Bouwstenen in onze gemeente

Vrijdagavond 11 oktober werd in De Voorhof voor de vrijwilligers in onze gemeente de eerste ontmoetingsavond gehouden. De kerkenraad wilde hiermee haar dankbaarheid uitspreken voor het vele werk, dat door velen belangeloos wordt gedaan. De avond stond in het teken van ontmoeten, verbinding zoeken en geloof.

Ds. Haasnoot hield een korte meditatie over 1 Kor 12 (12-27): “Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.” We zongen uit Gez 426: “Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid”.

Er waren nog enkele wetenswaardigheden: circa 500 gemeenteleden vervullen een taak op pastoraal of diaconaal gebied, in het bestuur, zijn lid van een combo of koor, of maken deel uit van één van de ongeveer 50 commissies van de taakgroepen, die onze gemeente rijk is. Ook werd een samenvatting van de uitkomsten van de enquête in de wijkraden over het vrijwilligerswerk gepresenteerd. Geregeld word je als vrijwilliger geconfronteerd met ‘geloofslauwheid’ en negativiteit, niet alleen buiten de gemeente, maar ook er binnen.

In de kerkenraad gaan we in gesprek, hoe daarmee om te gaan. En sommige dingen kunnen beter. Daar gaan we mee aan de slag: verwachtingen over taken moeten vooraf duidelijk zijn en voor begeleiden en afscheid nemen moet er meer aandacht komen. Een grote kern van leden is enorm betrokken bij het werk en de opbouw van de gemeente. Geïnspireerd door geloof, Bijbel, elkaar en mooie betekenisvolle ervaringen. Zo mogen zij bouwsteen zijn in de opbouw van Zijn Koninkrijk. Wanneer u van plan bent om een taak op te nemen, schroom niet contact op te nemen met uw wijkscriba.

Dick van der Vijver, beleidsouderling

Geplaatst in archief.