Zij die ons voorgingen

Zondag 22 november, ook wel eeuwigheidszondag genoemd, zullen de gemeenteleden worden herdacht die ons gedurende het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Vanwege de COVID-19 situatie zal de jaarlijkse herdenking tijdens een aantal korte diensten plaatsvinden. Deze herdenkingsdiensten zijn uitsluitend op uitnodiging toegankelijk. Belangstellenden kunnen deze diensten via KerkTV volgen. Momenteel wordt in overleg met de nabestaanden een indeling gemaakt die op dinsdag 17 november zal worden gepubliceerd.

NaamToevoegingLeeftijdHerdenking
Jan Leendert Verheijechtgenoot van Marjan Verheij-Waalwijk65volgt
Sophia Martina van Nieuwkerk-77volgt
Maria Jacoba van Zuijlen-Ravensbergweduwe van Bram van Zuijlen, eerder weduwe van Willem Leeuwenburg81volgt
Krijn Johannes Monsterechtgenoot van Ria Monster-van Egmond79volgt
Jenny Noort-Veldmanweduwe van Jan Noort93volgt
Adriaan Heemskerkweduwnaar van Annie Heemskerk-van Beek84volgt
Emma Rozemarijn Smitdochter van Remco en Linda Smit-Harteveld0volgt
Everardus Geeversweduwnaar van Alie van den Burg89volgt
Clasina van Klaveren-Driebergenechtgenote van Antoon van Klaveren91volgt
Hendrica Cornelia Schaap-'t Mannetjeechtgenote van Kees Schaap62volgt
Jan van Delftechtgenoot van Janna van Delft-Zwitser86volgt
Jacoba van der Kaaij-van Delftechtgenote van Piet van der Kaaij, weduwe van Jaap Haasbroek86volgt
Hendrika Catharina van Egmond-van Egmondweduwe van Casper Jacob van Egmond90volgt
Casper Paauwechtgenoot van Petronella Marina Paauw-Lindhout65volgt
Tijmen den Bestenechtgenoot van Didy den Besten-van der Perk83volgt
Hermina Ali Kralt-Postechtgenoot van Piet Kralt77volgt
Jack van Vlietechtgenoot van Marijke van Vliet-van den Anker65volgt
Lijsbertus van Klaverenechtgenoot van Jos van Klaveren-Verhaar80volgt
Paulus Zwaanechtgenoot van Manuela Zwaan58volgt
Cornelis van der Plasechtgenoot van Elisabeth van der Plas-de Koning86volgt
Johanna Maria van den Eijkel-Kruijtweduwe van Willem van den Eijkel81volgt
Leentje Wijntje Ravensbergen-54volgt
Samuel Starechtgenoot van Ans Star-Brussee90volgt
Rudy Sapeiechtgenoot van Annie Sapei-Noort82volgt
Marijke Petronella Kloosterman-van der Kaaijweduwe van Jan Kloosterman75volgt
Justus Hendrik Jacob Vooijsechtgenoot van Lucia Huiberdina Vooijs-Konings79volgt
Rob Elderhorstechtgenoot van Truus Elderhorst-van Egmond72volgt
Dirkje Geijteman-van Duijvenbodeweduwe van Cornelis Geijteman78volgt
Hendrika Strijker-de Mooijweduwe van Reinder Strijker87volgt
Floris van Duijnechtgenoot van Emmy van Duijn-van den Eijkel75volgt
Annie van Diggele-85volgt
Heiltje Kruger-Heemskerkweduwe van Gerrit Kruger100volgt
Catharina de Monyé-Leeuwenburgweduwe van Albertus Adrianus de Monyé89volgt
Jacoba Adriana Kranendonk-Sinte-Maartensdijkechtgenote van Wout Kranendonk69volgt
Janny Anna Margaretha van Dommelen-Bouwmanechtgenote van Reginald van Dommelen67volgt
