Schrijfactie Amnesty International

Vrijdag 3 februari wordt van 16.45 uur tot 17.30 uur aan de leestafel van De Burgt een schrijfactie gehouden van Amnesty International. Deze keer wordt geschreven naar India, China en Bahrein. Sinds 2018 zijn er in India zestien bekende mensenrechtenactivisten opgepakt op basis van valse aanklachten; van hen zitten er nog elf vast. Het is een groep mensen die strijdt voor de rechten van onderdrukte gemeenschappen in India. Ze werden opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij rellen die uitbraken in Bhima Koregaon begin 2018. Aan de minister van Binnenlandse Zaken wordt gevraagd hen vrij te laten.

In China zit journalist Huang Qi een gevangenisstraf uit van 12 jaar, alleen omdat hij een website over mensenrechtenschendingen in China beheerde. Hij is ernstig ziek en heeft dringend hulp nodig. Maar de gevangenisautoriteiten weigeren dit. De gevangenisdirecteur wordt opgeroepen om Huang Qi onmiddellijk vrij te laten en hem de nodige medische zorg te verlenen. De 61-jarige Abdulhadi al-Khawaja is een zeer prominente mensenrechtenactivist uit Bahrein. Voor zijn activisme kreeg hij na een oneerlijk proces een levenslange gevangenisstraf. Hij zit nu al 11 jaar vast. Het gevangenispersoneel blijft manieren vinden om hem extra te straffen. Aan de autoriteiten van Bahrein wordt gevraagd om hem onmiddellijk vrij te laten.

Meer informatie
Amnesty zet zich in tegen het schenden van mensenrechten overal ter wereld. Aan veel acties kan ook via internet (www.amnesty.nl) worden deelgenomen. In Rijnsburg kunt u ook een schrijfabonnement afsluiten. Brieven met gefrankeerde enveloppen worden dan 5 keer per jaar thuisbezorgd tegen vergoeding van de kosten. Opgeven voor een schrijfabonnement kan via email: elderingg@gmail.com. Bellen mag natuurlijk ook (071)4020815. Van 12 tot en met 18 maart wordt de jaarlijkse huis-aan-huis collecte voor Amnesty gehouden. In Rijnsburg zijn collectanten meer dan welkom. Opgeven kan bij het genoemde mailadres en telefoonnummer.

Repaircafé Rijnsburg

Op zaterdag 28 januari 2023 is iedereen weer van harte welkom in het Repaircafé.  Van 10.00-12.30 uur ben je welkom in het gebouw van de dagbesteding Gemiva. Deze ruimte kun je vinden in de Tulpenstraat 16-18 naast de Stella Fietsenwinkel.

Het doel is te kijken of spullen eerst nog gerepareerd kunnen worden in plaats van ze weg te gooien. Daarbij kun je denken aan je stofzuiger, koffiezetapparaat, stoel en dergelijke.

Vrijwillige bijdrage
We vragen voor de reparatie een vrijwillige bijdrage in de kosten. Wel belangrijk om te weten: het Repaircafé is niet bedoeld als gratis reparatie-mogelijkheid. De fietsenmaker en de kledinghersteller moeten ook hun brood verdienen! Het idee is dat je er tijdens de reparatie bij blijft en er zelf ook wat van leert.

Vrijwilligers
We zijn altijd  op zoek naar gereedschap en tevens naar vrijwilligers die op basis van hun technische achtergrond, op oproepbasis willen repareren.  Voor meer informatie mail naar Repaircaferijnsburg@gmail.com of bel met Wilco Korts 06-30787182.

Laatste zaterdag
De volgende Repair-café data, ‘elke laatste zaterdag van de maand’:
– 25 februari 2023
– 25 maart 2023
– 29 april 2023

Schrijf ze in je agenda en geef het door aan mensen met kapotte spullen.

Groentje: afgedankte kleding

Bij verspilling denken we meestal eerst aan verspild voedsel. Daar wordt nu al flink over nagedacht en tegen gedaan. Dat gebeurt ook steeds meer met afgedankte kleding, al is dat vechten tegen de bierkaai. Tonnen afgedankte kleding (oud èn nieuw!) worden gedumpt. Op de Belgische tv was een reportage van Simon Reeves (de ‘tweede David Attenborough’). Hij liep over een steppe in Paraguay (Zuid-Amerika) en zag heuvels. Onder het zand bleken tonnen aan afgedankte, nooit gedragen kleren te liggen. Die was niet in Paraguay gemaakt, maar daar gestort door malafide afvalverwerkers en transporteurs. Midden in de wildernis (zelfs een kashmir jasje vond hij).

