Thema-avond De Brug: ‘Omgaan met conflicten’

De Brug organiseert op maandag 16 maart een thema avond over ‘Omgaan met conflicten’ voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De avond zal worden gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1 in Katwijk.

Er zal worden gesproken door Leo Klinkenberg, begeleider bij De Brug.

Conflicten
Het leven met een verslaafd persoon geeft vaak conflicten. Hoe ontstaan conflicten, hoe kunt u deze het beste oplossen en welke stijl van conflicthantering past u hierbij toe? Het programma duurt van 19.30 tot 21.15 uur. Er is parkeergelegenheid bij het nabijgelegen winkelcentrum Hoornespassage. U dient zich van te voren op te geven bij De Brug, telefoon 071-4033733 of via info@debrughelpt.nl.

Nadere info over De Brug vindt u op www.debrughelpt.nl.

Groentje: milieucrisis (6)

In de bijbel was nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 6: De sabbat (Exodus 23: 10). Het Hebreeuwse woord sjabat betekent: rusten, op adem komen, nieuwe krachten opdoen. Dit mogen we wekelijks doen, maar we vinden in het Oude Testament ook het sabbatsjaar en het jubeljaar, bedoeld om zorgvuldig om te gaan met de aarde en rust en herverdeling voor mensen.

Bestel nu uw Huispaaskaars

Huispaaskaarsen zijn bij uitstek geschikt om de Paastijd in huiselijke kring op een ingetogen manier te beleven. Of om te branden op bijzondere dagen. Uiteraard is de Huispaaskaars ook een aansprekend cadeau voor mensen die u dierbaar zijn. De kaarsen voor 2020 zijn er in vier prachtige uitvoeringen: ‘Duif en Hand’, ‘Regenboog’, ‘Vissen en Broden’ en ‘PX groen’.

Bestellen kan via de formulieren in de hal van de kerk of bij Saskia Westra (06-36261417).

Psalm Pasen Tour komt niet naar Rijnsburg

Vrijdag 27 maart zou de Psalm Pasen Tour naar Rijnsburg komen. Vanwege de maatregelen die de overheid heeft genomen m.b.t. het coronavirus kan dit concert helaas geen doorgang vinden.

Psalmen
Al eeuwenlang worden Psalmen gezongen. Liederen van de wereldwijde kerk. Psalmen weerspiegelen het gewone leven waarin thema’s als blijdschap en verdriet, eenzaamheid en vriendschap, geluk en lijden een rol spelen. Toch bieden de Psalmen ook uitzicht, troost en inspiratie want God staat boven alles en is en blijft trouw.

The Psalm Project
The Psalm Project bewerkt de bij velen bekende melodieën van het Geneefs Psalter tot hedendaagse composities. Daardoor wil The Psalm Project de Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak prachtige en bekende melodieën van het Geneefs Psalter. Mede door de concerten in het land en de uitzendingen van ‘Nederland Zingt’ vinden deze liederen steeds vaker hun weg naar diverse kerken en gemeenten en houden ze betekenis voor jong en oud.

Psalm Paastour 2020
De Psalm Pasen concerten van The Psalm Project zijn inmiddels een begrip in Nederland. Dit voorjaar zou de 8-man sterke bezetting tijdens de tour ook Rijnsburg aandoen, maar komt helaas vanwege het coronavirus te vervallen. Een bijzondere avond met luisterliederen, samenzang liederen en afwisselend voorgelezen passages uit het Paasevangelie, verteld door Gert Visscher.

De concerten die vanaf 1 april staan gepland gaan vooralsnog wel door. Zie https://thepsalmproject.nl/agenda/.

 

Gemeenteavond: ‘Kerk voor de Toekomst’

Op woensdagavond 26 februari 2020 wordt een gemeenteavond gehouden. Thema is “Kerk voor de Toekomst”. We gaan op interactieve wijze met elkaar nadenken over hoe het leven en werken van de Protestantse Gemeente Rijnsburg er in 2030 uit zal zien en wat dat betekent voor de gebouwen. Muzikale medewerking wordt verleend door Tom van der Plas. We nodigen alle leden uit, en niet in de laatste plaats de jongeren! En komt de datum niet uit in verband met de vakantie, je kunt hier de enquête online invullen. Welkom in De Voorhof, we starten om 20.15u, vooraf staan koffie en thee klaar.

