Groentje: aardgasvrij wonen

Op Milieu Centraal (is-tie weer!) staat een Stappenplan ‘Aardgasvrij Wonen’. Dat laatste zit er echt aan te komen en je kan maar beter goed voorbereid zijn. Niet gelijk gaan mopperen: “Je moet dit en je moet dat!” Het is allemaal met de beste bedoelingen voor jou en je toekomst! Het begint met het controleren van de staat van de woning: isolatie, radiatoren geschikt? Daar kun je alvast mee beginnen. Dan verdeel je ook de kosten over een langere periode. Vraag informatie bij het Energieloket van de gemeente of schakel een energieadviseur in. Kijk ook naar subsidiemogelijkheden. Succes!

Startavond gemeentegroeigroepen

Geloven doe je nooit in je eentje. Christelijk geloof leeft, beweegt, groeit en ontwikkelt zich binnen een gemeenschap: het lichaam van Christus. De eredienst is er om God de eer te brengen die Hem toekomt en om ons te voeden met Zijn Heilig Woord. De eredienst is niet de plek waar we met elkaar spreken over het geloof. Daar zijn de kringen voor. Daar is de rust en tijd om samen met Hem op te trekken in kleinere groepen waarin we elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde. We zien in de kringen ook naar elkaar om.

De gemeentegroeigroepen spelen daarin een centrale rol. Het zijn de kringen waarin je een leven lang kan leren. Het komende jaar gaat het om ontmoetingen met Jezus. Jezus ziet je. Hij raakt je tot in het diepst van wie je bent. Hij roept je ook op om in Hem te blijven.

Nieuwsgierig?
Op 27 september om 20.00 uur is er een start- en instructieavond in de Voorhof. Zowel nieuwe leden als leden die al wat langer meedraaien zijn van harte welkom!

Groentje: elektriciteit

Moderne technieken hebben de mens vervreemd van “de eigen kracht”, Elektrische fietsen zijn al lang niet meer voorbehouden aan de wat zwakker wordende oudere, maar ook aan kinderen. Als je op de fiets naar school gaat, en die is ver, en het is winter, ja, dan is daar wat voor te zeggen. Maar het wordt ook steeds makkelijker om er één aan te schaffen; we worden almaar rijker. Nee, niet iedereen! Het is weer zo’n ding, dat als inkomenskloof kan fungeren. De telefoon, de laptop, we hebben het allemaal. Bij ons gaat het nog goed, maar op het Journaal was elders in Nederland een nieuwe, duurzaam gebouwde school te zien, die haar eigen energie kan opwekken….maar dat nog niet kan. De zonnepanelen kunnen niet op het elektriciteitsnet aangesloten worden want het net is “vol”! Naast de school staan daarom enkele dieselgeneratoren om de energie en warmte op te wekken. “Dag duurzaamheid!” We hebben steeds meer stroom nodig voor al onze apparatuur, en de overgang van fossiele naar duurzame energie kan dat nog niet behappen. Komen we straks, evenals in woningnood, ook in energienood? Ga zuinig om met elektriciteit!

Zomeravondconcert in de Vredeskerk!

Op vrijdagavond 24 september hoopt mannenensemble Marcato o.l.v. Hugo van der Meij een zomeravondconcert te geven in de prachtige Vredeskerk te Katwijk (Voorstraat/Baljuwplein 1). Het concert, dat om 20.00 uur begint (inloop vanaf 19.30 uur), zal bestaan uit prachtige koorzang door de 15 zangers van dit ensemble. Uiteraard wordt de koorzang afgewisseld met instrumentale intermezzo’s en samenzang.

Ook zullen diverse koorsolisten een rol vervullen. Muziek die ten gehore wordt gebracht bestaat uit bijv. het Sanctus van Gounod, het Ave Maria van Schubert, maar ook sprituals zoals Roll, Jordan Roll en psalmen/gezangen zullen niet ontbreken. Pascal van de Velde hoopt op zijn trompet medewerking te verlenen aan deze avond.

Meer informatie
Mannenensemble Marcato ziet er enorm naar uit om u weer te mogen ontmoeten na een lange periode van niet zingen/concerten geven. De toegang voor het concert bedraagt 10 euro p.p. (kinderen t/m. 12 jaar gratis toegang). Om dit concert zo veilig mogelijk te laten verlopen dient u te reserveren door een mail te sturen naar addymarcato@gmail.com. Er mogen maximaal 150 bezoekers in het kerkgebouw om zo de corona-veiligheid te waarborgen. We hopen dat u allemaal komt luisteren en vooral weer kan genieten van prachtige muziek!

Vacature voor de leukste taak binnen de Protestantse Gemeente Rijnsburg!

Binnen onze gemeente speelt het catechesewerk een belangrijk rol. Elk jaar neemt hier een grote groep kinderen (sorry…tieners) met veel plezier aan deel. Voor het komende seizoen zijn wij op zoek naar mentoren om samen met de predikanten dit prachtige werk te doen. Er is werk in de wijngaard! Beschrijving. Op een vaste avond ga je/u met een groepje tieners in gesprek over ons christelijk geloof na een inleiding door een van onze predikanten. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. Deze avonden vinden plaats op een dinsdag- of maandagavond.

Wat ga je doen en meemaken?
Samen met een groepje tieners groeien in geloof, hoop en liefde. Veel plezier met hen beleven. Onder de indruk raken van hoe God met onze jongeren aan de slag is.

