Fietsmaatje

Heeft u ook zo’n zin om te fietsen? Dat kan bij Fietsmaatjes Katwijk. Fietsmaatjes Katwijk zorgt ervoor dat mensen die niet meer in staat zijn om zelfstandig te fietsen dit alsnog kunnen doen. Door middel van een duofiets en een fietsmaatje (vrijwilliger) wordt dit voor velen weer mogelijk. U als deelnemer bent te gast bij Fietsmaatjes Katwijk. De vrijwilligers van Fietsmaatjes Katwijk worden met zorg geselecteerd en door de stichting ondersteund.

Fietsmaatjes Katwijk fietst met veilige nieuwe fietsen. Heeft u er nog steeds zin in geef u dan op voor het maken van een proefrit. Op onze website, www.fietsmaatjeskatwijk.nl, kunt u terecht voor meer informatie. Een mail sturen naar info@fietsmaatjeskatwijk.nl kan ook. Als u liever wilt bellen dan is dat ook goed. Coördinator: Greet van Beele: 06-54931325 en Aad Bogaards: 06-10731639.

Groentje: een gezegend en gezond 2022

Vanuit dit groene hoekje wens ik u een gezegend en gezond 2022, waarin u weer meer voor uw leefomgeving mag betekenen. Zoals een blik werpen op de website www.dekortsteweg.nl. Hier vindt u het lekkers dat u niet van ver haalt of laat komen. Zoals biologische groente uit Katwijk… maar in Rijnsburg is ook een adres, dat (nog) niet op deze site staat; de Indoor volkstuin aan het kanaal, Kanaalpad Noordwest. In de winter is het aanbod niet zo groot, maar zodra de zon weer in de kassen schijnt komt het weer op gang. Verder graag uw aandacht voor de Milieufederatie Zuid Holland; www.milieufederatie.nl. Genoeg onderwerpen voor wie geïnteresseerd is in het beheer van onze leefomgeving.

Samen bidden in de Voorhof

Geliefde gemeente, jongeren en ouderen. Aan het begin van een nieuw jaar is het een mooi moment om voornemens te maken op allerlei verschillende terreinen van het leven. Op geestelijk gebied is het voornemen om vaker te bidden een mooie en bijzonder belangrijke uitdaging. Ook zaterdag 15 januari is daar weer de gelegenheid voor, evenals alle zaterdagen van het jaar in De Voorhof.

Groentje: knapperend houtvuurtje

Wat is gezelliger dan een knapperend houtvuurtje, en dan ook nog in de woonkamer? “Nou, dat mag niet meer; het is ongezond!”, zullen veel mensen zeggen. Veel mensen hebben er ook hinder van. Buiten, maar ook binnen komen er fijnstof en koolwaterstoffen (PAK’s) en kolendamp vrij. Milieucentraal.nl geeft 9 tips op de website om voor de minste overlast te zorgen, als je toch een houtvuurtje wilt stoken. Stook alleen bij speciale gelegenheden. Stook alleen bij een stevige wind! Stook droog hout (min. 2 jaar gedroogd) dat niet geverfd of behandeld is. Geen papier of karton. Volg de stookinstructies die bij jouw haard horen. Laat regelmatig de schoorsteen vegen. Ventileer goed en zorg dat er een gemiddelde trek in de haard staat. Gelijkmatige gele vlammen en weinig rook zijn een teken van goede verbranding. Gebruik FSC/PEFC-gecertificeerd hout. En de tiende tip: stook liever niet!

Groentje: Kerstfeest 2021

Vanwege corona moeten we het nu met Kerst thuis extra gezellig maken! En daarvoor moeten we misschien de deur uit om één en ander aan te schaffen, voor zover we dat niet in huis hebben. Dat kan ook milieubewust! Hoe?

* Laat je niet verleiden. Denk 2x na of je het ècht nodig hebt. En of je het volgend jaar nog wil gebruiken.

* Koop lokaal, dus ìn Rijnsburg!

* Ga op de fiets, dan kun je ook niet veel meenemen en dat scheelt in je portemonnee.

* Geld genoeg? GEEF HET WEG! Collectes genoeg!

Kerstzangochtend

Dinsdagochtend 14 december is vanaf 10.00 uur via de livestream van de beide kerken de Kerstzangochtend thuis te beleven en tegelijk ook via RTV Katwijk. Het thema is: ‘Licht in de duisternis’.

De Ouderenwerkgroep heeft deze dienst samengesteld met behulp van de ouderenpastores Rixt de Graaf en ds. Nico de Reus en is opgenomen door De Verhalenvangers. In deze viering worden onder andere liederen gezongen zoals ‘Komt allen tezamen’ en natuurlijk ook het wondermooie ‘Stille nacht’. De liederen worden ondertiteld zodat u heerlijk mee kunt zingen.

