Bijbelstudiemiddag en -avond

Voor iedereen die wil groeien in het begrijpen van de Bijbelse verhalen en teksten start een nieuw seizoen bijbelstudiemiddagen en -avonden. De middagen zijn 2x per maand, de avonden ongeveer 1x per 4 weken, elk met hun eigen onderwerpen. De eerste middag is 26 september in de Immanuëlkerk. Inloop vanaf 13.30 uur, we eindigen tegen 15.30 uur. De eerste avond is 27 september, eveneens in de Immanuëlkerk. Inloop vanaf 19.45 uur, we eindigen rond 21.45 uur. Zie ook het bewaarnummer van Licht.

De Youth Alpha gaat van start!

Dit is de plek waar je met je vragen, zekerheden en twijfels terecht kunt. Verder is het DE plek om leeftijdgenoten te ontmoeten en gezellig samen te zijn. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. 10 weken, te starten op 28 september. Kom gerust eens kijken of het iets voor je is. Dus: Van harte welkom in de Wilhelminaschool, Kerkstraat 21, Rijnsburg. Om 18.30 uur starten we met een maaltijd. Ouders/grootouders/tantes/ooms/buren/vrienden: Weet je iemand tussen de 13 en 17 jaar, voor wie je dit leuk/leerzaam/goed lijkt: Geef het door! Voor vragen/opmerkingen: evelien-ravensbergen@live.nl.

Open startavond Gemeente Groeigroepen

Op maandagavond 2 oktober vindt de startavond van de gemeente groeigroepen plaats. Op deze avond zal onder leiding van Arie Ravensbergen ingegaan worden op het nieuwe thema “En God zag dat het TOV was” en zullen we aan de hand van een aantal vragen in kleinere groepen met elkaar in gesprek gaan.

Iedereen is vanaf 19:45 van harte welkom in de Voorhof!

Inzamelingsactie voor de Voedselbank op zaterdag 7 oktober

Op zaterdag 7 oktober wordt er door de Diaconie een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank Katwijk. Van 10-12 uur kunt u de spullen afgeven in de hal van de Immanuelkerk.

Er is dringend behoefte aan de volgende producten:

 • Limonade
 • Pakken sap
 • Koffiepads
 • Poederkoffie (oplos)
 • Aardappelpuree
 • Wereldgerechten
 • Appelmoes
 • Leverpastei
 • Blikjes fruit
 • Blik vlees
 • WC papier
 • Waspoeder
 • Cake- en taartmix
 • Kruidenmix Nasi/ Bami
 • Zakjes soep
 • Toiletartikelen (shampoo, tandpasta, deodorant etc.)
 • Wicky drinkpakjes

Steeds meer gezinnen maken gebruik van de Voedselbank. De Diaconie beveelt deze actie dan ook van harte bij u aan en ziet uit naar een geslaagde actie.

Pre-Marriage Course

Op 8 februari 2024 start de Pre-Marriage Course, lees in onderstaande flyer wat deze cursus inhoudt en hoe je je aan kunt melden.

Bekijk ook deze video over wat je ongeveer kunt verwachten van de cursus.

 

 

Naar het Heilige Land? Jongerenreis!

Al langer speel ik met de gedachte om een reis naar Israël te organiseren voor jongeren. Deze gedachte werd aangewakkerd in een gesprekje met Wilco en Jose Korts en heeft nu geleid tot het voornemen om in/rond de meivakantie van 2024 met een groep jongeren naar Israël te gaan! Rondtrekken in het land Israël is echt een verdiepende ervaring. Zitten op de berg van de zaligsprekingen (Matt. 5), varen op het meer van Galilea, rondtrekken van Nazareth tot Jeruzalem, van het groene land tot de woestijn, van de Middellandse Zee tot de Dode Zee. Een reis met onvergetelijke indrukken. Uiteraard onder deskundige leiding. Lijkt jou dat ook wat? Ben je tussen de 18 en 30 jaar? Laat mij dan weten of je belangstelling hebt.

Hoe eerder we weten hoeveel er geïnteresseerd zijn, hoe sneller we verdere plannen kunnen maken. We horen het graag! Wilco en Jose Korts en ds. Pieter van der Ende; email naar ds.vanderende@pknrijnsburg.nl of appje naar 0614226613.

Legaat – verantwoording/besteding

Met grote dankbaarheid heeft de diaconie van onze kerk een aantal jaar geleden een perceel grond als legaat ontvangen. De opbrengst van het stuk land moet voor diaconale doeleinden worden gebruikt. Inmiddels is het perceel verkocht aan de gemeente Katwijk. De diaconie heeft zich erover gebogen hoe de opbrengst, bijna EUR 300.000, – te besteden.

Er zijn 3 bestemmingen bepaald:

1. Op korte termijn investeren & renderen. Een derde van het legaat zal worden geïnvesteerd in lange termijn projecten binnen onze gemeente. Inmiddels is een gedeelte van het beschikbare geld ingezet om duurzame maatregelen te nemen (bijv. het plaatsen van zonnepanelen). Het geïnvesteerde geld vloeit over de jaren weer terug naar de diaconie. Hierdoor blijft dit deel van het vermogen intact voor eventuele latere projecten.

2. Langdurige ondersteuning van nog te selecteren doel/doelen. Een derde van het legaat is bedoeld om diaconale projecten voor langere tijd (2 jaar of langer) te ondersteunen.

3. Eenmalige ondersteuning van nog te selecteren doel/doelen. Een derde van het legaat is bedoeld om doel/doelen éénmalig een flinke ondersteuning te geven om daarmee een speciaal doel of doelstelling te bereiken.

Indienen doelen/projecten
Tot 1 oktober 2023 bestaat voor iedereen in de gemeente de mogelijkheid tot het indienen van doelen/projecten voor de hierboven genoemde bestemmingen onder nummer 2 en 3. De diaconie zal vervolgens de ingediende voorstellen beoordelen en mogelijk toekennen. Wilt u een doel/voorstel indienen of zijn er vragen, stuurt u dan een berichtje aan de diaconie via mailadres: secr-diaconie@kpnmail.nl.