agenda per categorie

jul
12
zo
ds. P.J. van der Ende (geen samenzang) @ Immanuelkerk
jul 12 @ 08:45

In de morgendiensten lezen we over de gelijkenis van de zaaier en het zaad (Mattheüs 13, 1-9; 18-23) dat op verschillende soorten grond komt en lang niet overal ontkiemt of stevig wortel schiet. Benieuwd hoe je dat in je eigen leven ervaart! In deze dienst luisteren we vooral naar muziek.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Pastoraat.

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

Orgelspel

mededelingen

stilte

Eerst orgelspel, dan Psalm 65 vers 1 (tussen 1:30 en 1:35 weg faden)

groet en bemoediging

Woorden van leven

Psalm 67 vers 3

Gebed

lezing Matteüs 13, 1-9 en 18-23

verkondiging

‘Het woord van God brengt goede vruchten voort’(vanaf 0:35) (en vanaf 3:05 wegfaden)

Dienst van gebeden

Collectemededeling

orgelspel ‘Wat zijn de goede vruchten’ Gezang 252 verzen 1 en 2

Zegen

Orgelspel

dr. K.W. de Jong, Woerden (geen samenzang) @ Grote Kerk
jul 12 @ 09:30

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Pastoraat.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

– Welkom, mededelingen

– Orgelspel (Ps 27: 1 en 2)

– Stil gebed, bemoediging, groet

– Inleidende woorden uit Ps 27

– Orgelspel (‘Ere zij de vader en de Zoon …’ -> bundel ’38 gezang 88)

– Tien geboden

– Gebed

– Orgelspel (Gz 239: 1, 3 en 6)

– Schriftlezing 1: I Samuël 26: 17-20

– Schriftlezing 2: Handelingen 9: 1-20

– Orgelspel (Gz 170: 1, 5 en 6)

– Preek

– Moment van stilte

– Orgelspel (Gz 454: 1, 2 en 3)

– Gebeden

– Slotlied: orgelspel (Gz 330: 1 en 2)

– Zegen

ds. Ph. van Wijk (samenzang) @ Voorhof
jul 12 @ 09:30

In de dienst horen we de gelijkenis van het zaad dat op verschillende plekken, en slechts voor een deel in goede aarde valt. En dat laatste deel ontkiemt, groeit en draagt vrucht. Misschien is het antwoord op de vraag waar het in goede aarde valt en wat dan de vruchten zijn, minder vanzelfsprekend dan wij denken. Een bekend verhaal, maar daarom ook vaak een platgetreden pad. (En ja, kwam daar ook niet een deel terecht?)

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Pastoraat.

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

ds. P.J. van der Ende – Heilige Doop (samenzang) @ Immanuelkerk
jul 12 @ 10:45

In de morgendiensten lezen we over de gelijkenis van de zaaier en het zaad (Mattheüs 13, 1-9; 18-23) dat op verschillende soorten grond komt en lang niet overal ontkiemt of stevig wortel schiet. Benieuwd hoe je dat in je eigen leven ervaart! In de eerste dienst luisteren we vooral naar muziek, in de tweede dienst zullen we er ook bij zingen én mag het teken van de doop bediend worden aan Joas Johannes van der Gugten, zoon van Joost en Linda van der Gugten-van Delft, Kamperfoelie 54, en aan Rik Hendrik Johannes van Egmond, zoon van Erik en Astrid van Egmond-Heemskerk, De Ruijterstraat 24, en aan Mila Hanna Heemskerk, dochter van Cees en Mandy Heemskerk-de Mooij, Jan v Eijckstraat 24. Ons gebed is dat in deze kinderen het zaad van Gods Woord rijkelijk mag ontkiemen!

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Pastoraat.