Wilhelmina de Mooij-Plugechtgenote van Anton de Mooij87volgt
Jacob van Egmondechtgenoot van Wilma van Egmond-van der Plas78volgt
Pim Langeveldzoon van Maarten en Simone Langeveld-Heemskerk0volgt
Willem Leendert van der Gugtenechtgenoot van Janny van der Gugten-van den Eijkel80volgt
Marinus van Voorbergenechtgenoot van Ymkje van Voorbergen-From82volgt
Maria van den Bosch-van Egmondweduwe van Cornelis van den Bosch95volgt
Jannie de Mooij-van der Gugtenweduwe van Willem de Mooij89volgt
Jacoba de Mooij-Plugweduwe van Johan de Mooij97volgt
Naomi Nicole Elisabeth Boldochter van Maurits en Jeanine Bol-van der Vijver0volgt
Anna Overvliet-Starweduwe van dhr. Overvliet91volgt
Cornelia van Belen-Guijtweduwe van Klem van Belen88volgt
Maartje van Klaveren-van Egmondweduwe van Cees van Klaveren79volgt
Liesje Cornelia Ravensbergen-van der Meijweduwe van Jan Ravensbergen82volgt
Sophia Zandbergen-van Diggeleweduwe van Arie Zandbergen85volgt
Bastiaan Abraham Kraltechtgenoot van Joke Kralt-Heemskerk81volgt
Jacoba van Tilburg-van der Gugtenweduwe van Leendert van Tilburg99volgt
Maria Lina van den Oever-van den Haakweduwe van Leendert van den Oever90volgt
Franciscus Pijnnakenechtgenoot van Anny Pijnnaken-van der Burg88volgt
Marijke Johanna Zandbergen-Schoneveldechtgenote van Aad Zandbergen60volgt
Aletta Gerda Hendrika van der Spijk-Heemskerkechtgenote van Krijn van der Spijk59volgt
Adriaan den Heijerechtgenoot van Corrie den Heijer-van der Werf84volgt
Arie Kornelis van der Vlisweduwnaar van Anna Mathilda Dederika van der Vlis-Stelwagen79volgt
Gerritje Johanna van Duijn-de Mooijweduwe van Jaap van Duijn98volgt
Maria Arendina Veenbaas-Vlaardingerbroekweduwe van Ale Veenbaas90volgt
Jan Ravensbergenechtgenoot van Nel Ravensbergen-den Hollander79volgt
Geertruida Truus Arink-de Mooijweduwe van Kees de Mooij90volgt
Willem Paauwechtgenoot van Cockie Paauw-van Egmond69volgt
Catharina Weeber-66volgt
Lummechiena Zijlstra-Pruntelechtgenote van Theun Zijlstra71volgt
Jan Heemskerk-76volgt
Pietertje Catharina van Vliet-Kraltweduwe van Gerrit van Vliet80volgt
Wijna van Egmond-Guijtweduwe van Gerrit van Egmond93volgt
Marijtje van der Gugten-van Egmondweduwe van Jan van der Gugten76volgt
Alida Hubertha Petronella van Winsen-de Mooijweduwe van Kees van Winsen71volgt
Theunis Zijlstraweduwnaar van Chienie Zijlstra-Pruntel74volgt
Sjoukje Hogewoning-de Jongweduwe van Willem Hogewoning77volgt
Cornelis Willem Hendrik Binnendijkechtgenoot van Marjolein Binnendijk-van Dam53volgt
Alida Gijsbertha de Koning-de Ruiterechtgenote van Jan de Koning84volgt
Gerritje Bos-van Egmondweduwe van Jan Bos97volgt
Grietje Annie Passchier-van Rheeechtgenote van Frederik Passchier77volgt
Teunis van Rootselaarechtgenoot van Sara van Rootselaar-Scholten89volgt
Jannetje Ariea van Duijn-Koemansweduwe van Frank Koemans70volgt

