Beleidsplan 2022-2026 beschikbaar

Op 24 november 2022 is tijdens de Gemeentevergadering het Beleidsplan 2022-2026 toegelicht, zijn vragen beantwoord en hebben we met elkaar nagedacht over wat OPEN, ACTIEF en HOOPVOL voor ons persoonlijk betekenen. Na de Gemeentevergadering is het Beleidsplan 2022-2026 door de Grote Kerkenraad vastgesteld. De presentatie is hier te vinden en hier kunt u het Beleidsplan downloaden.

Hiermee is een eind gekomen aan het gemeente brede proces om na te denken over hoe wij, met Christus centraal, gemeente willen zijn in de periode 2022-2026. Anderzijds is dit de start om hier als gemeente invulling aan te geven. Om hierbij behulpzaam te zijn, zal er de komende tijd op verschillende manieren worden gecommuniceerd om ons bewust te zijn van de kernpunten OPEN, ACTIEF en HOOPVOL en wat dat voor ons betekent.

Geplaatst in archief.