Groentje: milieuregels

Het zou voor de schrijver van het Groentje makkelijker zijn als er in de tien geboden milieuregels stonden. Maar die staan er niet. Er staan wel leefregels in. God komt op de eerste plaats en Zijn schepping dus ook: de zee, de aarde, de dieren, de mensen… Vervuil de zee en de aarde dus niet en zorg goed voor de dieren, van de worm en de bij tot de orang-oetan en je hond. En houd rekening met andere mensen; van alle woonplaatsen op aarde.

Moeilijk? Hoe dan? Nou, allereerst door je erin te verdiepen; hoe kan ik beter rekening houden met de aarde en haar bewoners? Milieuregels hoeven er in de Bijbel niet te staan. Er staan al leefregels in en die zijn duidelijk genoeg, lijkt me.

Beroepingswerk

De kerkenraad maakt bekend dat op de vergadering van de gemeente afgelopen donderdag (7 april) dominee Lydia Veerman is verkozen. De kerkenraad is dankbaar dat er wederom veel belijdende leden de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen. Bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen tot en met donderdag 14 april schriftelijk bij de scriba of het kerkelijk bureau worden ingediend.

Als er bezwaren zijn zullen deze, conform de kerkorde, worden doorgestuurd naar de commissie van bezwaren en geschillen van de classis, die daarover een beslissing zal nemen.

Repaircafé Rijnsburg

Op zaterdag 25 juni is iedereen weer van harte welkom in het Repaircafé. Van 10.00-12.30 uur ben je welkom in het gebouw van de dagbesteding Gemiva. Deze ruimte kun je vinden in de Tulpenstraat 16-18 naast de Stella Fietsenwinkel.

Na alle Coronaperikelen hebben afgelopen voorjaar diverse mensen het Repaircafé al weer weten te vinden. Het Repaircafé bestaat al op veel plekken in Nederland. Het doel is te kijken of spullen eerst nog gerepareerd kunnen worden in plaats van ze weg te gooien. Daarbij kun je denken aan je stofzuiger, koffiezetapparaat, stoel en dergelijke.

Vrijwillige bijdrage
We vragen voor de reparatie een vrijwillige bijdrage in de kosten. Wel belangrijk om te weten: het Repaircafé is niet bedoeld als gratis reparatie-mogelijkheid. De fietsenmaker en de kledinghersteller moeten ook hun brood verdienen! Het idee is dat je er tijdens de reparatie bij blijft en er zelf ook wat van leert.

Gereedschap
Ook zijn we nog steeds op zoek naar gereedschap en vrijwilligers die op basis van hun technische achtergrond, op oproepbasis willen repareren. Voor meer informatie mail naar Repaircaferijnsburg@gmail.com of bel met Wilco Korts: 06-30787182.

De volgende Repair-café data zijn ook al bekend: In juli is er geen Repaircafé i.v.m. de vakanties. Zaterdag 27 augustus 2022 zijn we er weer.

Sportdag op vrijdag 6 mei

Hebben jullie ook zo’n zin in weer een supergezellige sportdag? Op vrijdag 6 mei maken we er weer een feestje van! Geef je op via de QR-code op de afbeelding hieronder.

Voor deze dag zijn we ook nog op zoek naar vrijwilligers. Zou u/jij het leuk vinden om te helpen met opbouwen? Of om een groepje kinderen te begeleiden? Voor meer informatie of om uzelf op te geven kunt u mailen naar ellenvdelft@hotmail.com.

Kompas 2026

Op vrijdagmiddag/avond 1 april 2022 was er van 17.00-19.00 uur een Kompasavond voor de gemeente. Bij  Kompas 2026 staat centraal de vraag ‘hoe willen we in 2026 gemeente zijn?’ Beginnend met koffie en een hapje en eindigend met een informeel drankje, zijn tussenliggend de uitkomsten gedeeld van de enquêtes en eerdere avonden over Kompas 2026. Hieruit zijn drie speerpunten gekomen: gastvrijheid, geloof in het dagelijks leven in praktijk brengen, kinderen en jongeren.

In wisselende groepen werd hierover verder nagedacht. Bij gastvrijheid werd de vraag gesteld of nieuwkomers zich welkom voelen. Zien we de nieuwe mensen? Zoeken we hen op? Er waren diverse suggesties om hier meer aandacht aan te besteden. Dit vraagt een open hart en tijd om hierover persoonlijk te bezinnen. Het tweede speerpunt, inhoud geven aan je geloof in het dagelijks leven: er waren veel persoonlijke verhalen hoe men hieraan invulling geeft. Maar ook waar je tegen aan loopt. Hoe gaan we om met de ander? Hoe ben je als Christen zichtbaar in je omgeving? Het belang van bidden voor de buurt. Het derde speerpunt, kinderen en jongeren: er werden veel voorbeelden gegeven hoe we hen meer kunnen betrekken in de erediensten en hen ook hun eigen diensten te laten voorbereiden. Kinderen en jongeren ruimte geven elkaar te ontmoeten en met het geloof aan de gang te gaan.

Kinderen
Er waren deze avond kinderen aanwezig. Zij hebben ook hun ideeën ingebracht. Veel leuke activiteiten met elkaar, bijvoorbeeld in de aanloop naar Pasen. En van daaruit praten over de verhalen in de Bijbel. Deze avond was een volgende stap op weg naar de gemeentevergadering en Grote Kerkenraad in mei 2022. Daar zullen de uitkomsten van de gesprekken in de gemeente, vastgelegd in het Beleidsplan 2022-2026, worden behandeld.

