agenda per categorie

dec
1
vr
ds. A.B. Vroomans, viering Heilig Avondmaal – Weeksluiting @ Vlietstede
dec 1 @ 19:00

Vanavond mag ik voorgaan in de Vlietstede. Ook hier vieren we met elkaar het heilig Avondmaal. Als lezing staan wij stil bij de lofzang van Maria (Lukas 1: 46-55).

Organist: J. Verhoef.

ds. P. Rozeboom – Gebedsdienst voor vrede @ Grote Kerk
dec 1 @ 19:00

Vanavond is er opnieuw het Vredesgebed in de Grote Kerk. In woorden en muziek, verzorgd door Margreet en mijzelf. Wellicht lijkt het geen sterk wapen, maar niets kan dieper doordringen waar het door de Allerhoogste gehoord wordt en elders in harten gelegd. Bid mee om het wonder van de komst van Zijn Koninkrijk!

dec
3
zo
ds. J.C. IJzerman, viering Heilig Avondmaal @ Immanuelkerk
dec 3 @ 08:45

Het is de eerste zondag van Advent. De periode van uitzien naar de komst van Christus is begonnen. Dat uitzien heeft meerdere dimensies. Natuurlijk leven we toe naar Kerst, wanneer we gedenken dat Jezus als kind naar deze wereld kwam. Maar we kijken niet alleen terug; we kijken ook vooruit. We verwachten Christus’ wederkomst aan het eind van de tijd. In de traditie van kerk staat op de eerste Adventszondag juist het uitzien naar de wederkomst centraal. Daar zullen wij in deze dienst bij aansluiten. We lezen het laatste stuk van Marcus 13, waarin Jezus ons oproept om waakzaam te zijn en onze aandacht op Hem gericht te houden. Dat mogen we deze zondag ook heel concreet doen, wanneer we het Heilig Avondmaal vieren. In brood en wijn komt Christus al een beetje naar ons toe. Door te eten en drinken richten we ons op Hem en zien we uit naar het grote bruiloftsmaal.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Bloemengroet.

ds. A.B. Vroomans en Dick van Dijk, viering Heilig Avondmaal – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
dec 3 @ 09:30

Zondagsschool. Ook voor groep 7&8.

Het is de eerste zondag van het kerkelijk jaar: de 1e zondag van Advent. Wat is er mooier dan het ‘nieuwe’ kerkelijk jaar te beginnen met het vieren van het Heilig Avondmaal! We gaan met elkaar nadenken over iets wat heel erg lastig is: de dynamische presentie van het koninkrijk van God… een ingewikkelde manier om te zeggen dat er voortdurend vonken van Gods aanwezigheid in deze wereld zijn en tegelijk er ook veel gebrokenheid is en tegelijk het koninkrijk van God op grote afstand staat en tegelijk het koninkrijk van God dichtbij… aanstaande is. Als ik het teruglees denk ik: wie gaat dit begrijpen? Begrijp ik het zelf wel? Het is nog geen zondag, dus het komt vast goed. Hij is in ons midden.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Bloemengroet.

ds. P. Rozeboom, viering Heilig Avondmaal @ Grote Kerk
dec 3 @ 09:30

Voor aanvang van de morgendienst zingen we WB 159 en LB 415.

De tafel wordt gedekt met de kostbare geschenken van genade uit Gods hand! Daarbij lezen en overwegen wij Jesaja 8: 23–9: 6 De Messias opnieuw beloofd. Dit thema komt van ‘Vertel het Maar’ en wordt in kindernevendienst en zondagsschool gevolgd. Mooi om ook in de Grote Kerk te volgen. In de donkere tijd van 2023 een grote en hoopgevende belofte.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Bloemengroet.