Bij de productie van kleding komt heel veel broeikasgas vrij (4% volgens Milieu Centraal; 10% volgens Reeves). Bij het vergaan in de natuur of op andere plekken komt veel gif, verf en plastic vrij. En nog meer broeikasgas. Er zijn manieren om er iets aan te doen. Maar de mensen en bedrijven, die dat doen hebben niet zoveel geld als de grote kledingmerken en kunnen de tv-reclames niet betalen. Je moet zelf op zoek gaan. Voorbeeld: het NL-merk MUD (Jeans) maakt van kledingafval weer mooie kleren, o.a. spijkerbroeken. Kijk nog maar eens op Milieu Centraal.nl (M.C.). M.C. schrijft bij voorbeeld, dat je 40 kg CO2 kunt besparen als je 6 kledingstukken per jaar minder koopt. Een gemiddelde NL’er koopt 50 kledingstukken per jaar. Zit jij daarboven? Dan is dit stukje voor jóú bedoeld! Maar natuurlijk eigenlijk voor iedereen.

Groentje: bestrijdingsmiddelen

Fabrikanten van bestrijdingsmiddelen hebben hun macht weer bewezen. De Europese Commissie had het voornemen het gebruik van bestrijdingsmiddelen (bij wet) vóór 2030 te halveren. Maar de lobby van fabrikanten (en de agro-industrie) is zo sterk, dat dit voornemen door het Europese Parlement afgezwakt is. Dit omdat dit Parlement aan de lobby gehoor geeft en aanvullend onderzoek laat doen naar de wet die dit moet regelen. Volgens Trouw (30-12-2022) ‘een beproefde tactiek’ om de wet wéér uit te stellen en misschien zelfs af te stellen. U kent het spreekwoord: van uitstel komt afstel. Hiermee bewijzen de grote chemische bedrijven weer hun grove minachting van onze gezondheid en de natuur. Zie ook de pfas-fabrieken. Dergelijke bedrijven zijn uitsluitend bezig met: hoe kan ik meer verdienen en hoe kunnen onze aandeelhouders tevreden gehouden worden. Dus die aandeelhouders zijn ook niet onschuldig! En (Euro-)parlementariërs zijn blijkbaar ‘omkoopbaar’. Wij kunnen onszelf beschermen door goed op te letten wat we kopen en zo mogelijk, biologische producten te kopen. En op de juiste partij(-en) te stemmen.

Gemeentevergadering dinsdagavond 10 januari

U wordt van harte uitgenodigd op de gemeentevergadering, dinsdag 10 januari 2023 om 19.30u in De Voorhof.

Op de agenda staan de Herziene Plaatselijke Regeling (deze vindt u hier) en het zegenen van levensverbintenissen anders dan huwelijk tussen man en vrouw. U heeft begin december hierover een brief ontvangen, deze vindt u hier. Deze brief én de Plaatselijke Regeling zijn ook op het kerkelijk bureau beschikbaar. U wordt in de gelegenheid gesteld uw mening te geven over beide onderwerpen. U kunt uw vragen ook vooraf sturen naar de scriba (scriba@pknrijnsburg.nl). Een dag later heeft de Grote Kerkenraad deze beide onderwerpen op de agenda staan ter besluitvorming.

Op dinsdag 10 januari staat de koffie in De Voorhof klaar vanaf 19.15u. Van harte welkom!

Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding brengen

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Ook in de Gemeente Katwijk zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken, SKIN en netwerk MissieNederland. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema Doe goed, zoek recht. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners. Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl.

Missionaire Inspiratie avond
Op woensdag 18 januari vindt aansluitend aan de gebedsavond een missionaire inspiratie avond plaats in de Voorhof in Rijnsburg. Beoogd doel van deze avond is om naast biddend in deze wereld te staan ook met elkaar stil te staan bij de Grote opdracht om het evangelie te verkondigen.

De gebedssamenkomsten in de gemeente Katwijk vinden plaats op:
– maandag 16 januari: Gereformeerde en Hervormde Kerk Valkenburg (Goede Herder kerk)
– dinsdag 17 januari: Vredeskerk Katwijk
– woensdag 18 januari: PKN Rijnsburg ( Voorhof)
– donderdag 19 januari: Baptistengemeente Katwijk (Tripodia)

Alle gebedssamenkomsten beginnen om 19.00 uur. Organisatoren zijn PKN Rijnsburg, Vredeskerk Katwijk, Gereformeerde en Hervormde Kerk Valkenburg en Baptistengemeente Katwijk. Er is geen aanmelding noodzakelijk.

