Groentje: de natuur in

Ga eens met de kinderen ‘de natuur in’! Dat is niet zo gemakkelijk meer tegenwoordig. Toen ik jong was (Ja, duh!) liepen we (mijn vader en ik) al na 5 minuten in de wei (Valkenburgerweg) en de kieviten buitelden om ons heen om hun nest of jongen te beschermen. Nu lopen we (mijn vrouw en ik) nogal eens over de Elsgeesterweg (bij Koningshof) langs de kale weilanden en de bollenvelden. Wist u dat de bollenvelden nog (voor Nederland) zeldzame vogels huisvesten? Veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs zijn daar nog te zien. Ook tureluurs broeden in de slootkanten, zolang die niet ‘geschoren’ worden. En er is een ooievaarsnest, vlak bij de molen. Nu nog niet bezet maar dat komt misschien nog.

Geniet en neem de kinderen mee en wijs ze op vogels en bloemen. Vliegtuigen, die afleiden, zie en hoor je nu minder, gelukkig.

Hemelvaart en Pinksteren in deze tijd, doe mee met de fotowedstrijd

De versoepelingen zijn nog minimaal en dus het uitbundig met elkaar vieren van feesten als Hemelvaart en Pinksteren is helaas nog niet mogelijk. Niet binnen onze kerken, niet in Biddinghuizen, maar opnieuw vanuit de huiskamer, in kleine kring. Toch hopen we als Protestantse Gemeente Rijnsburg ook nu weer een aantal activiteiten en vieringen onder de aandacht te brengen die een beetje het gevoel van samen-feest-vieren geven. De fotowedstrijd is er een van!

Soms hoor ik iemand iets zeggen en dan denk ik: daar zit een preek in. Er zijn ook mensen die dat met muziek en kunst hebben: dat je er iets van het heilige van God in proeft. In de aanloop naar Pinksteren organiseren wij een fotowedstrijd. Stuur uw foto van waarbij u aan denkt bij Pinksteren op naar: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl. De foto’s zullen getoond worden rondom de diensten naar Pinksteren. Alle foto’s zullen straks ook te zien zijn achter een van de ramen van de Immanuelkerk. Voor de beste drie foto’s is er een leuke prijs.

Meevieren
Vier je Hemelvaart en Pinksteren met ons mee? Hou de website in de gaten of kijk regelmatig op de Facebookpagina www.facebook.com/protestantsrijnsburg.

 

Groentje: de huiskat

De natuur zorgt goed voor zichzelf, maar dat is maar van welke kant je het bekijkt. De meeuwen patrouilleren langs de sloten om een jong eendje of meerkoetje te pakken. Van een nest vol blijft soms niets over en dan begint het broeden weer opnieuw. Zo lost de natuur het zelf op. Maar al te vaak wordt de natuur verstoord. Als het vogeltjes betreft is de huiskat een felle rover, die vooral ‘s nachts toeslaat. En hij hoort niet bij DE Natuur.

Minstens 17 miljoen(!) vogels (ook oudervogels) worden jaarlijks in Nederland door een huiskat gegrepen. Er is dan ook opgeroepen om de kat ‘s nachts in huis te houden, zodat hij niet in de natuur kan huishouden. Doet u dat ook? Of bind hem desnoods een belletje om.

Dienst aan Zee

Het is de laatste uitzending in dit seizoen en het is alweer een jaar geleden dat wij begonnen met de digitale uitzendingen. Speciaal daarom is er vanaf zondag 9 mei om 17.00 uur via www.bethelkerkscheveningen.nl/uitzendingen een bijzondere Dienst aan Zee te zien en te beluisteren speciaal voor u gemaakt met hulp van Gert Jan van den Ende en samengesteld door Sander van Marion.

Ook op You Tube is deze bijzondere Dienst aan Zee te zien en te beluisteren.

Lente
Deze Dienst aan Zee staat in het teken van de lente en is er aandacht voor de 4 en 5 mei herdenking. Het wordt een uitzending met veel hoogtepunten waarin allen instrumenten van het afgelopen seizoen kunnen worden beluisterd zoals de harp, de viool, de hobo, het carillon en de trompetten.

Muzikale medewerking
U kunt verder luisteren en kijken naar ‘The Martin Mans Formation’. Gert Jan van den Ende zal een declamatie ten gehore brengen. Sander van Marion maakte alle arrangementen en bespeelt ook de beide orgels en de vleugel.

Financiële steun
De commissie Diensten aan Zee is afhankelijk van uw financiële bijdrage. Indien u het werk van de Cie. Diensten aan Zee wilt steunen dan is uw gift bijzonder welkom op bank nummer NL36 RABO 0373 728 670 t.n.v. Protestantse Gemeente te Scheveningen o.v.v. ‘giften Diensten aan Zee’. Een boodschap van hoop en mooie muziek. Dat is waar wij voor staan, veel kijk en luisterplezier!

Van gedachten wisselen…

In de kerk (en zo ook in onze Protestantse gemeente Rijnsburg) willen we graag dat iedereen zich thuis voelt, er een plek heeft en dat iedereen de mogelijkheid heeft in het geloof te groeien en dat geloof ook uit te dragen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Belangrijk hierin is dat we elkaar weten te vinden en dat we van elkaar durven te leren. Want we willen toch samen gemeente zijn?

We merken echter ook dat er leden zijn die twijfelen of onze kerk nog wel hun kerk is. En dat er leden zijn die juist in de afgelopen tijd zijn afgehaakt omdat de kerk hun misschien wel niets meer te bieden heeft. Dat er leden zijn die zich oriënteren op andere kerkgenootschappen.

