Beroepingswerk wijk Kleipetten

Vanavond zijn de stemmen geteld die zijn uitgebracht naar aanleiding van de (online) gemeentevergadering van 16 juli 2020. We zijn dankbaar dat er wederom veel belijdende leden de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen. Er zijn 787 stemmen uitgebracht, waarvan 769 vóór, 12 tegen en 6 blanco.

Aangezien de blanco stemmen niet meetellen voor het bepalen van het resultaat van de stemming kunnen we constateren dat bijna 98,5% van de stemmers vóór het uitbrengen van een beroep op dominee Rozeboom heeft gestemd!

Er is, zoals bekend nu nog gelegenheid om een bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure, uitdrukkelijk niet tegen de persoon van dominee Rozeboom. Dit eventuele bezwaar moet vóór 29 juli 19.00 uur schriftelijk worden ingediend bij het kerkelijk bureau of bij de scriba.

Als er geen bezwaar binnenkomt dan zal de kerkenraad op 29 juli 2020 het beroep op dominee Rozeboom uitbrengen.

Bram Breebaart, scriba

Geplaatst in archief.