agenda per categorie

feb
20
do
Inloopochtend @ Ontmoetingsruimte De Voorhof
feb 20 @ 10:00 – 12:00

De inloopochtenden zijn er voor jongeren en ouderen, samen of alleengaand, oppasopa’s en oppasoma’s. Allen zijn van harte welkom. Loop gewoon eens binnen. Er zijn altijd mensen die je welkom heten en een praatje willen maken. Je kan sjoelen, een kaartje leggen of een spelletje doen. Het team van gastvrouwen en gastheren willen je graag ontvangen.

Locatie   De Voorhof, Vliet NZ 36, Rijnsburg

Contactpersonen   Cock Slager (071 – 402 29 66), Peter van der Nol (071 – 402 48 45)

 

feb
21
vr
ds. L.A. den Butter – Weeksluiting @ Vlietstede
feb 21 @ 19:00

Organist: F. Borsboom

Mannenzanggroep Jeruel @ Dorpskerk, Kerklaan 12, Valkenburg
feb 21 @ 19:30 – 21:30

Jeruël is een mannenzanggroep die zingend het evangelie brengt. Wij treden regelmatig op in kerkdiensten, verzorgings- en verpleegtehuizen en het Leidsch Universitair Medisch Centrum. Ons repertoire bestaat uit liederen van Johannes de Heer, psalmen en gezangen. Wij repeteren eenmaal in de twee weken op vrijdagavond in de kapel van de Wilbert onder leiding van dirigent Maarten Verhoef en organist Johan Haasnoot. Heeft u zin om te zingen en wilt u een keer meedoen met de Mannenzanggroep JeruëI? Kom dan op een vrijdagavond langs zodat u de warme sfeer kunt voelen. Wij hopen u te ontmoeten! Voor verdere informatie: www.jeruelmannen.nl

feb
23
zo
ds. J. Verlinde, Axel @ Immanuelkerk
feb 23 @ 09:00

Na de dienst is er koffiedrinken in de Grote Zaal.

Oppas: Lisette Kabelaar, Petricia Rietbroek en Monique de Boer.

Collecten: 1. Diaconie: KIA Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie.

dhr. J. Baan en Marjon van Tol – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
feb 23 @ 09:30

In deze dienst gaat predikant-in-opleiding Jeroen Baan voor. Voor zijn eigen leerproces zou hij het fijn vinden om met een aantal gemeenteleden door te praten over de dienst. Deze nabespreking is gewoon in De Voorhof, aansluitend op de dienst en wordt geleid door dienstleider Marjon van Tol. Van harte daarvoor uitgenodigd! (Tijdens de koffie.)

Collecten: 1. Diaconie: KIA Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie.

ds. T. Noort, IJsselmuiden @ Grote Kerk
feb 23 @ 09:30

Het thema wordt: ‘Hoop doet heilig leven’, n.a.v. 1 Petrus 1: 13-2: 3. De genade van Christus geeft ons hoop, waardoor wij geroepen worden heilig te leven. De hoop die Christus geeft tilt ons op, maakt nieuwe, heilige mensen van ons. In Christus zijn wij heilig, apart gezet. Daarom moeten wij ons ontdoen van schijnheiligheid, van alles wat slecht is.

Collecten: 1. Diaconie: KIA Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie.

ds. J. Verlinde, Axel @ Immanuelkerk
feb 23 @ 10:30

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal.

Oppas: Ria Kraaienoord, Arine van der Meij en Ditta van der Meij.

Collecten: 1. Diaconie: KIA Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie.

Koffie drinken @ De Voorhof
feb 23 @ 11:30

De laatste zondagochtend van de maand is er na de kerkdiensten koffiedrinken in de Voorhof.

ds. J. Maasland, Scheveningen – Studiedienst @ Grote Kerk
feb 23 @ 17:00

Studiedienst: Hoop: Psalm 39 en Romeinen 4: 18-5:5.

Collecten: 1. Diaconie: KIA Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie.

ds. J. Verlinde, Axel en Chris van Tol – Boeketdienst @ Immanuelkerk
feb 23 @ 17:00

In de weken voor Pasen wordt er in de boeketdiensten ingegaan op de zeven kruiswoorden van onze Heer Jezus Christus. Vandaag wordt besproken: ‘Kruiswoorden: “Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.”’ (Lucas 23: 34.) Muziek o.l.v. Eric de Mooij en band. Er is Kidsmission.

Collecten: 1. Diaconie: KIA Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren. 2. Bloemengroet. 3. Taakgroep Communicatie.