In gesprek
Graag komen we met die mensen in contact. Waarom? Omdat we willen leren van wat er binnen onze kerk gemist wordt en waarin mogelijk een andere kerk juist zo aantrekkelijk is. Omdat we willen luisteren naar het verhaal achter deze leden. Zou je met ons in gesprek willen gaan? Als gezin, als vriendengroep of alleen? Dat zouden we zeer op prijs stellen. Je kunt ons mailen (2escriba@pknrijnsburg.nl) of bellen. We maken graag een afspraak met je!

Jonneke Steenvoorden: 06 28762363
Ds Piet Rozeboom: 06 13947610
Rob van Bemmel: 06 42300070
Ds Pieter van der Ende: 06 14226613
Klarinda van Tilburg: 06 18227050

Met de wereldkerk op weg naar Pinksteren

Met de GZB-pinkstercampagne ‘Houd het vuur brandend’ worden we uitgenodigd om met de wereldkerk met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof aan te wakkeren, te laten aansteken en zelf ook door te geven.

Doe mee met een van de activiteiten die de GZB organiseert.

Challenge ‘Youth on Fire’ – www.gzb.nl/youthonfire
Zaterdagmiddag 15 mei start (via een livestream) de challenge ‘Youth on Fire’. Door middel van verschillende opdrachten dagen we zoveel mogelijk kinderen jongeren in Nederland uit ‘om het vuur brandend’ te houden. ’s Avonds volgt de uitslag tijdens een mini-concert met Marcel Zimmer (19.15-19.45 uur).

Bidden en Bijbellezen met de wereldkerk – www.gzb.nl/gebedsweek
Hoe brandt het vuur in ons leven en hoe geven we dat door? In de week voor Pinksteren biedt de GZB materiaal aan om persoonlijk en in kleine groepjes (verbonden met de wereldkerk) de Bijbel te lezen en met elkaar te bidden. Op woensdagavond 19 mei bent u van harte welkom voor een online gebedsbijeenkomst met enkele gasten uit de wereldkerk.

Kleurwedstrijd – www.gzb.nl/kleurwedstrijd
Op een prachtige kleurplaat geven kinderen uit alle werelddelen het vuur aan elkaar door. Leuk voor bijvoorbeeld de club, (zondags)school of kindernevendienst met Pinksteren. Maar natuurlijk kunnen kinderen de kleurplaat ook thuis inkleuren. De kinderen met de mooiste kleurplaat krijgen een verrassing!

Online event
Er is in de week voor Pinksteren nog veel meer te beleven. Maar één van de hoogtepunten is toch wel het online event dat de GZB zaterdagavond 15 mei organiseert. Zorg dat u erbij bent! Kijk voor meer informatie over alle activiteiten én om u aan te melden voor het event op www.gzb.nl/pinkstercampagne.

Groentje: nieuwe auto

Andere auto nodig? Denk na, voor je besluit. Een benzine- of dieselauto, een kleine, lichte, bevat weinig materialen en metalen. Een elektrische auto is zwaar, bevat veel materialen en zware batterijen met zeldzame metalen, die onder slechte omstandigheden, vaak door dwang, en ook vaak door kinderen, in gevaarlijke mijnen gedolven worden. Ja, we moeten CO2-neutraal gaan leven, maar denk ook eens aan de medemensen die voor ons comfort bezig zijn.

Groentje: water

Tientallen jaren geleden werd een groepje Bosjesmannen (nu noemen wij ze San) in een vliegtuig mee naar Amerika genomen en rondgeleid in de moderne maatschappij. Na het bezoek vroegen de Amerikanen wat ze het meest indrukwekkend vonden. Ze dachten als antwoord te krijgen: de auto, het vliegtuig of de tv. Nee, waarover ze het meest verwonderd waren, was, dat er water uit (een kraan in) de muur kwam; WATER!! Water = leven. Geen water = geen leven. Bij ons loopt het zo uit de kraan. Maar ook in Nederland is de strijd om het water in opkomst (zie tv-programma ‘de Waterman’). Gevolg van de klimaatverandering. Krijgen we weer zo’n droge zomer? Ga alvast sparen! Hoe? Door nú zuinig met water om te gaan kun je met een iéts geruster hart in droge tijden je benodigde water gebruiken. Zoiets als de vijf wijze ‘bruidsmeisjes’ met hun lampolie deden.

Samen bidden tijdens corona

Voorgaande jaren baden we van Hemelvaart tot Pinksteren 10 dagen elke avond van 19.00-19.45 uur; dit jaar gaat het ook weer plaatsvinden en dan online. Meld je aan bij Mariëlle, mariellevanakenvis@hotmail.com. Paulus in Ef.1: “Ik bid dat u zult beseffen hoe groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Nu is Hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht en regering. God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en Hem, als enig Hoofd aan de gemeente gegeven. In de gemeente, Zijn lichaam, waarin Hij volledig tot uiting komt. Hij vervult en volmaakt!” Vervult zijn en worden door Zijn Woord en Zijn Geest. Een heel goede Hemelvaart en Pinksteren toe gebeden.

Paasnacht – ontsteken van het licht

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Elke zondag komen we in de kerk bij elkaar om de opstanding van Christus te vieren. Met Pasen vieren wij dit groots. Na een week waarin wij stil staan bij het lijden en sterven van Jezus ontsteken wij in de paasnacht de paaskaars. In die kerkdienst geven wij het licht aan elkaar door. Nu met corona is dat maar in zeer beperkte vorm mogelijk. Wij willen u vragen om in de paasnacht, 3 april, van 20.00-24.00 uur een kaars voor uw raam te plaatsen als teken van geloof, hoop en liefde.

Als teken dat het licht schijnt in de duisternis voor ons allemaal. De Heer is waarlijk opgestaan!