Groentje: potgrond

In de tuin blijf je bezig. Potgrond (of compost) is ook een aandachtspunt. De meeste potgrond bevat turf, afgegraven veengrond. Deze komt hoofdzakelijk uit natuurgebieden in het oosten van Europa, bijvoorbeeld de Baltische staten. Het is een opeenstapeling van in tientallen eeuwen afgestorven plantenresten. Bij het afgraven ontstaat een kale vlakte, die duizenden jaren nodig heeft om te herstellen. Bovendien komt er veel CO2 bij vrij. In de veengebieden leven diersoorten die nergens anders voorkomen en dus verjaagd worden of uitsterven. Turfwinning is een ramp voor het ecosysteem ter plekke. Eénmaal hier wordt aan de potgrond kunstmest toegevoegd. Er is veel energie nodig (gas) om kunstmest te maken. Mest is niet altijd nodig. Planten worden er ‘lui’ en slap van, en vatbaar voor ziekten. Kunstmest bevat schadelijke stoffen (cadmium, arseen en radium) Organische mest zou beter zijn. Alternatieven voor turfhoudende potgrond zijn: Potgrond van 100% gecomposteerde kokosvezels (dus zonder turf en kunstmest, maar kijk op de ingrediëntenlijst). Ook potgrond met het RHP- of MPS-keurmerk is oké. Elk jaar geeft de gemeente zakken compost weg. Die is gemaakt van ingezameld groenafval en lokaal gefabriceerd. Let op de berichten van de gemeente, wanneer je ze weer (gratis, maar beperkt) mag afhalen!

Groentje: planten

Tijd voor de tuin, tijd voor planten. Dan kom je al snel in een tuincentrum terecht. Na onderzoek blijkt zo’n driekwart van de daar aangeboden planten (een mix van) bestrijdingsmiddelen te bevatten. Dit terwijl iedereen nu toch wel overtuigd is dat dit schadelijk is voor uzelf en de insecten die op de planten komen voor stuifmeel of honing. Ik ga geen namen noemen van de grootste boosdoeners; daar kunt u zelf wel achter komen, als u wilt.

Bij drie grote centra werden elf planten gekocht en onderzocht; 27 verschillende middelen werden aangetroffen, waaronder kankerverwekkende. Ook een sinds 2014 verboden middel (carbendazim, kankerverwekkend en oorzaak van afwijkingen bij ongeboren kinderen) werd aangetroffen. Wat nu? Eén mens- en diervriendelijk adres wil ik wel doorgeven. Festina Lentetuin, 1e Mientlaan 13, Katwijk, richting Theaterhangaar, maar er zijn er vast nog meer. Als u toch de ‘reguliere’ planten koopt, was dan wel uw handen na verwerking. Koop Duurzaam! Het is nodig!

Paaswandeling

Op zaterdag 9 april vindt er van 15.00-17.00 uur in de wijk Kleipetten een Paaswandeling plaats. Pasen is namelijk meer dan paaseitjes en een heerlijk ontbijtje! Beleef het verhaal van Pasen.

Vanaf het kleuterplein van De Wegwijzer start een wandelroute die langs 7 punten gaat. Ieder punt vertelt een klein stukje van het paasverhaal… Dus wandel je mee? Jong en oud, gezinnen of alleen… iedereen is van harte welkom om mee te lopen.

Gemeentevergadering

De leden van onze gemeente worden opgeroepen voor de gemeentevergadering op 7 april 2022 in de Immanuëlkerk. Deze vergadering zal om 19.30 uur beginnen. Voorafgaand aan de vergadering zal er, gezien de verwachte opkomst, geen koffie en thee worden geschonken. Dus, indien gewenst, dit vooraf thuis drinken.

Voornaamste onderwerp bij deze vergadering is de verkiezing van een predikant in de vacature Centrum & Oost. Het is ook mogelijk om, als u niet aanwezig kunt zijn, een ander belijdend lid van onze gemeente te machtigen om voor u te stemmen. Bij de uitnodiging, die u waarschijnlijk inmiddels in de bus heeft gekregen zit daartoe een machtigingsformulier. Een belijdend lid kan voor maximaal 2 anderen een machtiging ontvangen. Voorafgaand aan de vergadering zult u bij binnenkomst uw naam en adres moeten opgeven en eventuele machtigingsformulier(en) inleveren. U zult dan een stembiljet voor uzelf (en uw eventuele machtiging gever(s)) overhandigd krijgen. Deze procedure zal de nodige tijd vragen, dus komt u alstublieft op tijd!

Meer informatie
Hoewel er geen afstandsmaatregelen meer zijn is er voor degenen die toch graag afstand tot elkaar willen houden een apart vak beschikbaar. De gemeentevergadering is ook online te volgen via Kerkdienstgemist. U kunt dan echter niet actief deelnemen aan de vergadering en niet deelnemen aan de stemming, anders dan door een volmacht te geven. Voor de verkiezing is de profielschets leidend. Deze vindt u op de website en via de Facebookpagina van de gemeente. Het is uiteraard ook mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure. Dit bezwaar moet binnen 5 dagen na het bekend maken van de stemming via de kanselboodschap van zondag 10 april 2022 (dus tot en met donderdag 14 april 2022) schriftelijk worden ingediend bij het kerkelijk bureau of bij de scriba.

Drinks & Bites

Graag nodigt het begeleidingsteam Kompas u uit voor drinks & bites op vrijdag 1 april, 17.00 uur in de Voorhof. Rond de Kerst hebt u de enquête kunnen invullen en wellicht hebt u eerder (digitaal) een avond bijgewoond over hoe we de komende jaren richting willen geven aan het gemeente-zijn. Onder het genot van een hapje en een drankje nemen we u mee in de richtingwijzers van het Kompas tot nu toe. En horen we graag van u wat uw ideeën zijn.

Kinderen zijn ook van harte welkom. Daarvoor is een speciaal kinderprogramma. Zien we u op 1 april?