Verruiming corona maatregelen

Nu de actuele situatie rondom het Corona-virus in Nederland sterk verbetert, ziet het moderamen van de Protestantse Gemeente Rijnsburg in navolging van het kabinet ruimte voor versoepeling van de beperkende maatregelen voor de gemeente. Dat betekent in het kort dat het aantal bezoekers van de kerkdiensten wordt uitgebreid en de samenzang in een aantal erediensten wordt toegestaan. Alle overige kerkelijke activiteiten kunnen ook weer doorgang vinden. Vooralsnog blijven daarbij wel steeds de basisregels, waaronder afstand houden en thuis blijven bij klachten, van kracht. De versoepelingen gaan in op 20 juni, zodat gemeenteleden en vrijwilligers de gelegenheid hebben zich op de verruimingen in te stellen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het actuele risiconiveau zal zijn gezakt tot maximaal ‘Ernstig’ en verder daalt naar het niveau ‘Zorgelijk’. Eerder al is verruiming van het aantal bezoekers per 6 juni aangekondigd.

Versoepelingen vanaf 20 juni 2021

Voor het aantal bezoekers geldt vanaf 20 juni een maximum van 15% van de capaciteit van de gebouwen zo lang daarbij de basisregels kunnen worden gehandhaafd. In de praktijk betekent dat respectievelijk 50 bezoekers voor De Voorhof, 100 bezoekers voor de Grote Kerk en 120 bezoekers voor de Immanuelkerk. Meer bezoekers zijn mogelijk zodra de basisregels kunnen worden ingetrokken.

Samenzang zal mogelijk zijn in de helft van het aantal erediensten, eveneens vanaf 20 juni. Daarbij zullen de diensten met en zonder samenzang net als eerder rouleren over de verschillende locaties. Diensten zonder samenzang zullen nog voor enige tijd met de nu gangbare alternatieve manieren worden ondersteund.

Alle overige kerkelijke activiteiten, waaronder het jeugdwerk, de gemeenteopbouw en de kerkelijke vergaderingen, kunnen weer worden gestart. Naast de basisregels zijn daarbij ook de regels voor het maximum aantal bezoekers per ruimte van toepassing.

Met deze versoepelingen worden in grote lijnen de actuele adviezen en richtlijnen van de rijksoverheid en de Protestantste Kerk Nederland gevolgd. Daarbij kiest het moderamen, gelet op de lokale omstandigheden en mogelijkheden, voor maatwerk, met inachtneming van een gepast risico. Zo kan opnieuw recht worden gedaan aan de uiteenlopende behoeften, wensen en zorgen die bij gemeenteleden kunnen leven.

Loslaten beperkingen per 1 september

Het moderamen denkt eveneens in navolging van het kabinet dat per 1 september alle beperkende maatregelen en basisregels zullen vervallen. Dan mogen de kerken weer volledig open. Naar verwachting zal deze mijlpaal dan op één van de eerste zondagen in de erediensten worden gevierd. Dat wordt voorafgegaan door enkele activiteiten en samenkomsten waarin zal worden stilgestaan bij het verdriet dat onze samenleving, onze gemeente en onze gemeenteleden hebben meegemaakt. Deze suggesties zullen nog aan de kerkenraad worden voorgelegd.

Dankzij de inzet van velen kon het gemeenteleven het afgelopen jaar in aangepaste vorm doorgang vinden. Wel is het moderamen is blij dat de tijd van meer mogelijkheden nu aanstaande is. Juist nu komend seizoen de gemeente zich zal verdiepen in en buigen over de vraag naar ‘Kerk van de Toekomst’. Daarmee kan de veelkleurige dorpskerk die de Protestantse Gemeente Rijnsburg wil zijn, zich verder vernieuwen en zo steeds voor iedereen een vindplaats van Christus zijn, blijven of weer worden.

Jeroen Ravensbergen, preses

Profielschets predikantvacatures beschikbaar

Tijdens de afgelopen periode hebben wij gemeenteleden en geledingen gevraagd naar hun mening en zo bij te dragen aan de profielschets in verband met de twee predikantvacatures in de PGR voor Centrum & Oost en Frederiksoord & De Bloem. Met dank voor uw bijdragen treft u hier de profielschets aan en de toelichting hoe deze tot stand is gekomen. De profielschets staat op 27 mei 2021 op de agenda van de Gemeenteavond en Grote Kerkenraad.

aantal downloads profielschets: 243
aantal downloads toelichting: 107

Routekaart Beleidsplan 2022 – 2026

We gaan als gemeente aan de slag met het Beleidsplan 2022-2026. De reis om er te komen is net zo belangrijk als het plan zelf. De gemeenteleden en geledingen worden er op allerlei manieren bij betrokken. De routekaart vindt u hier. Deze zal worden toegelicht tijdens de Gemeentevergadering van 27 mei 2021.

Aantal keren gedownload: 106

Gemeentevergadering 27 mei

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst voor alle leden van onze gemeente op donderdag 27 mei 2021 om 19.30 uur. De vergadering staat gepland in de zaal van De Voorhof. U kunt u inschrijven voor deze vergadering via dezelfde kanalen als voor erediensten en daarnaast zal er via kerkdienstgemist.nl de mogelijkheid zijn de vergadering te volgen.