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Onze gemeente gedenkt op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, alle gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. De kerkenraad hecht eraan ook in deze bijzondere tijd in gezamenlijkheid stil te staan bij het leven en overlijden van onze geliefden en daartoe samen te komen in de kerken. Vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van het Covid-19 virus zal de herdenking in aangepaste vorm en gespreid over de diverse diensten van deze zondag plaatsvinden.

De diensten worden gehouden in de Grote Kerk, de Immanuelkerk en De Voorhof en vangen op verschillende tijden aan. Elke dienst duurt maximaal drie kwartier en biedt plaats aan dertig personen. In de diensten zal door de gemeente niet worden gezongen. De eigen predikanten van onze gemeente gaan in de diensten voor.

De diensten zijn helaas uitsluitend op uitnodiging toegankelijk voor de nabestaanden van de overleden gemeenteleden. Wel zijn alle diensten online te volgen via Kerktv en Kerkdienstgemist.nl. De exacte aanvangstijden van de diensten zullen na het verwerken van de aanmeldingen en het indelen van de reserveringen worden gepubliceerd in Contact en op de website.

De kerkenraad heeft zich geconformeerd aan de beperkende maatregelen die momenteel van overheidswege van kracht zijn of nog zullen zijn op 22 november. De gekozen invulling van de laatste zondag van het kerkelijk jaar past geheel binnen alle geldende beperkingen, die onverminderd van kracht blijven. Het moderamen, daartoe gemandateerd door de kerkenraad, tezamen met de predikanten en de kerkelijk werkers achten het daarom verantwoord om op deze kleinschalige, zorgvuldige wijze de herdenking te laten plaatsvinden, in aanwezigheid van de direct nabestaanden van de ons ontvallen gemeenteleden en in verbondenheid met de gehele gemeente.

De Immanuelkerk en de Grote Kerk zullen op zaterdag 21 november open zijn zodat iedereen gelegenheid heeft de kerken te bezoeken, in gebed te gaan, een kaars te ontsteken of gewoon even stil te staan bij de geliefden die ons al zijn voorgegaan.

Wij zien uit naar een waardige eredienst, waarin wij onze geliefde gemeenteleden gedenken, in Gods huis, in Zijn aanwezigheid.

Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Groentje: duurzame brandstoffen

Ben jij iemand die zo min mogelijk fossiele brandstoffen wil gebruiken? Dan is het ook handig om te weten dat er nogal wat banken en verzekeringsmaatschappijen zijn die tot op heden flink investeren in fossiele brandstoffen, én dat er banken en verzekeraars zijn die andere, duurzamere keuzes maken. De pensioenfondsen – die voor een ‘zorgeloze’ oude dag zouden moeten zorgen – gaan helaas met hun investeringen nogal zorgeloos (onzorgvuldig) met de aarde om. Daarin valt nog heel wat te winnen. Jouw keuzes en jouw vragen aan deze instanties kunnen meehelpen het verschil te maken. (Zie: eerlijkegeldwijzer.nl)

Groentje: vis

Als je duurzamer wilt leven kom je erachter dat vlees eten een behoorlijke aanslag op het milieu doet. Hoe zit dat echter met vis? Ook dan schijnt het beste te zijn om geen vis te eten. Maar als je wel graag vis eet, let dan op de keurmerken MSC en ASC. MSC let bijvoorbeeld op hoe ‘wilde’ vis gevangen wordt en of ze bedreigd is. ASC kijkt naar hoe ‘kweek’vis gevoed wordt (wel/geen antibiotica, welke chemicaliën, enz.). Deze keurmerken helpen een bewustere keus te maken, al kijken ze niet naar dierenwelzijn, zoals bijvoorbeeld de slachtmethode.

KerkTV

Op verzoek van van ons kerkbestuur is de afgelopen maanden hard gewerkt aanzet installeren van een camerasysteem in de Immanuëlkerk en De Voorhof. Na afronding van de voorbereidende werkzaamheden zijn we eind september begonnen met het plaatsen en inregelen van beide camerasystemen. De eerste uitzending was op zondag 4 oktober vanuit de Immanuëlkerk. Inmiddels is er ook vanuit de Voorhof uitgezonden. Wellicht heeft u al diensten thuis meebeleefd.

Een camerasysteem moet uiteraard worden bediend. We zijn blij dat al meerdere mensen zich hiervoor hebben aangemeld. Deze mensen worden de komende periode ingewerkt. De camerasystemen in de Immanuëlkerk en De Voorhof bieden meer flexibiliteit en mogelijkheden zodat de erediensten, naar verwachting, beter zullen overkomen. De diensten uit de Immanuëlkerk en de Voorhof zijn zoals de diensten in de Grote Kerkte te volgen via kerkdienstgemist.nl.

In de praktijk is inmiddels helaas gebleken dat de uitzendingen niet altijd werken op wat oudere apparaten. Denk daarbij aan oudere tablets, AppleTV en Chromecast modules. Op apparaten van recentere datum werkt het echter zonder problemen. Als u hier vragen over heeft kunt u een email sturen naar keesvdelft@casema.nl

Namens de projectgroep, Kees van Delft en Alex Noort

Theologische vorming: ‘Genezing en bevrijding’

Voor afgelopen seizoen had ik al een avond gepland over het thema ‘Genezing en bevrijding. Nu al en nog niet’, en die kon toen geen doorgang vinden vanwege de ‘lockdown’. Nu staat deze avond voor 27 oktober op de planning, in de grote zaal in De Voorhof, aanvang 20.00 uur.

