Beroepingswerk

De kerkenraad maakt bekend dat op de vergadering van de gemeente afgelopen donderdag proponent Joren IJzerman is verkozen. De kerkenraad is dankbaar dat er wederom veel belijdende leden de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen. Bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen tot en met donderdag 3 maart (helaas staat in Contact een onjuiste datum) bij de scriba of het kerkelijk bureau worden ingediend. Deze zullen, conform de kerkorde, worden doorgestuurd naar de commissie van bezwaren en geschillen van de classis, die daarover een beslissing zal nemen. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor allen en ook volgens de kerkorde zullen eventuele bezwaarden persoonlijk worden uitgenodigd voor gesprek. De kerkenraad is zich ten volle bewust dat deze verkiezing voor sommige gemeenteleden gemengde gevoelens en een bezwaard hart oproept. Zij hoopt en bidt dat we met compassie in de komende tijd naar elkaar omzien en verder in gesprek mogen blijven.

Geplaatst in archief.