Groentje – water!

Tientallen jaren geleden werd een groepje Bosjesmannen (nu noemen wij ze San) in een vliegtuig mee naar Amerika genomen en rondgeleid in de moderne maatschappij. Na het bezoek vroegen de Amerikanen wat ze het meest indrukwekkend vonden. Ze dachten als antwoord te krijgen: de auto, het vliegtuig of de tv. Nee, waarover ze het meest verwonderd waren, was, dat er water uit (een kraan in) de muur kwam; WATER!!

Water = leven. Geen water = geen leven. Bij ons loopt het zo uit de kraan. Maar ook in Nederland is de strijd om het water in opkomst (zie tv-programma “de Waterman”). Gevolg van de klimaatverandering.

Krijgen we weer zo’n droge zomer?

Ga alvast sparen! Hoe? Door nú zuinig met water om te gaan kun je met een iéts geruster hart in droge tijden je benodigde water gebruiken. Zoiets als de vijf wijze “bruidsmeisjes” met hun lampolie deden.

Leden voor beroepingscommissie gezocht

Van de kerkenraad

Als binnenkort de profielschets voor de te zoeken predikant(en) is voltooid zal er weer een beroepingscommissie op pad gaan om aan deze zoektocht invulling te geven.

Voor deze commissie worden op dit moment leden gezocht, dus als u iemand weet die hiervoor geschikt is (of natuurlijk zelf in deze commissie wil plaats nemen) dit gaarne doorgeven aan de scriba, zodat we voortvarend door kunnen gaan. Via mail: Van de kerkenraad of op het huisadres Kleipettenlaan 61, dan wel per telefoon 071 4026347

Namens de kerkenraad, Bram Breebaart, scriba

Herdenking jodenvervolging 11 april 2021

Op zondag 11 april 2021 vindt er weer - opdat wij nooit vergeten - de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden plaats. Ook dit jaar zal de Stichting een online herdenking organiseren nu een herdenking in de Marekerk niet door kan gaan.

Dit jaar zal rabbijn Clary Rooda een Leidse geschiedenis vertellen. Haar moeder is tijdens oorlog in de onderduik geboren in Leiden, in een huis van het Leids artsenverzet aan de Oude Singel. Eén en ander wordt omlijst door prachtige joodse gezangen van chazaniet Anna de Voogt. De opname van de vertelling en gezangen zal op 11 april op onze websitewww.herdenkingleiden.nl worden geplaatst.

Afgelopen jaar is ons lesmateriaal voor Basis- en Voortgezet onderwijs, waaronder een ‘meespeel-opera’ met subsidie van o.a. de gemeente Leiden verder ontwikkeld. Voor dit lesmateriaal over Leidse kinderen en jongeren tijdens de Tweede Wereldoorlog, verwijzen we u naar onze website, Educatie.

De herdenking mag zich de afgelopen jaren verheugen in een toenemende belangstelling. De laatste jaren waren er meer dan 200 bezoekers, onder wie ongeveer 20 schoolkinderen die een mooie bijdrage leverden met het oplezen van namen en het maken van een bloemenmonument.

Dus ga op 11 april naar www.herdenkingleiden.nl en herdenk met ons mee. De Herdenking is voor iedereen: jong en oud, joods en niet-joods, gelovig en ongelovig. Kortom: voor iedereen die bereid is om niet te vergeten.

De Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden herdenkt op ingetogen en waardige wijze Leidse joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Zij wil de holocaust in herinnering houden en aandacht vragen voor het gevaar van antisemitisme en maatschappelijke uitsluiting. Daartoe houdt de stichting een jaarlijkse herdenking waarbij jongeren actief worden betrokken. Met verhalen, muziek en rituelen wordt de vervolging van de joden in Leiden en omgeving voelbaar gemaakt. De stichting draagt ook met lesmateriaal bij aan de educatie over de holocaust. Bij de herdenking is iedereen welkom, ongeacht geloof of herkomst.