Alles over de online kerkdiensten stille week

Ordes van dienst

Evangelielezing 8 april 2020

Witte Donderdag 9 april 2020

Goede Vrijdag - ochtenddienst 10 april 2020

Goede Vrijdag - middagdienst 10 april 2020

Stille Zaterdag - 11 april 2020

Morgendienst Eerste Paasdag- 12 april 2020

Middagdienst Eerste Paasdag - 12 april 2020

De meeste ordes van dienst volgen z.s.m.

Voor de kinderen

Zie ook Informatie van de zondagsschool en de kindernevendienst

Ook aan de kinderen is gedacht. We zullen in alle ochtenddiensten even aandacht besteden aan het onderwerp en verhaal van die week. Het paasproject loopt nog een paar weken en daarna volgt een nieuwe verhalenreeks. Vanaf 19 april zullen jullie zien waar die over gaat.. Materiaal voor de kinderen om thuis te gebruiken tijdens de morgendienst (downloads worden elke donderdagavond 'ververst'):

kleurplaat-5-april.pdf

verhalen-5-april-2020.pdf

verwerkingen-5-april-2020.pdf

Informatie om de dienst te volgen (live of achteraf)

De diensten zijn live te zien op KerkTV (https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events) en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023 of de kerkradio.

De maatregelen die zijn genomen

In lijn met de aangescherpte maatregelen en de richtlijnen van de Rijksoverheid zullen de online kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Rijnsburg worden voortgezet. Dat heeft het moderamen besloten, na bestudering van de actuele richtlijnen van de overheid en consultatie bij de burgemeester. De online-kerkdiensten blijken in een grote behoefte te voorzien om in deze tijd op een alternatieve manier als gemeente met elkaar verbonden te zijn.

De online diensten worden verzorgd door een beperkt team van medewerkers, waaronder de voorganger, een afvaardiging van de kerkenraad en de muzikanten en zangers. Daarnaast zijn de facilitaire en technische ondersteuning aanwezig. De richtlijnen aangaande gezondheid en afstand bewaren worden vanzelfsprekend strikt in acht genomen. Op grond van de consultatie van de burgemeester en de bestudering van de richtlijnen, meent het moderamen een verantwoord besluit te hebben genomen. De richtlijnen zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl. Het moderamen is dan ook zeer verheugd dat de diensten doorgang kunnen vinden.

LICHT online beschikbaar

Het aprilnummer van LICHT is op 2 en 3 april bij zo'n 3200 gezinnen op de mat gevallen. Dat is een forse verspreiding van ons maandblad. Desondanks blijkt er behoefte te zijn om LICHT ook digitaal beschikbaar te maken, zeker nu Licht in verband met de Coronacrisis niet meegenomen kan worden vanaf vaste openbare plaatsen. De Taakgroep Communicatie heeft daarom besloten om vooralsnog op proef aan deze vraag te voldoen.

De onlineversie onder het kopje LICHT in een zogenaamde bladeraar geplaatst. Nadat u dit kopje heeft aangeklikt vergt het enige tijd om LICHT als het ware "op te halen". Enig geduld is dus geboden. Dit is afhankelijk van de snelheid van uw internet asansluiting. Het gebruik van de bladeraar wijst na enig proberen vanzelf. U kunt op de pijlen klikken om voor- of achteruit te bladeren en desgewenst het volledige scherm gebruiken om het blad te lezen. Tenslotte is het mogelijk om LICHT in z'n geheel als pdf te downloaden.

Online zondagsschool en kindernevendienst

Lieve, enthousiaste en nieuwsgierige kinderen van de zondagsschool en kindernevendienst.

Natuurlijk missen wij jullie heel erg. Alle juffen en meesters van de zondagsschool en alle verhalenvertellers van de kindernevendienst hebben elke week mooie verhalen te vertellen, maar voorlopig kunnen we ze niet direct aan jullie doorvertellen.

Door de Coronacrisis zijn de kerkdiensten online gegaan en kunnen jullie natuurlijk samen met je ouders de dienst online bekijken, maar wij weten dat jullie elke zondag genieten van de verhalen uit ‘Vertel het Maar’ en die moeten jullie nu missen. ‘Vertel het maar’ is de methode die wij als jeugdwerkers gebruiken voor het vertelrooster.

Vanaf deze week zal elke week het nieuwe verhaal online gaan. De verhalen worden op drie verschillende niveaus aangeboden. Er is een onderbouwverhaal (groep 1 t/m 3), een middenbouw verhaal (groep 4 t/m 6) en een bovenbouw verhaal. Je kunt dus zelf kiezen welk verhaal het beste aansluit bij jullie of in jullie gezin.

Als jullie elke zondag na het ontbijt of 's avonds na het eten met elkaar het verhaal uit vertel het maar lezen, kunnen jullie tijdens de online kerkdienst de verwerkingen van die week maken. Want ook alle verwerkingen die erbij horen komen wekelijks op de website te staan. De verwerkingen zijn ingedeeld in verschillende niveaus. Je kunt de voorkant van het programma altijd gebruiken als kleurplaat, maar er staan vaak hele leuke dingen in om te doen. Het is wel handig om ze even van te voren te bekijken, zodat je weet welke materialen je klaar moet leggen.

