Beroepingswerk

De kerkenraad zal binnenkort het beroep op proponent IJzerman uitbrengen. Tegen de verkiezingsprocedure zijn nog enkele bezwaren ingediend, die inmiddels door het moderamen zijn voorgelegd aan het classicaal college. Het beroep zal worden uitgebracht nadat het college uitspraak heeft gedaan. De kerkenraad verzoekt eenieder zich te onthouden van oneigenlijk en ongepast contact met proponent IJzerman, maar hem en onze gemeente op te nemen in uw gebeden.

Ouderenpastor
De kerkenraad maakt ook met vreugde bekend dat broeder Arie Ravensbergen, kerkelijk werker voor het buurtpastoraat, tevens is aangesteld als kerkelijk werker voor het seniorenpastoraat. Broeder Ravensbergen zal zijn andere parttimebaan in de komende maanden afronden, waarna hij beide taken in full time dienstverband zal gaan verrichten. Wij feliciteren hem met de aanstelling en wensen hem veel zegen op het werk

Geplaatst in archief.