Verhalenvangers over St. Werkgroep de Ruyter

Donderdag 7 december staan in De Voorhof weer videovertoningen van de Verhalenvangers op het programma. ’s Ochtends staat vanaf half tien de koffie klaar en om tien uur begint de voorstelling. Ook ‘s avonds wordt er deze keer een video vertoond. De deur gaat dan om 19.30 uur open en om 20 uur begint de voorstelling. Naast de vertoning zijn twee kopjes koffie of thee inbegrepen bij de entreeprijs van € 3,50.

In oktober 1988 gaat een groep Rijnsburgers met dominee Cziria naar Budapest. Ze ontmoeten daar vluchtelingen uit Roemenië en zijn diep onder de indruk van de heersende armoede. Ze steken daarna de handen uit de mouwen en organiseren dat jaar nog een goederentransport om de ergste nood te lenigen. In het voorjaar van 1989 vertrekt men weer. Het Leidsch Dagblad vraagt of dit nog een vervolg krijgt. Het antwoord: “Je kunt na zoiets niet zeggen: zo, dat hebben we gehad, nu stoppen we ermee.” Men noemt zich Werkgroep de Ruyter, naar de gelijknamige admiraal, die een aantal Hongaarse dominees bevrijdde. Nu, na 35 jaar leidt de vrijwilligersorganisatie een bloeiend bestaan. De Verhalenvangers zetten hen dan ook terecht in het zonnetje. Dat gebeurt door nu te verhalen over het ontstaan en begintijd van werkgroep De Ruyter. In januari volgt een tweede video over de organisatie nu.

WG De Ruyter – lossen transport Egered

Van Klaveren
’s Avonds wordt een video vertoond over Leliekwekerij Van Klaveren. Alweer 100 jaar geleden werd dit bedrijf opgericht door Cornelis van Klaveren. Nu is de derde generatie werkzaam in de kwekerij, die gevestigd is aan de Hoogeweg in het tuinbouwgebied Kloosterschuur.

Kerst Connect Diner: Koks gezocht!

Dit jaar organiseert Connect weer een Walking Diner! De jongeren zullen in groepjes aan tafel gaan bij gemeenteleden, ouders en betrokkenen die een gang voor hen gekookt hebben. ‘De ervaring leert dat er veel gezelligheid en verbinding ontstaat tussen de jongere generatie en die van onze (groot)ouders, waardoor van beide kanten generaties zich meer verbonden weten met elkaar’, vertelt een connecter.

Misschien bent u al bekend met het walking diner, aangezien dit al jaren een concept is binnen Connect. Nadat corona een aantal jaar roet in het eten gooide, hebben we vorig jaar opnieuw een walking diner kunnen organiseren, en dat was een groot succes! Traditiegetrouw organiseren we dit jaar opnieuw een diner, waarin we hopen opnieuw bij u aan tafel te gaan en een heerlijk gerecht te nuttigen!

Aanmelden
Het diner vindt dit jaar plaats op maandag 18 december. Lijkt u het leuk om een voor-, tussen- en/of hoofdgerecht te maken, dan kunt u zich opgeven via kerstconnect@hotmail.com. Voor vragen of meer informatie kunt u ook gerust een e-mail sturen naar bovengenoemd adres!

 

Groentje: Kappen met Kolen

Hieronder een ‘illegaal gekopieerd’ stukje van Christian Climate Action. Een aantal van hen deed mee met een stille tocht van actiegroep Kappen met Kolen. Een actie van Kappen met Kolen.

‘Zonder water geen leven en de regen kun je niet kopen! Toch is Glencore zelfs het regenwater in Colombia en Peru aan het privatiseren. Ze veranderen water in bloed door het water van ‘heilige’ rivieren te vervuilen en droog te leggen! Inheemse gemeenschappen worden hierdoor het hardst getroffen. Zaterdag (18 nov. 2023) veranderden we het water van de fontein op de Zuidas (Amsterdam) in bloed en luisterden we naar de getuigenissen van 5 activisten uit Colombia en Peru. Daarna was er een stille tocht over de Zuidas naar het Mahlerplein, waar we een kruis in het gras plantten met de tekst: Stop coalonization, stop Glencore! Gelijktijdig waren er bannerdrops op de sluizen van de kolenschepen in IJmuiden en Vlissingen, een blokkade van het kolenspoor in Rotterdam en een spuitactie bij de ING, die deze verwoesting financiert met miljardenleningen. Glencore is het grootste en meest vervuilende mijnbouwbedrijf ter wereld, zelfs duurzame grondstoffen voor de zogenaamde groene transitie rukken ze uit de grond op dezelfde manier als alle andere fossiele brandstoffen, met totaal geen achting voor de mensenrechten of de aarde. Ze hebben ook onwijs veel macht, de Colombiaanse staat heeft bijna geen kans en hebben al een keer een zaak verloren waarbij ze 19 miljard dollar moesten betalen aan dit miljardenbedrijf, dat hun land kapot maakt.’