De verhalen en verwerkingen zullen steeds halverwege de week op de site komen en de hele week op de site beschikbaar blijven.

Als we weer bij elkaar mogen komen, gaan wij weer verder met de verhalenreeks, dus we zijn benieuwd wat jullie dan aan ons te vertellen hebben....

Let ook op tijdens de onlinedienst, want we zullen in alle ochtenddiensten even aandacht besteden aan het onderwerp en verhaal van die week. Het paasproject loopt nog een paar weken en daarna volgt een nieuwe verhalenreeks. Vanaf 19 april zullen jullie zien waar die over gaat..

kleurplaat-5-april.pdf

verhalen-5-april-2020.pdf

verwerkingen-5-april-2020.pdf

Tot snel..

Grote Kerk blijft doordeweeks geopend

Voorlopig zal van maandag tot en met zaterdag de Grote Kerk als plek van hoop, troost en bemoediging geopend zijn van 15.30u tot 17.30u. De proef van 23 tot 28 maart heeft aanleiding gegeven tot voortzetting van dit initiatief, mede gezien de waardevolle gesprekken en de gebleken behoefte. Wij geven u dan ruimte voor gebed, stilte, het aansteken van een kaars of een pastoraal gesprek met de gastheer of gastvrouw! We voldoen aan de eisen van de overheid, daarom zorgen we dat er maximaal 5 bezoekers in de kerkzaal tegelijkertijd aanwezig zijn, iedereen bewaart minimaal 1,5m afstand. Bij binnenkomst ziet u de instructies. We gaan er van uit dat u gezond bent, wanneer u hiervan gebruik maakt. Wilt u zelf een pen meenemen wanneer u een gebed wilt schrijven? Ook nemen we andere maatregelen voor een goede hygiëne. De kerkenraad volgt hierbij de aanwijzingen van de overheid en de PKN van 23 maart 2020 op. Indien de maatregelen van de overheid er aanleiding toe geven, zullen we daarop inspelen.

Klokken van troost en hoop

Elke woensdagavond luiden we, vooralsnog tot eind april, van 19.00u-19.15u onze klokken, samen met veel andere kerkelijke gemeenten in Nederland. Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. We luiden de klokken als hoopvol teken voor iedereen dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal. Als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus, de zieken en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen. Als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen. Wilt u thuis meedoen? U kunt bidden voor hen en als teken van solidariteit een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten. Meer informatie vindt u op www.klokkenvanhoop.nl.

We willen een Veilige Kerk zijn

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is voor iedereen. Misbruik van macht of vertrouwen ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en intimiderend gedrag in pastorale contacten vinden wij onaanvaardbaar. Na een presentatie in de Kleine kerkenraad van 20 februari 2020 en enkele aanpassingen in de voorstellen zijn inmiddels 2 vertrouwenspersonen beschikbaar voor de gemeenteleden, namelijk Wico Santbulte en Jolande Vrolijk. De komende tijd zullen hun namen en gegevens worden gepubliceerd. Er is beleid geformuleerd voor een veilige kerk, een gedragscode is opgesteld en de opdracht van de vertrouwenspersonen is uitgewerkt. De komende periode zal hieraan in Contact, op de website en in Licht aandacht worden besteed. Wico Santbulte en Jolande Vrolijk zullen zich bovendien tijdens diverse vergaderingen presenteren en een toelichting geven op hun taak en de bijbehorende procedures.

Kerkenraad kiest voor duurzame toekomst Maranathakerk

In haar extra vergadering van 11 februari 2020 heeft de Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) het unanieme advies van de Kleine Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters met betrekking tot de verkoop van de Maranathakerk overgenomen, eveneens unaniem. Besloten is om het kerkgebouw te verkopen aan de familie Kralt voor een bedrag van €615.000,-. Een belangrijke bepaling bij deze verkoop is dat een deel van het gebouw een maatschappelijke bestemming krijgt. Daarvoor zal de familie Kralt samenwerken met Peter & Elise Ravensbergen. Daarmee voldoet dit bod aan alle voorwaarden die de PGR eerder aan de verkoop heeft gesteld. De komende maanden zullen de plannen door de betrokkenen verder worden uitgewerkt en vergunningen worden aangevraagd. Naar verwachting zal na de zomer de definitieve overdracht kunnen plaatsvinden.

Klik hier om het persbericht te downloaden

Voorgenomen verkoop Maranathakerk

Er lijkt nu ook voor de Maranathakerk aan de Burgemeester Hermansstraat in Rijnsburg een passende nieuwe invulling te zijn gevonden. De Kleine Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) heeft een principebesluit genomen tot verkoop van de kerk. Besloten is om de Maranathakerk te verkopen aan de geïnteresseerde koper, die haar financiële bod combineert met optimaal behoud van het monumentale karakter van de kerk, een combinatie biedt van wonen met maatschappelijke functie en zorgt voor het beschikbaar blijven van een deel van de kerkruimte. Nadat eerder de eveneens in 2016 gesloten Petrakerk een mooie, nieuwe bestemming heeft gevonden, gloort nu ook voor Maranathakerk een nieuwe toekomst.

Download het persbericht