren gedownload: 4 - (augustus 2021 versie is 386 keer gedownload)

Profielschets Predikant (aangepaste versie - oktober 2021)
aantal keren gedownload: 32

Welkom in de kerk!

Anderhalve-meter-maatregel vervalt (grotendeels) in onze gemeente

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg heeft besloten de verplichte onderlinge afstand van anderhalve meter in de erediensten en in alle gebouwen met ingang van 25 september af te schaffen. Dat betekent dat reserveren voor erediensten niet langer noodzakelijk is en de beperking van het aantal bezoekers op grond van de coronamaatregelen vervalt. Er zal geen controle op vaccinatie of negatieve corona-test worden ingevoerd. De kerkenraad maakt principieel geen onderscheid tussen mensen en stelt de kerken open en toegankelijk voor iedereen. Wel blijft het advies thuis te blijven bij klachten en waar mogelijk afstand te houden.

Met het opheffen van de verplichte onderlinge afstand volgt de kerkenraad het besluit van het kabinet van 14 september. De kerkenraad acht het verantwoord hier ter plaatse de kerken weer geheel open te stellen. Met het verwachte aantal bezoekers, de grootte van de gebouwen en de naar schatting voldoende hoge vaccinatiegraad in Rijnsburg zijn de omstandigheden er naar om deze stap te zetten. Daarbij telt ook dat het openstellen van de erediensten en de vrije toegang daartoe in belangrijke mate bijdragen aan de gemeenteopbouw en de zo gewenste onderlinge samenkomst.

In de Immanuëlkerk en de Grote Kerk zal één vak (of een gedeelte daarvan) ingericht blijven voor mensen die toch graag afstand willen bewaren. Kijk daarvoor ter plaatse naar het aangegeven gedeelte.

Vanzelfsprekend zullen kerkenraad en moderamen de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Mochten de omstandigheden wijzigen, kunnen aanpassingen worden doorgevoerd. Daarbij zal ook gekeken worden in hoeverre mensen zich weer veilig en vertrouwd voelen om naar de kerkdiensten te komen. De kerkenraad constateert dat het vervallen van de beperkingen grotendeels te danken is aan het gedrag van mensen en de hoge vaccinatiegraad die inmiddels is bereikt. Ze roept mensen op zelf verantwoordelijkheid te nemen en te blijven nemen om deze nieuwe ruimte en bewegingsvrijheid te kunnen blijven behouden, voor zichzelf en voor elkaar. De vrijheid van het individu kan niet los gezien worden van de verantwoordelijkheid voor de groep als geheel.

In het weekend van 9 en 10 oktober zal de Protestantse Gemeente Rijnsburg stilstaan bij de nu grotendeels achter ons liggende coronaperiode. Er zal gelegenheid zijn te herdenken en er zal gevierd worden dat de gemeente weer in vrijheid samen mag komen. Meer informatie daarover volgt. De kerkenraad is bijzonder verheugd en zeer dankbaar dat dit moment nu is gekomen. Juist nu de start van het kerkelijk seizoen is geweest, en er vele enthousiaste initiatieven en plannen tot gemeenteopbouw zijn. De kerkenraad nodigt alle mensen dan ook van harte uit voor de erediensten en samenkomsten.

Namens de kerkenraad
Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Van gedachten wisselen…

Heb je onze oproep gezien? En zou je wel mee willen praten of mee willen luisteren, maar zie je een gesprek alleen bijvoorbeeld niet zo zitten?

Wij nodigen je graag uit voor onze gespreksavonden op maandag 14 juni en woensdag 16 juni. Van 19.30 uur tot 21.30 uur zullen we met elkaar in gesprek gaan over hoe jij onze kerk ervaart. Misschien twijfel je of de kerk nog wel jouw kerk is. Of oriënteer je je op een andere kerkgenootschap.

Contact
Wij willen leren van wat er binnen onze kerk gemist wordt en waarin mogelijk een andere kerk juist zo aantrekkelijk is. We willen luisteren naar het verhaal hierachter. Kun je op een van de avonden? En zou je je verhaal met ons willen delen? Mail (2escriba@pknrijnsburg.nl), bel of app met Jonneke Steenvoorden (06 28762363). We sturen je graag de uitnodiging met daarin de locatie!

Samen bidden in de Voorhof

Elke zaterdag van 19.00-19.45 uur in zaal 5. Het gebed van Jezus voor Zijn discipelen en ook voor ons. Hij bidt: “Vader dat zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Daardoor zullen zij ook een volmaakte eenheid zijn. Onze liefde door hen heen zichtbaar in de wereld. De Heilige Geest zal hen alles leren en te binnen brengen wat Ik heb verteld”. Wat een geweldige genade hiervoor open te staan en die onderwijzing dagelijks te mogen ontvangen. Telkens biddend elkaar brengen voor de hemelse genadetroon, voor kerk, zieken, dorp, regering, land en zoveel meer. We kijken weer uit naar komende zaterdagavond, WELKOM, ook nieuwe bidders, gemeenteleden, kerkenraadsleden, heel erg welkom!