Slotavond gemeente groeigroepen

Op 12 juni 2018 organiseert de werkgroep GGG de slotavond van het seizoen voor alle GGG's (leiders + leden). Wij hebben voor deze avond dominee Piet van Veldhuizen bereid gevonden een verdere verdieping te geven op de Petrus brief. Voor meer informatie over deze predikant verwijzen wij naar; http://www.woordenmetzielenzin.nl/columns.html . We willen graag om 20.00 uur starten, vanaf 19.45 uur staat de koffie voor u klaar. Aan het einde van de avond krijgt u nog te drinken en een kleine versnapering aangeboden.

Gemeentevergadering op woensdag 23 mei

Op woensdag 23 mei om 20.00 uur is er een gemeentevergadering in de Grote Kerk waarin de jaarcijfers 2017 worden besproken van de kerk, de diaconie en de zending. Vanaf woensdag 9 mei liggen de jaarstukken op het kerkelijk bureau ter inzage.

Tussenstand Actie Kerkbalans

Een aantal weken terug hebben we u geïnformeerd over de stand van de actie Kerkbalans 2018. In de tussentijd zijn er veel ambtsdragers en gemeenteleden langs geweest bij gemeenteleden die hun toezegging nog niet hadden gedaan. We willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet.

Op basis van de reacties die we ontvangen hebben (toegezegd/betaald), is de nieuwe tussenstand € 739.437,16. We zijn nog niet aan het begrote bedrag van € 812.000 en hopen dat de toezeggingen nog verder stijgen.

Mocht u uw toezegging nog niet bekend gemaakt hebben, mailt u dan naar: kerkbalans@pknrijnsburg.nl.

GZB organiseert blotevoetenpad

Ga jij de uitdaging aan om een middag zonder schoenen te lopen? Kun jij je zonder handen redden? Kom het proberen op het ‘blotevoetenpad’ van de GZB!

Niet op je mooie sneakers of ballerina’s, maar op je blote voeten ervaar je hoe het is om in een ander land op te groeien en hoe je ook met een handicap van alles kunt doen. Je gaat op je blote voeten over gras, bomen, zand, door het water en ondertussen voer je opdrachten uit. Kun jij met je voeten in het zand schrijven? Kun jij zonder benen toch vooruit komen?

Kom met je vader/moeder/opa/oma naar het Henschotermeer of Reeuwijkse Hout!
Wanneer en waar: 26 mei bij het Reeuwijkse Hout in Reeuwijk
Tijd: Van 14.00 tot 16.00 uur
Voor wie: Voor kinderen van 6 tot 12 (de jongere kinderen zijn uiteraard welkom om te komen spelen)
Meenemen: Een extra setje schone kleding voor de zekerheid en een grote dosis enthousiasme
Kosten: €5 per deelnemend kind met een maximum van €10,- per gezin

Laat je sponsoren door buren, kennissen, opa’s en oma’s en mensen uit je kerk en haal geld op voor kinderen met een handicap in Indonesië.

Ga de uitdaging aan en geef je op via https://gzb.nl/blotevoetenpad.

Jeugdproject 2018 – 2019

Elk jaar wordt er door de jeugd van de gemeente gespaard voor een project. Dit seizoen wordt gespaard voor Pan de Vida in Peru en eerdere jaren voor het Huisgezin en Vluchtelingenkampen. Deze projecten worden aangedragen door gemeenteleden en daarom willen we u in de gelegenheid stellen om een project aan te dragen waarvoor de jeugd volgend jaar kan sparen.

U kunt een project aandragen door middel van een formulier die u hieronder kunt vinden. Deze kunt u ingevuld mailen naar pgrjeugdenjongeren@pknrijnsburg.nl. Helpt u mee?

Voorstel nieuw project Jeugd & Jongeren 2018 - 2019

Ouderen zangmiddag op vrijdag 25 mei in de Nieuwe Kerk te Katwijk

Evenals voorgaande jaren hoopt het Christelijk Gemengd Koor Immanuël uit Katwijk weer een zangmiddag voor de ouderen te organiseren in de Nieuwe Kerk te Katwijk. Deze zangmiddag wordt voor de vijfde keer georganiseerd. Voorgaande jaren werd deze middag als heel fijn ervaren door de ouderen maar ook door de koorleden. Doordat de ouderen uit de tehuizen grotendeels niet meer naar de kerk kunnen is dit een bijzondere ervaring , om met elkaar weer liederen te zinden tot Lof en Eer van God. Het wordt dit jaar een bijzondere middag omdat het vijf jaar geleden is dat het koor met deze zangmiddag is begonnen.

Immanuëlkoor
Dit is dan ook de reden dat het Immanuëlkoor, samen met de activiteitenbegeleiders van de diverse tehuizen, dit jaar weer een zangmiddag voor onze ouderen willen organiseren. De ouderen uit de tehuizen van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Lisse worden door veel vrijwilligers naar de kerk begeleid. Het Immanuëlkoor zal ook enkele liederen zingen en de samenzang wordt begeleid door Peter Burger, dirigent van het koor. Ook zal er een korte meditatie verzorgd worden door Prop. M. van Rijn, het orgel wordt bespeeld door Bert Roest uit Ermelo.

Datum: vrijdag 25 mei 2018
Tijd: 15:00 uur tot 16:00 uur
Plaats: Nieuwe Kerk aan de Voorstraat te Katwijk

Bewaarnummer Licht

Het redactieteam van Licht is alweer druk met de voorbereidingen van het startnummer. Voor het nieuw kerkelijk seizoen 2018-2019 komt er weer een apart Bewaarnummer. Hierin worden onder andere de gegevens van koren, jeugd- en seniorenactiviteiten en Alpha- cursussen vermeld. De geledingen die in het vorige nummer hebben gestaan, worden benaderd door de redactie.

Heeft uw club, koor etc. niet in het Bewaarnummer gestaan en wilt u dit graag? Stuur dan een mail naar de redactie van Licht: redactielicht@live.nl met de gegevens zoals: contactpersoon, telefoonnummer, e-mail, startdatum en locatie. Graag zo spoedig mogelijk.