Lezing: “Bijbelse profetieën over Israël”

Op woensdag 11 maart is er in Katwijk aan Zee een lezing met Heleen Bénard, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover zij spreekt is: Bijbelse profetieën over Israël. De bijeenkomst wordt gehouden in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 in Katwijk aan Zee.

De aanvang is om 10.00 uur, iedereen is welkom en de toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Bijbelse profetieën over Israël
Heleen Bénard: “Na bijna 2.000 jaar over de wereld verstrooid te zijn geweest, kan het Joodse volk sinds 1948 terugkeren naar het land dat hun is beloofd. Maar wat zegt ons deze terugkeer van Gods uitverkoren volk, in de Bijbel ook wel zijn knecht, zijn bruid en zijn oogappel genoemd? Zien we een verband tussen die terugkeer en de wederkomst van de Joodse Messias van Israël, en realiseren we ons in welke fase van de wereldgeschiedenis we nu leven?”

Achtergrond spreekster
Vanaf haar 21e werkte Heleen Bénard enkele jaren in Jeruzalem en sinds die tijd is Israël voor haar diep verbonden met Gods Woord. Heleen: “In de Bijbel wordt Israël 1477 keer genoemd, Jeruzalem 802 keer en Sion 157 keer. Als het voor mijn Hemelse Vader zo belangrijk is, wil ik ook voortdurend met Israël bezig zijn. Het is vreugde te ervaren hoe letterlijk het profetische woord vervuld wordt in onze dagen!” Ze besluit: “Gods Volk is in beweging. Lezend door de profeten zien we de komst van de Messias naderen. Bezig zijn met Israël is bezig zijn met je toekomst.”

Groentje: milieucrisis (5)

In de bijbel was er nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel Bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 5: Verzoening (Kol. 1: 19-20). Omdat in Gods verzoenend handelen alle dingen een plaats hebben, en de hele schepping verlost zal worden, kunnen wij elkaar oproepen om de schepping zoveel mogelijk te bewaren, te beschermen tegen misbruik en overheersing van de mens.

Theologische Vorming voor geïnteresseerden

Op zaterdag 14 maart is er voor iedereen die meer over de cursus “Theologische Vorming voor geïnteresseerden” (TVG) te weten wil komen een info ochtend in de zalen van de Christus Triumfator kerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag.

De ochtend begint om 10.30 uur en zal tot ongeveer 13.30 uur duren. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.

Ontdekkingsreis
Deze cursus biedt u een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel, maar probeert samen met u ook antwoorden te vinden op levensvragen. De ochtend begint met een korte kennismakingsles om u een indruk te geven van de inhoud van de cursus. Het onderwerp van de les zal gekozen worden uit de Bijbel, of uit de samenleving, geloofs en levensvragen. De aanwezige docenten zullen kort iets over de inhoud en opbouw van hun lessen vertellen. Daarna is er voldoende tijd om vragen te stellen over deze lessen,zowel als over de cursus.

Kleine groepen
Na de pauze krijgt u de gelegenheid om met de verschillende aanwezige docenten en met het vak wat zij geven kennis te maken. We doen dit in kleine groepen, elke keer 10 minuten, waarna we wisselen, zodat u zo veel mogelijk informatie over de lesstof en de verschillende vakken kunt krijgen. Op deze ochtend kunt u natuurlijk ook alle inlichtingen krijgen over de cursus en over de zomerschool die ook dit jaar weer in juni georganiseerd zal worden.

Aanmeldingen
Bij genoeg aanmeldingen begint de nieuwe cursus weer in september, afhankelijk van de belangstelling, op woensdagavond en/of op donderdagmiddag. Hopelijk mogen we u op zaterdag 14 maart verwelkomen. Laat u even weten of u komt door een berichtje te sturen naar de secretaris, Annemarie van Duijn, w.van.duyn1@kpnplanet.nl, tel: 071-4073566 / 06 5537 5048.

Groentje: milieucrisis (4)

Een vervolg op de bijbelse motieven: In de bijbel was nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 4: Bevrijding (Exodus 12). De mens moet eerst zelf verlost worden van zijn overheersingsdrang ten opzichte van het milieu. Dat kan alleen in en door Jezus Christus. Door de dood heen geeft Hij nieuw leven, voor mens en natuur. In dat licht klinkt de uitnodiging om ons in te zetten voor sociale gerechtigheid en milieubehoud.