Wij bieden jou/u:
Inhoudelijke toerusting door professionals van de HGJB en ons team van predikanten.
Een moderne methode (Follow Me en Follow Me Next) die voor elke avond een duidelijke invulling heeft met vragen die passen bij de inleiding. De methode is ook inhoudelijk passend bij de breedte en diepte die onze gemeente kenmerkt. Aangezien de meer inhoudelijke start door de predikanten verzorgd zal worden ligt de nadruk voor de mentoren op het voeren van het gesprek. Hierbij zijn duidelijke vragen in een boekje om op weg te helpen.

Jij/u bent:
Belijdend lid van de gemeente Rijnsburg.
Met een warm hart voor onze jeugd en Christus als opgestane Heer!
Nieuwsgierig en enthousiast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine van Delft, martinevdelft@gmail.com en ds. Arnold Vroomans, ds.vroomans@pknrijnsburg.nl.

Volwassen Alpha!

Zo aan het (hopelijk) einde van de coronacrisis is dit het moment om je geloof weer een boost te geven, of om met anderen kennis te maken met het christelijke geloof. De ‘Alpha cursus’ staat bekend als kennismakingscursus met het christelijke geloof. Bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar ‘meer’. Vaak blijkt het ook een prettig duwtje in de rug voor hen van wie het geloofsleven wat is ingezakt.

Maandag 20 september is er een informatieavond, en die begint om 18.30 uur, want je wordt eerst getrakteerd op een maaltijd! Ook krijg je inzicht in de cursus. Deze duurt daarna nog zo’n 10 weken, en zal waarschijnlijk steeds op maandagavonden plaats hebben. Wees welkom, en kijk voor meer informatie op www.alpharijnsburg.nl. Contactpersoon is Esther van Rijn: esthervanrijn@gmail.com of 0623 837742.

Youth Alpha!

Donderdag 7 oktober gaat de Youth Alpha weer van start voor jongeren tussen de 14 en 17 jaar. Elke week ontmoeten we elkaar tijdens een gezellige avond en hebben we het met elkaar over eerlijke vragen. Is er meer? Wie is Jezus? Hoe leidt God mij? Tijdens praatjes, gesprekken en een hoop gezelligheid gaan we samen op zoek naar antwoorden.

Ben jij erbij? De Youth Alpha is 10 donderdagavonden vanaf 7 oktober in de Wilhelminaschool. We starten om 18.30 uur. Be there! Voor meer informatie: karinevanklaveren@live.nl.

Kokers en afwassers
Voor de Youth Alpha zijn we op zoek naar mensen die een maaltijd willen koken of een keertje willen afwassen. Alvast bedankt! Opgeven kan via https://datumprikker.nl/p4x6j6bmsxc82rri.

Groentje: afval rapen

In de startweek hebben we met een mens of 12 afval geraapt. Er was gezorgd voor grijpers (werkten goed!) en zakken. We splitsten in een paar groepjes. Eén groep raapte in en rond Winkelcentrum A, waar voornamelijk klein afval werd geraapt. De winkeliers houden hun straatje schoon! Maar er lagen nog veel peuken, ook achter de winkels. Ook op sommige drukke kruispunten in het dorp lagen veel peuken. Rond winkelcentrum B werden naast peuken ook verpakkingen geraapt, die groep had een ‘goede’ score! Wat je goed noemt, maar de wind blaast vuil soms naar plaatsen, waar weinig mensen komen. En dan blijft het liggen. Wat je niet neergooit hoef je niet op te ruimen natuurlijk. Als we niet rapen, blijft het tot in eeuwigen dage liggen. Plastic, blikjes van aluminium (maar ook van staal) en sigarettenfilters (vervuilen per stuk 8m3 grond!) hebben letterlijk een eeuwig leven. Maar een bananenschil kan er ook jaren over doen om te verteren. De actie is voor herhaling vatbaar. Bij de gemeente kan je gratis grijpers en zakken krijgen.

Tienermeidenclub ´Daughters of the King´ op Asielzoekerscentrum Katwijk

Eens in de maand op donderdagavond is het feest in de kapel van IWAK. Dan is er club voor de meiden van 10-14 jaar! We kletsen gezellig bij, zingen, praten over God, bidden en doen allerlei activiteiten. Dit kan van alles zijn! Bijvoorbeeld een spel, iets lekkers maken, een knutsel of iets met make-up. Als leiding vinden we het belangrijk dat de meiden even lekker kunnen ontspannen en dat ze merken: ‘Ik mag er zijn! Ik ben geliefd, zowel door mensen als door God!’.

Zou jij deze mooie kinderen/tieners willen leren kennen? En heb je interesse om ons team te komen versterken? Dan ben je van harte welkom om een avondje mee te lopen, om te kijken of het iets voor je!

Meer informatie: Martine Botermans (martinebotermans@hotmail.com).

Groentje: CO2 voetafdruk

Het blijkt nòg slechter te gaan met het klimaat dan we al dachten. Ten noorden van Groenland, waar het ijsdek in razend tempo smelt, is een eilandje ontdekt, dat eerst onder het ijs lag en nu blootligt. Kijk eens op Milieu Centraal (www.milieucentraal.nl). Daar kun je je eigen CO2 voetafdruk berekenen. Heb ik ook gedaan. Dankzij de zonnepanelen viel het niet tegen. Kost geld ja. Maar als je zegt: “Wat heb ik er nou voor invloed op?”, bedenk dan, dat als iedereen dat zou zeggen, er niets zou veranderen. En dat moet wel. Voor je eigen nageslacht en voor de medemens.