agenda per categorie

apr
28
zo
ds. J.C. IJzerman @ Grote Kerk
apr 28 @ 09:30

Kindernevendienst: ja.

Voor aanvang van de morgendienst zingen we: Gezang 414 en 416. Na de morgendienst is er gelegenheid koffie/thee te drinken. Vorige week was het in veel kerken roepingenzondag. Deze bijzondere zondag staat in het teken van de roeping die gelovigen ontvangen om een taak of ambt in de kerk op te pakken – in het bijzonder het ambt van voorganger. Eigenwijs als we in Rijnsburg zijn, hebben wij ervoor gekozen hier een week later bij stil te staan. Ook in deze dienst dus. We kijken naar wat Paulus over zijn roeping schrijft in Efeziërs 3 en proberen te ontdekken of we iets van zijn ervaring bij onszelf herkennen.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Jeugd en Jongeren.

mei
3
vr
ds. J.C. IJzerman – Weeksluiting @ Vlietstede
mei 3 @ 19:00

Organist: J. den Dulk.

mei
5
zo
ds. J.C. IJzerman en Jacoline van der Vijver – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
mei 5 @ 09:30

Zondagsschool: ook voor groep 7&8. Oppas: ja.

Collecten: 1. KiA: Oekraïne, Steun voor inwoners en ontheemden. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Afdrachten landelijke kerk.

ds. J.C. IJzerman – Stilleven viering @ Grote Kerk
mei 5 @ 17:00

Op Bevrijdingsdag is het thema van deze viering: ‘God van vrede en vrijheid’. In woord en lied, stilte en gebed richten wij ons op die God. De muziek wordt verzorgd door de zangers van Tehilla, met Anja van der Ploeg op piano en Jan de Laat op hobo.

Collecten: 1. KiA: Oekraïne, Steun voor inwoners en ontheemden. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Afdrachten landelijke kerk.

mei
9
do
ds. J.C. IJzerman – Hemelvaartsdag @ Immanuelkerk
mei 9 @ 09:30

Wat staan jullie naar de hemel te kijken?’ vragen de engelen aan de discipelen nadat Jezus naar de hemel is gegaan. Blijkbaar is Hemelvaartsdag geen dag om met je hoofd in de wolken te lopen. Maar wat betekent Jezus’ hemelvaart dan voor ons leven van alledag? We gaan op zoek naar een antwoord op die vraag.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Pastoraat. 3. Vakantietas.

mei
12
zo
ds. J.C. IJzerman @ Immanuelkerk
mei 12 @ 09:00

Kindernevendienst: ja. Oppas: ja.

Collecten: 1. St. Open doors. 2. Administratie en Beheer. 3. Siendiensten.

ds. J.C. IJzerman – Openbare geloofsbelijdenis @ Immanuelkerk
mei 12 @ 10:30

Kindernevendienst: ja. Oppas: ja.

Collecten: 1. St. Open doors. 2. Administratie en Beheer. 3. Siendiensten.