Meer informatie
Meditatie, gedichten, schriftlezing en zelfs een echt kerstverhaal wisselen elkaar af. Er zijn enkele muzikale intermezzo’s die worden uitgevoerd door Frank Borsboom (orgel), Hendrika Turnhout (dwarsfluit) en Rixt de Graaf (dwarsfluit). Aangezien we niet met elkaar kunnen samenkomen zoals voorheen, is er weer gekozen voor deze mediavorm. Nu kunt u thuis met familie, vrienden of buren genieten van een prachtig samengestelde kerstzangdienst. Wij hopen dat u zult genieten van deze dienst en wensen u vredige feestdagen, met het ‘Licht’ van Christus in uw harten.

Kerstkaartenactie

Net als voorgaande jaren is het ook nu weer mogelijk om uw Kerstkaarten binnen Rijnsburg te laten bezorgen door de tieners uit onze gemeente. Het kost u 50 cent per kaart, en de opbrengst komt geheel ten goede aan ons jeugdproject Stichting Yad L’Ami, in Israël.

Vanwege de corona maatregelen wordt het inzamelen van de kerstkaartenactie dit jaar iets anders geregeld. U kunt nu uw kaarten op verschillende locaties inleveren. Dat kan bij 1 van de 3 predikanten – de adressen vindt u in contact – of bij de jeugdouderlingen: Ellen van Delft, Burg. Meijboomstraat 43 en Leo Heemskerk, Bloemlust 2. De kaarten kunnen ingeleverd worden van maandag 13 tot en met donderdag 16 december tussen 1700 en 1900 uur. Ook bij het kerkelijk bureau kunnen de kaarten ingeleverd worden – zie voor de openingstijden contact. De kaarten worden 18 december rondgebracht. Het zou fijn zijn als er zo veel mogelijk gepast betaald wordt.

Digitale Dienst aan Zee in Kerstsfeer

De Diensten aan Zee worden helaas alleen nog maar digitaal uitgezonden maar wij hopen dat u in de maand december weer kijkt naar een nieuwe Dienst aan Zee. Vanaf zondag 12 december kunt u de nieuwe Dienst aan Zee bekijken en beluisteren via het YouTube kanaal van de Bethelkerk. Vertel het aan uw vrienden en familie.

Speciaal voor u gemaakt met hulp van Gert Jan Ende en samengesteld door Sander van Marion.

Meer informatie
Ds. Koos Staat houdt een korte meditatie over:” Kijk naar de sterren”. Er is veel muziek te beluisteren o.a. een opname uit de Grote kerk in Den Haag van een groot koor en orkest o.l.v. Sander van Marion. Hij is ook te beluisteren met een improvisatie over: “Gij die alle sterren houdt” uit de St. Paul Anglican Church in Toronto. De bekende hoornist Herman Jeurissen bespeelt met het bijzondere instrument de Midwinterhoorn twee kerstliederen in een bewerking van Sander van Marion. Presentatie Gert Jan van den Ende en Sander van Marion. Kortom een wel heel bijzondere Dienst aan Zee.

Financiële steun
De commissie Diensten aan Zee is afhankelijk van uw financiële bijdrage. Indien u het werk van de Cie. Diensten aan Zee wilt steunen dan is uw gift bijzonder welkom op bank nummer NL36 RABO 0373 728 670 t.n.v. Protestantse Gemeente te Scheveningen o.v.v. ‘giften Diensten aan Zee’. Een boodschap van hoop en mooie muziek. De commissie Diensten aan Zee wenst u fijne feestdagen en een muzikaal 2022!

Groentje: Kerst!

De winkels staan in de startblokken, stampvol met mooie, lekkere, voedzame, gezonde, nodige, en vooral: ongezonde, onnodige dingen. ConsuMEEReren is het, waar het in de wereld vooral met kerst om draait. Consumeren met je mond, maar ook met je ogen en oren. Gezellig hoor! Kun je ook consumeren met je hart? Dat is supergoed voor de lijn! En je wordt er ook gelukkiger van. Ik zag een kinderliedje over consuMINDERen. Het heet ‘Genieten van Genoeg’. Het is geschreven door Elly Zuiderveld en is makkelijk te vinden op internet. o.a. bij www.heerlijkminimaliseren.nl.

Groentje: Brazilië>Amazone

Zeer bedreigd door ontbossing van maagdelijke oerwouden, inclusief alle daarin wonende dieren èn mensen En dat voor de teelt van soja als veevoer voor de hele westerse wereld! De president van Brazilië, Bolsonaro, vindt dat geen probleem; het is goed voor de economie en de zakken van de rijke (vaak onrechtmatige) grootgrondbezitters. Nederlandse veevoerhandelaren horen bij de top-5 van afnemers. Er is echter nu een keurmerk voor de, op de ontboste velden geteelde, soja. Maar dat keurmerk blijkt een fopspeen. Slechts 3% van de gecertificeerde (van keurmerk voorziene) soja is daadwerkelijk het certificaat waard. Maar de 97% niet-gecertificeerde soja wordt bijgemengd bij de gecertificeerde en alsnog van een keurmerk voorzien! In onze supermarkten kun je vlees kopen met het ‘beter leven’-keurmerk. Voor wat het waard is. Zijn keurmerken een doekje voor het bloeden? Kies voor een betere wereld!