Daarbij kunnen maximaal 30 mensen aanwezig zijn, dus uw aanmelding vooraf is wel nodig, graag bij mij: 06 14226613, ds.vanderende@pknrijnsburg.nl.

Voorbehoud
Een en ander is wel onder voorbehoud, vanwege het coronavirus. Mogelijk moeten we uitwijken naar een andere datum óf wordt het een online gebeuren, maar dat hoort u als u zich voor deze avond aanmeldt. Het thema is ontleend aan het gelijknamige boek van Jan Minderhoud, die zich al jaren intensief met deze materie bezighoudt. We kijken naar de theologie achter ‘genezing en bevrijding’ zoals zich dat op verschillende plaatsen voordoet en bespreken de vragen die daarmee samenhangen en naar wat dat voor de praktijk kan betekenen. Van harte welkom! Ds. Pieter van der Ende.

Groentje: keurmerk

Een keurmerk helpt je bij het zoeken naar duurzame artikelen. Inmiddels zijn er echter bijna 250 keurmerken en bedrijfslogo’s voor duurzaamheid. In de keurmerkenwijzer van Milieu Centraal is een compleet overzicht te vinden, met uitleg waar het keurmerk voor staat. Met een app op je telefoon kun je het keurmerk checken terwijl je aan het winkelen bent. Voor voeding zijn de beste keurmerken: Verantwoorde kweek – ASC, Beter Leven, Demeter, Fair Trade, EKO, Duurzame visserij – MSC, Rainforest Alliance, UTZ, Planet Proof (zie keurmerkenwijzer.nl).

hulp ver weg & dichtbij: inname luiers en groenten

Op zaterdag 10 oktober tussen 10.00-12.00 uur staan er weer diakenen klaar in de Immanuelkerk om luierpakketten e.d. te ontvangen voor een zending over twee weken door werkgroep De Ruijter naar Kosovo. Net als de vorige keer kunt u ook weer vlees/vis in blik, soep en groenten in blik of pot afgeven voor de Voedselbank bijvoorbeeld als felicitatie met de opening van hun nieuwe pand, om maar een reden aan te geven.

Afgelopen week hoorden we dat het aantal gezinnen dat zich meldt bij de Voedselbank sterk aan het toenemen is, afgelopen week met 15 gezinnen. Wilt u hen a.u.b. helpen bij dit noodzakelijke werk? U mag het ook meenemen naar de diensten die op zondag 11 oktober worden gehouden en het bij de aanwezige spullen neerzetten. Na afloop van de diensten zullen de afgegeven spullen worden opgeruimd. Namens de Diaconie al bij voorbaat bedankt.

Groentje: duurzame schoonmaakmiddelen

Voor wie duurzamer wilt leven zijn er tegenwoordig heel veel mogelijkheden. Zo biedt bijvoorbeeld de Intratuin BIOnyx, 100% duurzame schoonmaakmiddelen, en ook elders zijn duurzame schoonmaakmiddelen te verkrijgen. Want dagelijks gebruiken we talloze miljoenen liters chemische schoonmaakmiddelen, waarvan het merendeel onnodig in ons afvalwater terechtkomt. Met de natuurlijke, hoogwaardige en 100% biologische schoonmaakmiddelen reinig je vrijwel alles, zonder chemicaliën. Zo beschermen we onze flora en fauna.

Digitale Dienst aan Zee

Vanwege het coronavirus kan de bijzondere Dienst aan Zee van zondag 11 oktober 2020 geen doorgang vinden. Speciaal daarom is er vanaf zondag 11 oktober om 17.00 uur via www.bethelkerkscheveningen.nl/uitzendingen een bijzondere Dienst aan Zee te zien en te beluisteren speciaal voor u gemaakt met hulp van Gert Jan van den Ende en samengesteld door Sander van Marion.

Ook op You Tube is deze bijzondere Dienst aan Zee te zien en te beluisteren.

Meer informatie
De voorganger is Ds. C.A. Beeuwkes-van Ede uit Helmond die een korte overdenking houdt. Het thema is ‘leef met volle teugen’. Muzikale medewerking wordt o.a. verleend door Evelijn Heuvelmans die de blokfluiten zal bespelen en daar ook uitleg over zal geven, het Concert Choir van de Amerikaans Kerk in Den Haag o.l.v. John Bakker en Gijsbert kok op vleugel, Het Mannenkoor Prins Alexander uit Rotterdam o.l.v. Arjan Breukhoven en de sopraan Wendy Roobol. Sander van Marion bespeelt de beide orgels en de vleugel.