ds. J.C. IJzerman, viering Heilig Avondmaal @ Immanuelkerk
dec 3 @ 10:30

Het is de eerste zondag van Advent. De periode van uitzien naar de komst van Christus is begonnen. Dat uitzien heeft meerdere dimensies. Natuurlijk leven we toe naar Kerst, wanneer we gedenken dat Jezus als kind naar deze wereld kwam. Maar we kijken niet alleen terug; we kijken ook vooruit. We verwachten Christus’ wederkomst aan het eind van de tijd. In de traditie van kerk staat op de eerste Adventszondag juist het uitzien naar de wederkomst centraal. Daar zullen wij in deze dienst bij aansluiten. We lezen het laatste stuk van Marcus 13, waarin Jezus ons oproept om waakzaam te zijn en onze aandacht op Hem gericht te houden. Dat mogen we deze zondag ook heel concreet doen, wanneer we het Heilig Avondmaal vieren. In brood en wijn komt Christus al een beetje naar ons toe. Door te eten en drinken richten we ons op Hem en zien we uit naar het grote bruiloftsmaal.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Bloemengroet.

ds. P. Rozeboom, viering Heilig Avondmaal – Studiedienst @ Grote Kerk
dec 3 @ 17:00

In deze dienst sluiten wij – zoals dat heet – de avondmaalstafel af, door eerst nog brood en beker te delen uit de hand van de Ene grote Gastheer, Jezus Christus! Daarna lezen wij Gods Woord met als thema ‘De Lofzang van Hanna – Van verdriet naar vreugde’.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Bloemengroet.

ds. P.J. van der Ende en Karin Nijgh, viering Heilig Avondmaal – Boeketdienst @ Immanuelkerk
dec 3 @ 17:00

In een aantal diensten staan we stil bij de 10 woorden. Ditmaal ligt de nadruk op de uitspraak: ‘Geen andere goden’. Nou, dat spreekt vanzelf. We weten maar van 1 God en die belijden we als onze Heer. In de westerse samenleving is de gedachte aan (andere) goden uitgebannen (hoewel…): Geen god Zeus, Jupiter of Wodan meer die vanaf de hemel dondert, bliksem naar de aarde gooit; geen goden die verantwoordelijk zijn voor de bijvoorbeeld de liefde (Venus), de oorlog (Mars), de onderwereld (Hades), de oogst (Demeter), om er zo maar een paar te noemen. Er is maar 1 God, zo stemmen we van harte in met Israël (Deut. 6). Toch? Overigens: Jezus benoemt nog een god, die van het geld. En Paulus schrijft: ‘hebzucht is afgoderij’ (Kol. 3: 5). Geld en hebzucht is niet echt uitgebannen. Is er nog meer of wat anders wat grote invloed in ons leven heeft? Zondagmiddag spreken we daar met elkaar over. En met de viering van het HA worden we bepaald bij bron en doel van ons leven. Karin Nijgh is dienstleider. En muziek komt van Arjen van Putten en band! Voor de kinderen is er Kids Mission.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Bloemengroet.

dec
6
wo
ds. A.B. Vroomans – Adventsvespers @ Grote Kerk
dec 6 @ 19:30

In een wereld waarin het steeds donkerder lijkt te worden, waarin onrecht en geweld almaar toe lijken te nemen, kunnen we sterk verlangen naar licht, recht en vrede. Eigenlijk is dat een verlangen naar de hemel die doorbreekt op aarde. Naar Gods rijk dat in deze wereld voet aan de grond krijgt. Dat verlangen wordt in Christus vervuld. Het begon al tweeduizend jaar geleden, toen God zelf in de persoon van Jezus op aarde verscheen. En wanneer Hij weer terugkomt, zal Hij voorgoed de hemel op aarde vestigen. Met die belofte in ons hart vieren we Advent. We leven toe naar Jezus’ komst en wederkomst. Dat doen we onder meer tijdens een drietal vespers op de woensdagen in de Adventsweken. Dat is dus op 6, 13 en 20 december.

dec
8
vr
dhr. G. Mostert – Weeksluiting @ Vlietstede
dec 8 @ 19:00

Organist: R.G. van Delft.