Mocht u vragen hebben over de Week van Gebed of de Missionaire inspiratie avond, neemt u dan contact op met Arie Ravensbergen (PKN Rijnsburg) 06-80139360 / Ravensbergen19@casema.nl of Bart Snoek (Baptisten Katwijk) , 06-16030110 / bart.snoek@baptistenkw.nl.

Rijnsburg Zingt!

Op vrijdag 13 januari a.s. is er weer een samenzang met orgel-begeleiding in de Immanuëlkerk. Iedereen die van zingen houdt is van harte uitgenodigd om mee te komen zingen. En iedereen die van orgelspel houdt ook! Leo Ravensbergen (zie YouTube) zal de samenzang begeleiden en speelt ook een orgelsolo in de romantische stijl. Omdat er veel animo is voor de liederen uit de Johannes de Heer bundel en ook voor de Psalmen hebben we daaruit een mooi gevarieerd programma samengesteld, waarbij naar hartelust gezongen kan worden.

U/jij komt toch ook? Neem familie, vrienden, buren enz. mee. Hoe fijn is het om met elkaar te zingen ter ere van God?! Dus kom. Wees welkom! Arie Ravensbergen zal de avond begeleiden. D.w.z. hij gaat niet preken, maar de avond openen, aankondigen en afsluiten. De zaal gaat open om 19.00 uur. Om 19.30 uur beginnen we. En de toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden, die na aftrek van de onkosten, bestemd is voor stichting “Woord en Daad”.

Derde avond over het levenseinde

In het afgelopen jaar hebben we twee avonden over het levenseinde gehouden: sterven en de praktische en ethische kanten hiervan. Op 17 januari, 19.30 uur in de Voorhof, houden we een derde avond en willen nu met namen kijken naar wat wij gelovend hopen na het sterven.

De Bijbel spreekt hier weliswaar niet veelvuldig over, maar wat er geschreven staat is ronduit verrassend!

Groentje: vuurwerk

Hèhè, dat hebben we ook weer achter de rug, dat vuurwerk, denken velen met mij. Door velen een mooie traditie genoemd, waar je toch niet zònder kan…? Mijn opa was rond W.O. I bij de grenadiers. Hij mocht zijn geweer mee naar huis nemen bij verlof. Om middernacht met de jaarwisseling van, zeg maar, 1918, ging hij naar buiten (verhaal van mijn vader) en loste een schot in de lucht. Dat was het enige vuurwerk wat er in Rijnsburg te horen was, althans volgens mijn vader. De zelf-vuurwerk-afsteken-traditie stamt uit de zestiger jaren en het vuurwerk is alleen maar meer, mooier, maar ook harder, gevaarlijker en vervuilender geworden. Juist degenen, die een veelheid van vuurpijlen en fonteinen afschieten, zijn alleen maar met hun eigen ‘toko-tje’ bezig. Juist als je géén vuurwerk afsteekt, kun je meer genieten van wat je om je heen ziet. Maar wel: oor- en oogbescherming dragen! Eigenlijk ook een gasmasker… Met het huidige siervuurwerk is ook de uitstoot van gevaarlijke, zware metalen toegenomen. Bij ons voornemen om de uitstoot (CO2, ammoniak, fijnstof, enz.) te verminderen, zijn er vaak momenten van ‘nu even niet!’ Ik hoop dat dit niet te vaak gebeurt, want dan wordt het weer gewoon. Ik wens ons een mooi 2023, waarin we ons verstand op GROEN zetten.

Inloopavond woensdag 4 januari 2023 en brief over zegenen van levensverbintenissen

Vanaf maart 2022 is in onze gemeente de dialoog gevoerd over het zegenen van levensverbintenissen anders dan huwelijk tussen man en vrouw. Op dinsdag 10 januari wordt over dit onderwerp nog een laatste gemeentevergadering gehouden, een dag later staat dit onderwerp op de agenda van de Grote Kerkenraad om een besluit te nemen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ook een persoonlijk gesprek voeren tijdens de inloopavond. Deze  is op woensdag 4 januari 2023 vanaf 19.30u in De Voorzaal van de Voorhof.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de brief raadplegen, die begin december bij u is bezorgd. Heeft u de brief niet ontvangen, dan kunt u deze afhalen bij het kerkelijk bureau of hier downloaden.