Bevestiging ambtsdragers

Op 29 november zullen in de morgendienst in de Immanuelkerk een aantal nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Van Miranda van Zuijlen, als diaken en Ton Heeringa, als ouderling is al eerder melding gemaakt, maar zij waren in september niet in de gelegenheid om bevestigd te worden. Naast deze twee nieuwe ambtsdragers zullen de volgende personen worden bevestigd:

Verder zullen de volgende personen worden bevestigd:

  • Rémon Post, Johannes Vermeersingel 1, als ouderling met bijzondere opdracht, namelijk voorzitter van het college van kerkrentmeesters
  • Carmen Heemskerk-Star, Katwijkerweg 13 als ouderling
  • Arjen Eendebak, Johannes Vermeersingel 6 als diaken
  • Jan Heemskerk, Jan Steenstraat 30, als pastoraal bezoeker

We zijn erg blij dat deze personen bereid zijn om hun tijd en talenten in onze gemeente in te zetten.

Geplaatst in archief.