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

[ddownload id="8780" style="link" text="uitgebreide liturgie"]
aantal keren gedownload: [ddownload_count id="8780"]

Orgelspel

mededelingen

stilte

zingen ‘Samen in de Naam van Jezus’ (UB 109) coupletten 1 en 2

groet en bemoediging

zingen UB 109 vers 3

Woorden van leven

zingen Psalm 67 vers 3

Gebed

kinderen naar de nevendienst

lezing Matteüs 13, 1-9 en 18-23

verkondiging

zingen hemelhoog 278 ‘Het woord van God brengt goede vruchten voort’

kinderen komen terug van nevendienst

dopelingen worden binnengebracht

zingen Gezang 333 verzen 1 t/m 3

Inleiding

Belijdenis

Doopvragen

Doop

Zegen

Verwelkoming

we horen ‘Ik zal er zijn’ van Sela (HH 460)

Overhandiging doopkaart/ doopkaars/ naam op dooprol bevestigen

Dienst van gebeden

Collectemededeling

Slotlied De Here zegent jou (HH 61)

Zegen, beantwoordt met ‘ja, amen ja, halleluja’

dhr. G. Bremmer en Cees de Mooij – Boeketdienst (geen samenzang) @ Immanuelkerk
jul 12 @ 17:00

In de boeketdienst gaat het over Geloven en dienen van God en het navolgen van Christus. Dat gaat niet vanzelf, daarvoor moet een relatie met De Allerhoogste worden opgebouwd. Meditatie is daarvoor een middel. Meditatie vraagt een houding waarin je de Heilige Geest de ruimte geeft. Loskomen van de gedachte dat we onszelf begrijpen, en erkennen dat alleen onze Schepper ons geheel doorgrondt. Het combo van Gerben van Delft verzorgt de muziek. We zien uit naar jouw komst!

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

[ddownload id="8767" style="link" text="download de liturgie"]
aantal keren gedownload: [ddownload_count id="8767"]

[ddownload id="8768" style="link" text="download de liedteksten"]
aantal keren gedownload: [ddownload_count id="8768"]

Spreker: Dhr. Gerben Bremmer
Dienstleider: Cees de Mooij
Muziek: Gerben van Delft & band

Opw 788 Wees welkom Geest van God

Welkom en mededelingen

Gebed

Opw: 695 Stil

Introductie thema

Opw 717 Stil mijn ziel wees stil

Filmpje: U geeft mij rust

Bijbellezing: Psalm 1: 1 tm 3 & Psalm 119: 97 tm 103

Overdenking

Gebed

Opw:783: Wij houden ons niet langer stil.

Zegen

Collecten alleen bij de uitgang:
1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Pastoraat.

ds. A. Haasnoot – Studiedienst (samenzang) @ Grote Kerk
jul 12 @ 17:00

Studiedienst: Romeinen 7: ‘Geestelijk, vleselijk en inwendige strijd’. In Romeinen 7 gaat het over de Geest en het Vlees. Wat bedoelt hij daarmee. Ook komt er nogal wat inwendige strijd bij kijken.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

[ddownload id="8779" style="link" text="uitgebreide liturgie"]
aantal keren gedownload: [ddownload_count id="8779"]

Welkom en mededelingen

‘Geestelijk, vleselijk en inwendige strijd’ In Romeinen 7 gaat het over de Geest en het Vlees. Wat bedoelt hij daarmee. Ook komt er nogal wat inwendige strijd bij kijken.

Aanvangslied Psalm 43: 3 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Apostolische geloofsbelijdenis

Gebed

Schriftlezing Romeinen 7: 7-13 HSV

Lied 126: 1 en 2 ‘ Ik bouw op U

Schriftlezing Romeinen 7: 14-26

Lied 43: 1 en 2 Vaste Rots van mijn behoud

Preek

Lied Gezang 449 ‘ God enkel Licht’

Gebeden

Aankondiging collecten
Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Pastoraat.

