agenda per categorie

mei
28
do
Gemeentevergadering @ KerkTV
mei 28 @ 19:30
Op 16 april heeft de Grote Kerkenraad unaniem besloten dat er een gemeentevergadering zal worden gehouden voor de verkiezing van een kandidaat in de vacature Westerhaghe & De Hoek.

Omdat het, door de corona crisis, niet mogelijk is om een gemeentevergadering te houden in de gebruikelijke vorm zal dit een vergadering worden via Kerk tv (dus livestream) vanuit de Grote kerk. Volgende week zullen de belijdende leden een uitnodiging hiervoor ontvangen met nadere uitleg, een profiel van de betrokken predikant, een agenda en een stembiljet. Helaas is het niet mogelijk om meerdere stembiljetten per adres te sturen, maar extra biljetten zullen opgehaald kunnen worden bij de scriba (ook via mail) en het kerkelijk bureau en zullen te downloaden zijn via de website.

Graag wijs ik u op de brief die u zult ontvangen en ik verzoek u de avond van 28 mei alvast in uw agenda te zetten.

Bram Breebaart, scriba

mei
31
zo
ds. A. Haasnoot – 1e Pinksterdag (via Kerk TV) @ Grote Kerk
mei 31 @ 09:30

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerk TV en is i.v.m. met de maatregelen die noodzakelijk zijn m.b.t. het Coronavirus alleen toegankelijk voor medewerkenden aan de dienst.

klik hier om de dienst thuis of bij familie te volgen

De liturgie vindt u hier

Kindermoment: Handelingen 2: 1-4, 22-24 en 37-40 Petrus maakt duidelijk wie Jezus is.

Pinksteren. Thema: ‘De kracht van de Heilige Geest’. Muzikale medewerking: Erik de Mooij en band; Dick Durieux op orgel.

Collecten: 1. KiA: Marokko-Steun in de rug voor jonge open kerk. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Fam. Van de Pol/fam. Klaassen.

dhr. Jeroen Baan – Stagedienst, onder toezicht ds. P.J. van der Ende (via Kerk TV) @ Grote Kerk
mei 31 @ 17:00

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerk TV en is i.v.m. met de maatregelen die noodzakelijk zijn m.b.t. het Coronavirus alleen toegankelijk voor medewerkenden aan de dienst.

klik hier om de dienst thuis of bij familie te volgen

De liturgie vindt u hier

Vandaag gedenken en vieren we de uitstorting van de Heilige Geest, en daarom zal vanmiddag het thema zijn: ‘Leven vol van God’, naar aanleiding van Galaten 5: 13-25. Een combo onder leiding van Dick van Dijk verleent muzikale medewerking aan deze ‘boeketachtige’ dienst.

Collecten: 1. KiA: Marokko-Steun in de rug voor jonge open kerk. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Fam. Van de Pol/fam. Klaassen.

jun
1
ma
ds. E.J. de Groot, Katwijk a/d Rijn – Zangdienst (via Kerk TV) @ Grote Kerk
jun 1 @ 09:30

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerk TV en is i.v.m. met de maatregelen die noodzakelijk zijn m.b.t. het Coronavirus alleen toegankelijk voor medewerkenden aan de dienst.

klik hier om de dienst thuis of bij familie te volgen

De liturgie vindt u hier

Collecten: 1. KiA: Marokko-Steun in de rug voor jonge open kerk. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Fam. Van de Pol/fam. Klaassen.

jun
7
zo
ds. P.J. van der Ende – Heilig Avondmaal (via Kerk TV) @ Grote Kerk
jun 7 @ 09:30

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerk TV en is i.v.m. met de maatregelen die noodzakelijk zijn m.b.t. het Coronavirus alleen toegankelijk voor medewerkenden aan de dienst.

klik hier om de dienst thuis of bij familie te volgen

De liturgie vindt u hier

Kindermoment: Exodus 24: 1-8: God vernieuwt zijn verbond met Israël.

De eerste zondag na Pinksteren heet zondag Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid. We vieren de volheid van God in woord en sacrament, want deze zondag zullen we ook de tekenen van brood en wijn delen. Net als in de vieringen voor Pasen wordt u ook nu weer uitgenodigd om hier thuis aan deel te nemen. Als u dat mee wilt vieren zoals u dat ook in de kerk gewend was, dan vragen we u om voor aanvang van de dienst voor u en uw meevierende broeders en zusters brood en wijn (of druivensap of eventueel water) klaar te zetten om op het moment dat in de kerk brood en wijn wordt gedeeld dit ook in huis te doen. Zo eten en drinken we samen, vieren we samen en mogen we samen belijden dat in deze tekenen Christus werkelijk nabij is. We bidden dat u op deze wijze ook gesterkt mag worden in de gemeenschap van de opgestane Heer!

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Vakantietas.

ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel – Heilig Avondmaal (via Kerk TV) @ Grote Kerk
jun 7 @ 17:00

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerk TV en is i.v.m. met de maatregelen die noodzakelijk zijn m.b.t. het Coronavirus alleen toegankelijk voor medewerkenden aan de dienst.

klik hier om de dienst thuis of bij familie te volgen

De liturgie vindt u hier

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Vakantietas.

jun
14
zo
ds. I. de Graaf, Rijnsburg (via Kerk TV) @ Grote Kerk
jun 14 @ 09:30

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerk TV en is i.v.m. met de maatregelen die noodzakelijk zijn m.b.t. het Coronavirus alleen toegankelijk voor medewerkenden aan de dienst.

klik hier om de dienst thuis of bij familie te volgen

De liturgie vindt u hier

Kindermoment: Exodus 25: 10-22 en 26: 31-37: De ark in de tabernakel.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ouderenpastoraat.

ds. P.J. van der Ende (via Kerk TV) @ Grote Kerk
jun 14 @ 17:00

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerk TV en is i.v.m. met de maatregelen die noodzakelijk zijn m.b.t. het Coronavirus alleen toegankelijk voor medewerkenden aan de dienst.

klik hier om de dienst thuis of bij familie te volgen

De liturgie vindt u hier

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ouderenpastoraat.

jun
16
di
Bijbelkring @ Immanuëlkerk
jun 16 @ 13:45 – 15:15
Slotavond Gemeente Groei Groepen @ De Voorhof
jun 16 @ 20:00 – 21:00