Beroepingswerk

De kerkenraad maakt bekend dat op de vergadering van de gemeente afgelopen donderdag (7 april) dominee Lydia Veerman is verkozen. De kerkenraad is dankbaar dat er wederom veel belijdende leden de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen. Bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen tot en met donderdag 14 april schriftelijk bij de scriba of het kerkelijk bureau worden ingediend.

Als er bezwaren zijn zullen deze, conform de kerkorde, worden doorgestuurd naar de commissie van bezwaren en geschillen van de classis, die daarover een beslissing zal nemen.

Geplaatst in archief.