Slotlied Lied 126: 3 ‘Ik bouw op U’

Zegen

jul
16
do
Gemeentevergadering (online) @ online
jul 16 @ 19:30 – 21:30
De Grote Kerkenraad heeft in haar vergadering van 2 juli in grote meerderheid besloten dat er een gemeentevergadering zal worden gehouden voor de verkiezing van een predikant in de vacature Kleipetten. Het gaat in diageval om Ds. Piet Rozeboom.

De gemeentevergadering zal op 16 juli gehouden worden en zal, door de corona crisis, weer een vergadering zijn via Kerk tv (dus livestream) vanuit de Grote kerk. De week voorafgaande zullen de belijdende leden een uitnodiging hierover ontvangen met nadere uitleg, een [ddownload id="8748" style="link" text="profiel van de betrokken predikant"], een agenda en een stembiljet. Helaas is het niet mogelijk om meerdere stembiljetten per adres te sturen, maar extra biljetten zullen opgehaald kunnen worden bij de scriba (ook eventueel aanvragen via mail) en het kerkelijk bureau en kan ook hieronder worden gedownload en door uzelf worden afgedrukt.

[ddownload id="8694" style="link" text="stembiljet gemeentevergadering 16 juli"]
aantal keren gedownload: [ddownload_count id="8694"]

vragen stellen

Vragen kunnen voorafgaande aan de gemeentevergadering worden gesteld. Dit kan door een mailtje te sturen naar kb@pknrijnsburg.nl of een brief in te leveren bij het kerkelijk bureau met vermelding van ‘Gemeentevergadering’. Tijdens de gemeentevergadering kunnen ook mondelinge vragen worden gesteld. Instructies op welke wijze u mondelinge vragen kunt stellen zullen tijdens de gemeentevergadering worden gegeven.

stem uitbrengen

Het stembiljet bestaat uit twee delen. Wij verzoeken u na afloop van de gemeentevergadering het stembiljet langs de gestippelde lijn door te knippen en beide delen ingevuld samen in één envelop in te leveren.

Inleveren kan op twee manieren:

  • in oranje brievenbus PostNL deponeren – met adres: Protestantse Gemeente Rijnsburg, Antwoordnummer 30013, 2230 VB RIJNSBURG
  • in brievenbus kerkelijk bureau deponeren

anonieme stemming

Bij het openen van de envelop wordt gecontroleerd of de uitgebrachte stem geldig is. Vervolgens worden beide delen direct gescheiden. Op die wijze is achteraf niet te herleiden wie voor of tegen heeft gestemd.

uitslag van de stemming

Ongeveer een week na de gemeentevergadering zullen de ingeleverde stemmen worden geteld en de uitslag worden bepaald. Voor de verkiezing van een predikant is een 2/3 meerderheid nodig. Blanco of ongeldige stemmen tellen niet mee. De uitslag wordt dezelfde avond bekend gemaakt via de bekende media.

bezwaar

Mocht u het oneens zijn met de gevolgde procedure dan kunt u binnen 5 dagen na de uitslag schriftelijk, gemotiveerd en met vermelding van naam en adres schriftelijk bezwaar aantekenen door een mailtje te sturen naar kb@pknrijnsburg.nl of een brief te deponeren in de brievenbus van kerkelijk bureau.

jul
18
za
kamp leusden @ YMCA kamp Leusden
jul 18 @ 12:00 – jul 25 @ 12:00

Ook in 2020 gaan we weer naar het YMCA Kamp in Leusden voor een heerlijke kampweek. Een week slapen in tenten midden in het bos, leuke bosspelen, bij goed weer naar het zwembad en spannende verhalen! En natuurlijk hebben we een Bijbels thema! Al voor het 56ste achtereenvolgende jaar Kamp Leusden – Rijnsburg en nog steeds piepjong! Ga het meemaken en je wilt steeds terug naar Leusden!

jul
19
zo
ds. A. Haasnoot (geen samenzang) @ Immanuelkerk
jul 19 @ 08:45

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Erediensten.

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. L. van Rees, Hoogblokland (geen samenzang) @ Voorhof
jul 19 @ 09:30

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Erediensten.

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024