agenda per categorie

jan
24
vr
pastor R. de Graaf-de Boer – Weeksluiting @ Vlietstede
jan 24 @ 19:00

Organist: F. Borsboom

jan
26
zo
ds. A. Haasnoot @ Immanuelkerk
jan 26 @ 09:00

Thema: ‘sterke vrouwen’. We lezen daarover in Richteren 4.

Oppas: Joyce den Butter en Martine van Dijk.

Na de dienst is er koffiedrinken in de bovenzaal.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Zondagsschool. 3. Taakgroep Erediensten.

ds. D. Verboom @ Grote Kerk
jan 26 @ 09:30

Collecten: 1. Diaconie. 2. Zondagsschool. 3. Taakgroep Erediensten.

ds. P.J. van der Ende en Bep Zuyderduyn – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
jan 26 @ 09:30

Een Afrikaans gezegde luidt: Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Dat wordt misschien niet door iedereen herkend, tegelijkertijd besef je dat kinderen invloed ondervinden van buren/buurtgenoten/(naaste) familieleden/gemeenteleden/docenten/vrienden/ouders van vrienden enz. En je ontdekt ook wel eens hoezeer je de hulp van deze mensen nodig kunt hebben! Het is niet voor niets dat we in de kerk bij een doopdienst ook altijd om gebed en hulp van de gemeente vragen. In situaties waarin kinderen extra zorg nodig hebben – denk bijv. aan pleegzorg – kom je er nog veel sterker achter dat je elkaar nodig hebt. Voor deze dienst hebben we dat als uitgangspunt genomen: leven is leven in gemeenschap en in het groeien en ontwikkelen heb je anderen nodig. Het combo staat onder leiding van Lysia van Delft, en het orgel wordt bespeeld door Ger van Egmond.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Zondagsschool. 3. Taakgroep Erediensten.

ds. A. Haasnoot @ Immanuelkerk
jan 26 @ 10:30

We lezen uit Richteren 4 en Micha 6: 8. In deze dienst worden ook 3 kindjes gedoopt. Het zijn: Jaelle Leentje, dochter van Dennis en Angela Roijers-Star, en zusje van Isa en Jessie. Micha, de zoon van Tim en Aagelien van der Meij-van der Marel. En Koen, de zoon van Niek en Jessica van Egmond-Heemskerk, broertje van Rick. Als gemeente ontvangen we deze kinderen in ons midden om hen gezamenlijk voor te gaan op de weg die de Heere Jezus Christus ons wijst in Zijn Evangelie. Er is extra muzikale begeleiding door een combo met Marc van Starkenburg en de doopvaders Dennis Roijers & Tim van der Meij. Het belooft een feestelijke en dankbare dienst te worden.

Oppas: Marijke Roijers en Hannah van der Valk.

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Zondagsschool. 3. Taakgroep Erediensten.

dhr. H. Binnendijk met Tom van der Plas en Rosita Varkevisser – Boeketdienst @ Immanuelkerk
jan 26 @ 17:00

De komende drie Boeketdiensten zijn bijzonder, want we gaan het met elkaar hebben over de hemel. Over de hemel nu, jouw plaats daar en of het goed gaat komen met deze aarde. Dhr. Henk Binnendijk zal in deze drie diensten voorgaan en het overkoepelende thema is gelijknamig aan zijn boek: ‘Hoe ziet de hemel eruit’. Vandaag is de eerste dienst met als introductie ‘De hemel nu’. Paul van Hoek zal met zijn band de muziek begeleiden. Om 16.30 uur staan de koffie en thee klaar en om 17.00 uur start de dienst.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Zondagsschool. 3. Taakgroep Erediensten.

ds. A. Haasnoot – Studiedienst @ Grote Kerk
jan 26 @ 17:00

We gaan verder met de Romeinenbrief. Hoofdstuk 3 staat centraal. In het leven van de grote reformator Maarten Luther heeft juist dit hoofdstuk een ommekeer in zijn leven gemaakt. Tegelijkertijd bracht dit hoofdstuk een ommekeer te weeg in ons deel van West-Europa. Wat vertelt dit hoofdstuk en wat zegt het vandaag?

Collecten: 1. Diaconie. 2. Zondagsschool. 3. Taakgroep Erediensten.

jan
31
vr
ds. P.J. van der Ende – Weeksluiting @ Vlietstede
jan 31 @ 19:00

Organist: H. van Kruistum

feb
2
zo
ds. A. Haasnoot – Wilhelminaschool @ Immanuelkerk
feb 2 @ 09:00

Collecten: 1. KiA-Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Doel door scholen aan te geven.

dhr. G. Bremmer – De Wegwijzer @ Grote Kerk
feb 2 @ 09:30

Voor aanvang van de morgendienst zingen we met elkaar: Witte Bundel 71: 1, 2 en 4 ‘De nacht vlood heen’ en Liedboek 435: 1 en 2 ‘O, verbreker aller banden’.

Collecten: 1. KiA-Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Doel door scholen aan te geven.