Lees zelf verder op www.christianclimateaction.nl.

Tasjesactie IWAK

Dit jaar worden er door de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekerscentrum Katwijk (IWAK) rond de kerst weer tasjes uitgedeeld aan de bewoners van het asielzoekerscentrum in Katwijk. Om deze actie tot een succes te maken hebben wij uw hulp nodig bij het vullen van de tasjes. Op zondag 10 december a.s. liggen de te vullen tasjes klaar in de diverse kerkgebouwen om mee te nemen. Op zondag 17 december a.s. kunt u de gevulde tasjes weer inleveren in de diverse kerkgebouwen. De tasjes zullen in de week erna worden uitgereikt in het asielzoekerscentrum. Bij de tasjes krijgt u ook een lijstje mee waarop de staat wat er in de tasjes gedaan mag worden. Het IWAK vraagt om uitsluitend de op het lijstje genoemde producten te doneren. Als u een persoonlijk kaartje of tekening zou willen toevoegen, dan wordt ook altijd zeer op prijs gesteld.

Heeft u geen mogelijkheid om een tasje te vullen en wilt u de actie toch financieel steunen? Ook dat is natuurlijk mogelijk. U kunt uw gift dan overmaken op: NL81RABO 0132300001 t.n.v. Stichting IWAK o.v.v. Tasjesactie IWAK.

Als Diaconie bevelen wij deze actie van harte bij u aan.

Hulp gevraagd – Maken van fruitbakjes voor gevangenen

Ieder jaar worden er door onze gemeente fruitbakjes gemaakt voor gevangenen. Ook dit jaar gaan we deze fruitbakjes weer maken. Om de ruim 3100 fruitbakjes te kunnen maken kunnen we uw hulp goed gebruiken. Als u mee wilt helpen bent u op zaterdag 9 december a.s. om 7:30 uur van harte welkom bij De Groentemeisjes op de Rijnsburgerweg 68 in Oegstgeest.

Vele handen maken licht werk. Als Diaconie bevelen wij deze actie van harte bij u aan.

 

Repaircafé Rijnsburg

Op zaterdag 25 november is iedereen weer van harte welkom in het Repaircafé.  Van 10.00-12.30 uur ben je welkom in het gebouw van de dagbesteding Gemiva. Deze ruimte kun je vinden in de Tulpenstraat 16-18 naast de Stella Fietsenwinkel.

Het doel is te kijken of spullen eerst nog gerepareerd kunnen worden in plaats van ze weg te gooien. Daarbij kun je denken aan je stofzuiger, koffiezetapparaat, stoel en dergelijke.

Vrijwillige bijdrage
We vragen voor de reparatie een vrijwillige bijdrage in de kosten. Wel belangrijk om te weten: het Repaircafé is niet bedoeld als gratis reparatie-mogelijkheid. De fietsenmaker en de kledinghersteller moeten ook hun brood verdienen! Het idee is dat je er tijdens de reparatie bij blijft en er zelf ook wat van leert.

Vrijwilligers
We zijn altijd  op zoek naar gereedschap en tevens naar vrijwilligers die op basis van hun technische achtergrond, op oproepbasis willen repareren.  Voor meer informatie mail naar Repaircaferijnsburg@gmail.com of bel met Wilco Korts 06-30787182.

Laatste zaterdag
De volgende Repair-café data, ‘elke laatste zaterdag van de maand’:
– 30 december 2023

Schrijf ze in je agenda en geef het door aan mensen met kapotte spullen.

Kerstconcert ‘Van Advent naar Kerst’

Op vrijdag 8 december geeft de Chr. Gemengde Zangvereniging De Lofstem een kerstconcert in de Immanuëlkerk. Voor de pauze wordt een selectie van kerstliederen van verschillende stijlen gebracht, o.a. kerstliederen van John Rutter, en de kerstcantate ‘Hosianna’ van Jan Zwart. Na de pauze wordt de kerstcantate ‘Bethlehem’ van John Henry Maunder gezongen. In de laatstgenoemde cantate wordt de blijde boodschap aan de herders en de koningen vertolkt, met hun reis naar Bethlehem en de gaven die zij aanbieden. Het is een bijzonder blijde compositie, die het verhaal alle eer aandoet.

In de muzikale begeleiding wordt de harp veel gehoord wat altijd een verfijning van het geheel teweeg brengt. Het koor heeft de laatste maanden hard gerepeteerd om het publiek een zo mooi mogelijk concert aan te bieden. Medewerking wordt verleend door: Margriet Wagner: sopraan; Matthijs Mesdag: bas/bariton; Aarnoud de Groen: orgel, Reinilde Zevenbergen: harp; Thijs Zomer: klarinet; Maarten Hoek: geluid. De algehele leiding heeft dirigent Bert Visser.

