Bijbelstudiemiddag en -avond

Voor iedereen die wil groeien in het begrijpen van de Bijbelse verhalen en teksten start een nieuw seizoen bijbelstudiemiddagen en -avonden. De middagen zijn 2x per maand, de avonden ongeveer 1x per 4 weken, elk met hun eigen onderwerpen. De eerste middag is 26 september in de Immanuëlkerk. Inloop vanaf 13.30 uur, we eindigen tegen 15.30 uur. De eerste avond is 27 september, eveneens in de Immanuëlkerk. Inloop vanaf 19.45 uur, we eindigen rond 21.45 uur. Zie ook het bewaarnummer van Licht.

Geplaatst in archief.