agenda per categorie

apr
21
zo
ds. A.E. Veerman-van Dijk @ Immanuelkerk
apr 21 @ 09:00

Kindernevendienst: Ja. Oppas: ja.

Op de zondag na Pasen heb ik in de Grote Kerk een begin gemaakt met een prekenserie over het Bijbelboek Openbaring. De komende maanden hoop ik, afwisselend in de Grote Kerk en de Immanuëlkerk, u mee te nemen in dit bijzondere boek, een brief van de opgestane Heer Jezus aan de 7 gemeenten van Klein Azië, die nu weer net zo actueel is als in die tijd, en helpt om gebeurtenissen uit onze tijd te begrijpen. En vooral: vertrouwen te houden in Hem die niet loslaat wat Hij is begonnen. Op deze zondag in de Immanuëlkerk lezen we de hoofdstukken 4 en 5, waar de schrijver Johannes de hemel ziet opengaan: Hij is getuige van één groot loflied voor God en het Lam.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Hart voor Haïti.

ds. A.B. Vroomans en Dick van Dijk – Doopdienst @ Voorhof
apr 21 @ 09:30

Zondagsschool: Nee. Kindernevendienst: ja. Oppas: ja.

Vanmorgen gaan we genieten van het feest van de doop! Gedoopt zal worden Ester Cornelia Hendrika Kromhout. Dochter van Pieter en Karine Kromhout en het kleine zusje van Hannah. We lezen een deel uit Handeling. Een deel wat vroeger genoemd werd ‘de doop van de kamerling’. Een kamerling was iemand die een hoge functie aan het hof had. Een soort bestuurssecretaris die bij afwezigheid van de ‘koning’ bestuurlijk verantwoordelijke was. Zo lijkt de tekst te gaan over iemand die succesvol is en in aanzien stond… en die toch voor Jezus koos. Een veilige preek dus… Er is echter iets totaal anders aan de hand. Het gaat over nakomeling van Christus zijn…. en over nakomelingen hebben… of juist niet.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Hart voor Haïti.

ds. K.W. de Jong, Woerden @ Grote Kerk
apr 21 @ 09:30

Kindernevendienst: ja.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Hart voor Haïti.

ds. A.E. Veerman-van Dijk @ Immanuelkerk
apr 21 @ 10:30

Kindernevendienst: Ja. Oppas: ja.

Op de zondag na Pasen heb ik in de Grote Kerk een begin gemaakt met een prekenserie over het Bijbelboek Openbaring. De komende maanden hoop ik, afwisselend in de Grote Kerk en de Immanuëlkerk, u mee te nemen in dit bijzondere boek, een brief van de opgestane Heer Jezus aan de 7 gemeenten van Klein Azië, die nu weer net zo actueel is als in die tijd, en helpt om gebeurtenissen uit onze tijd te begrijpen. En vooral: vertrouwen te houden in Hem die niet loslaat wat Hij is begonnen. Op deze zondag in de Immanuëlkerk lezen we de hoofdstukken 4 en 5, waar de schrijver Johannes de hemel ziet opengaan: Hij is getuige van één groot loflied voor God en het Lam.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Hart voor Haïti.

ds. N. de Jong, Rotterdam – Jeugd boeketdienst @ Immanuelkerk
apr 21 @ 17:00

Vandaag is er een jeugdboeketdienst! Spreker is Niels de Jong uit Rotterdam. David van der Meij zal onze dienstleider zijn. Zij zullen met ons nadenken over het thema: ‘Social Media – Waar vind je Jezus nog in deze tijd?’ Muziek wordt verzorgd door een gelegenheidscombo. Het belooft een fantastische dienst te worden. Je bent meer dan welkom! En neem vooral iemand mee!

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Hart voor Haïti.

ds. P.J. van der Ende – Zingend gelovendienst @ Grote Kerk
apr 21 @ 17:00

Het thema van deze dienst is: ‘De Koning te rijk’. Muzikale medewerking wordt verleend door mannenzanggroep Jeruël o.l.v. Johan Haasnoot. Het orgel wordt bespeeld door Ton Baris. Zingend geloven… en dat doen we dan ook! Veel bekende liederen uit de diverse bundels staan weer op de liturgie. Welkom!

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Hart voor Haïti.

apr
26
vr
ds. A.B. Vroomans – Weeksluiting @ Vlietstede
apr 26 @ 19:00

Organist: F. Borsboom.

apr
28
zo
ds. P. Rozeboom @ Immanuelkerk
apr 28 @ 09:00

Kindernevendienst: ja. Oppas: ja.

Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken in de bovenzaal.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Jeugd en Jongeren.

ds. A.B. Vroomans en Leontine van Dijk – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
apr 28 @ 09:30

Zondagsschool: Nee. Kindernevendienst: ja. Oppas: ja.

Na de dienst is er gelegenheid koffie/thee te drinken.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Jeugd en Jongeren.

ds. J.C. IJzerman @ Grote Kerk
apr 28 @ 09:30

Kindernevendienst: ja.

Voor aanvang van de morgendienst zingen we: Gezang 414 en 416. Na de morgendienst is er gelegenheid koffie/thee te drinken. Vorige week was het in veel kerken roepingenzondag. Deze bijzondere zondag staat in het teken van de roeping die gelovigen ontvangen om een taak of ambt in de kerk op te pakken – in het bijzonder het ambt van voorganger. Eigenwijs als we in Rijnsburg zijn, hebben wij ervoor gekozen hier een week later bij stil te staan. Ook in deze dienst dus. We kijken naar wat Paulus over zijn roeping schrijft in Efeziërs 3 en proberen te ontdekken of we iets van zijn ervaring bij onszelf herkennen.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Jeugd en Jongeren.