Meer informatie
Aanvang 20.00 uur. Toegangskaarten voor aanvang aan de zaal en bij de koorleden. Toegangsprijs € 12,50 inclusief koffie/thee in de pauze. U wordt van harte uitgenodigd om dit sfeervolle concert bij te wonen.

Groentje: biologisch boeren

Heel veel boeren zijn verstandig en zijn bezig om hun bedrijf te verduurzamen. Dan kan op diverse manieren; één ervan is biologisch boeren. Maar de boeren die dat doen, worden gediscrimineerd door het ministerie. Ze krijgen namelijk 10% mìnder subsidie per ha dan een ‘gangbare’ collega. In Nederland wordt duurzaam werken op deze manier ‘afgestraft’. De EU streeft naar 25% biologisch grondgebruik door de landbouw in 2030. Nederland raakt in vergelijking met de ons omringende EU-landen steeds verder achterop. Het streven is hier 15%, maar de teller blijft nu op 4% steken.

Wij zijn hiermee de achterhoede in Europa. Bovendien is er in NL, in tegenstelling tot de rest van Europa geen regeling voor boeren die de biologische overstap maken, terwijl het twee jaar duurt voor je het label biologisch kan hanteren. Toch doen veel boeren dat, omdat ze inzien dat de toekomst daar ligt. Het ministerie heeft inmiddels wel beterschap beloofd. Ze komen in aanmerking voor de ‘eco-regeling’, maar dat gaan de gangbare boeren ook krijgen. Dus nòg geen apart potje voor de bioboer. Dat drijft de productieprijs op, terwijl er geen ruimte is voor een hogere afzetprijs. Alleen als de consumentenprijzen voor biologische producten omlaag gaan, groeit de afzet er van en kunnen de bio-boeren efficiënter produceren en meer verdienen. Dan gaan er ook meer boeren “om” en kan zelfs op termijn de subsidie afgebouwd worden. Hoe sneller hoe beter! Koopt en Eet Biologisch! Bron: Trouw, Duurzaamheid& Economie, 8 november 2023.

Kerstconcert “Oratorium Bethlehem”

Op vrijdag 8 december a.s., aanvang 20.15 uur, wordt het Kerst-Oratorium “Bethlehem” – -uitgevoerd in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 te Katwijk aan Zee. De toegang is vrij, terwijl aan het einde een collecte wordt gehouden ter bestrijding van de onkosten. Dit Oratorium “ Op weg naar Bethlehem” wordt uitgevoerd door Het Hervormd kerkkoor Delft , o.l.v. Rob van Efferink. Medewerking: Organist: Peter Verhoeks; Dwarsfluit:Lisette van den Berg, Hobo: Pieter Lugtigheid, Lezing Djoeke de Jong.

Niet eerder is dit samengestelde muziekwerk – met gebruikmaking van muziek van Jan Peter Teeuw uitgevoerd. Centraal staat de plaats Bethlehem, de geboorteplaats van onze Heiland. U luistert eerst naar een instrumentale Ouverture – dan: Variaties op “U mijn Heiland” – “Troost nu mijn volk” (n.a.v. Jesaja) – het uitgebreide lied “Bethlehem”. En midden in “Drummer Boy” op militaire trom door een heuse drummerboy – gevolgd door het beroemde “Holy Night”, met sopraan solo. Na meerdere liedbewerkingen zoals “de Herders” en “Vrede” wordt het publiek meegenomen naar de imposante – uitgebreide finale “Hallelujah, die Koning”, die leidt naar een climax!

Meer informatie
Verschillende solo’s – door koorleden – en verbindende bijbelteksten maken dit werk compleet. Zingt u zelf ook graag? – u wordt ook tijdens dit werk uitgenodigd mee te doen … “Ere zij God”. Laat u meenemen in deze muziek van Kerst – in onze wereld de muziek van hoop – ons anker, de geboorte van Jezus Chistus. Na afloop kunt u in de zaal koffie en een drankje nuttigen.

Gemeentevergadering op donderdag 23 november

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentevergadering op 23 november om 19.30 uur in de Voorhof. U zult die avond worden bijgepraat over de ontwikkelingen in onze gemeente, en we willen met u nadenken over de toekomst van de gemeente. Ook zullen we samen met u kijken naar het financiële plaatje voor volgend jaar. We zien er naar uit u te ontmoeten. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.

U vindt de stukken voor de vergadering, met, onder andere, de verkorte begrotingen van de kerk, diaconie en zendingscommissie onderaan dit bericht.

Vragen kunt u, bij voorkeur voorafgaande aan de vergadering, stellen via een e-mail naar scriba@pknrijnsburg.nl. Vragen via de e-mail kunnen gesteld worden tot en met woensdag 22 november.

Stukken gemeentevergadering 23 november 2023