agenda per categorie

sep
17
vr
ds. E. Buitendijk – Weeksluiting @ Vlietstede
sep 17 @ 19:00

Organist: R. van Delft.

sep
19
zo
ds. T. Noort, IJsselmuiden @ Immanuelkerk
sep 19 @ 09:00

Collecten: 1. KiA: Zending: Syrië – De kerk als plek van hoop en herstel. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. A.B. Vroomans @ Grote Kerk
sep 19 @ 09:30

Vandaag nemen wij afscheid van een aantal ambtsdragers van wie de ambtstermijn verstreken is, gaan er een aantal verder met hun ambt en mogen we ook nieuwe mensen in het ambt stellen en pastoraal bezoekers de zegen ontvangen. Een dienst van danken en zegen dus. Bij de verkondiging staan wij stil bij een klein stukje uit het boek Handelingen. Daar zien we hoe de kerk langzamerhand van een beweging rondom Jezus Christus zich ook meer en meer gaat organiseren. Wat leren we daarvan over wat de kerk is? Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, wijst erop dat wij nu leven in het tijdgewricht van de kerk en de werkzaamheid van de heilige Geest. Leven wij daar ook uit en naar toe?

Collecten: 1. KiA: Zending: Syrië – De kerk als plek van hoop en herstel. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

ds. P.J. van der Ende en Jacoline van der Vijver – Ontmoetingsdienst @ Voorhof
sep 19 @ 09:30

In Psalm 25 lezen we over het kiezen van de rechte weg en een leven dat verloopt in voorspoed (verzen 12 en 13). Vragen waar we over nadenken zijn: Wie zou nu niet in voorspoed willen leven? Wat is eigenlijk de definitie van voorspoed? En als je dat niet ervaart, wat betekent dat dan.

Collecten: 1. KiA: Zending: Syrië – De kerk als plek van hoop en herstel. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

ds. T. Noort, IJsselmuiden @ Immanuelkerk
sep 19 @ 10:30

Collecten: 1. KiA: Zending: Syrië – De kerk als plek van hoop en herstel. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

dhr. B. Noteboom, Urk en Jaap Varkevisser – Boeketdienst @ Immanuelkerk
sep 19 @ 17:00

In de bijbel wordt op heel veel verschillende manieren over God en tot God gesproken. In de nieuwe themareeks ‘Namen en titels van God’ zoomen we in op een aantal van die namen en titels. Op zondag 19 september starten we met de naam ‘El Shaddai’. Een nieuwe spreker, Bert Noteboom, ook bekend als de bevlogen dirigent bij de mannenzangavonden, reist speciaal voor deze dienst vanuit Urk naar Rijnsburg. Marc van Starkenburg verzorgt met zijn combo de muziek.

Collecten: 1. KiA: Zending: Syrië – De kerk als plek van hoop en herstel. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. P.J. van der Ende – Studiedienst @ Grote Kerk
sep 19 @ 17:00

Amos ziet verschillende visioenen. In hoofdstuk 8 is het niet bepaald een opwekkend visioen. Er wordt een beeld van God geschetst als een wrekende God, die nooit de (verkeerde) daden zal vergeten. Dat beeld is voor heel wat mensen bepalend (geweest) en leverde nogal wat zwaarmoedigheid op. Welke plaats mag of moet een dergelijke tekst hebben in ons geloofsleven? Daarop bezinnen we ons deze zondagmiddag.

Collecten: 1. KiA: Zending: Syrië – De kerk als plek van hoop en herstel. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

RTV Katwijk – Grote Kerk
sep 19 @ 17:00

De dienst van 17.00u in de Grote Kerk wordt uitgezonden op RTV Katwijk.

sep
21
di
Creaclub @ Voorhof
sep 21 @ 09:30

Contactpersonen: Annie Noort en Bertie de Vries

Tel.nr. / e-mail: 071-3016962 / c.p.noort@tele2.nl en 071-4025464 / cockenbertie@casema.nl

sep
23
do
De Verhalenvangers @ Immanuelkerk
sep 23 @ 10:00

De Verhalenvangers zijn u misschien al bekend maar nog niet in verband met de Ouderenwerkgroep. De Verhalenvangers zijn al jaren bezig om verhalen van vroeger vast te leggen op film en willen dit graag aan u vertonen in ochtend vullende bijeenkomsten. Van harte welkom om in woord en beeld onze eigen geschiedenis te vertellen.

Inloop vanaf 09.30u, aanvang om 10.00u.