De agenda voor de Gemeentevergadering:

  1. Opening door de preses
  2. Mededelingen en ontwikkelingen in de gemeente
  3. Vaststelling Notulen Gemeentevergadering van 26 november 2020
  4. Jaarrekeningen 2020 Kerk, Diaconie en Zending.
  5. Onderwerp “Zegenen kinderen (op weg naar de doop)”
  6. Bespreken profielschets nieuw te zoeken predikanten
  7. Route naar het Beleidsplan 2022-2026
  8. Voorstellen ds. Hibma
  9. Rondvraag
  10. Sluiting gemeentevergadering

Uitnodigingsbrief
aantal keren gedownload: 30

LICHT online beschikbaar

Het mei nummer van LICHT is bezorgd bij zo'n 3200 gezinnen. Een forse verspreiding van ons maandblad. Desondanks blijkt er behoefte te zijn om LICHT ook digitaal beschikbaar te maken, zeker nu Licht in verband met de Coronacrisis niet meegenomen kan worden vanaf vaste openbare plaatsen.

De onlineversie is te vinden onder het kopje LICHT. Nadat u dit kopje heeft aangeklikt vergt het enige tijd om LICHT als het ware "op te halen". Enig geduld is dus geboden. Dit is afhankelijk van de snelheid van uw internet asansluiting. Het gebruik van de bladeraar wijst na enig proberen vanzelf. U kunt op de pijlen klikken om voor- of achteruit te bladeren en desgewenst het volledige scherm gebruiken om het blad te lezen.

Het is ook mogelijk om LICHT in z'n geheel als pdf te downloaden. De laatste nummers vindt u onder de bladeraar op dezelfde bladzijde.

LICHT nummer 5 - mei 2021
aantal keren gedownload: 176

Afscheid Ds. Haasnoot

Ds. Arenda Haasnoot zal op 25 april afscheid van onze gemeente nemen in een speciale afscheidsdienst om 15.00 uur in de Grote Kerk. Hiermee komt een einde aan haar termijn in Rijnsburg en haar verbondenheid aan de wijk Centrum en Oost.

Gelet op alle coronamaatregelen is een gebruikelijk afscheid niet mogelijk. We hebben een aantal alternatieve afscheidsmogelijkheden bedacht. U kunt op verschillende manieren afscheid van ds. Haasnoot nemen.

1. Via adieuarenda@gmail.com kunt u een herinnering delen, een anekdote vertellen of een persoonlijk bericht aan haar sturen. Wij zullen deze e-mail berichten verzamelen en aan ds. Haasnoot aanbieden.

2. Op vrijdagavond 23 april vanaf 20.00 uur zullen we u de gelegenheid bieden om digitaal via de computer afscheid te nemen van ds. Arenda. Via https://zoom.us/j/97126785098 wordt u toegelaten tot een virtuele ruimte. Vanuit deze ruimte zult u worden doorgelaten tot een virtuele kamer waar ds. Haasnoot zelf aanwezig is.

Als de link voor u niet werkt logt u in via de app van Zoom of via https://zoom.us en klik vervolgens op "join a meeting" en gebruik als "Meeting ID" 971 2678 5098 en als wachtwoord 773860.

Heeft u vragen hierover belt u dan met Pieter van der Kwaak 06 22 21 69 68.

3. Op zaterdagmiddag 24 april zullen we een afscheidsroute rijden door de wijk. Wilt u graag iets zingen/voorlezen of iets anders op dat moment met ds. Haasnoot delen dan kan dat. U kunt dit melden (vóór 17 april) aan de scriba marian@karelvanklaveren.nl.

Cadeau
Op diezelfde zaterdagmiddag 24 april willen we haar een mooi cadeau aanbieden. U kunt een gift overmaken op bankrekeningnr: NL83 RABO 03368 187 42 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg o.v.v. afscheid ds. Haasnoot. U kunt ook uw bijdrage afgeven bij Pieter en Margreeth van der Kwaak, Voorhouterweg 6. Doet u dit alstublieft vóór 17 april.

Natuurverf

Tijd om de boel op te knappen, binnen en buiten. Dus moet er ook geverfd worden.
Nu is verf op terpentinebasis “uit” en die op waterbasis “in”. Dan denk je gauw: “o, dan kunnen de restanten en spoelwater wel in de gootsteen.” Neehee! De pigmenten in verf op waterbasis zijn net zo schadelijk, als die in terpentineverf. Dus: ook die verfresten bewaren en te zijner tijd naar het chemieloket op de gemeentewerf (milieustraat) brengen!

Er is wel natuurverf te koop, die geheel op natuurproducten gebaseerd is. Op internet vind je veel informatie hierover.

Een anekdote: In een Scandinavisch land werd een boerderij geverfd. U kent die rode boerderijen wel. De verf is geheel natuurlijk. De schilders waren gaan eten en hadden de grote kuip gewoon open laten staan; “als het nodig is gooien we er wel een beetje water bij.” Bij terugkomst bleken de koeien gesmuld te hebben van de verf: de kuip was leeg. En de koeien? Die hebben er blijkbaar geen last van gehad!