Groentje: regenton

Heeft u een tuin(tje)? Dan weet u dat uw bloemen, struiken, grassen etc regelmatig een slokje water nodig hebben. Vaak wordt er leidingwater gebruikt, terwijl er gratis hemelwater beschikbaar kan zijn. De enige kosten zijn voor de aanschaf van een regenton. Vaak makkelijk aan te sluiten op een regenpijp, en u heeft jaren plezier van gezond en gratis water!

Bidstond

Vanwege het Coronavirus kunt u contact opnemen met de voorganger ds. Haasnoot: 06-30777022. Binnenkort hopen we weer te gaan starten.

Ontmoeting met ds. Gert en Rieneke van de Pol op maandag 6 juli

Per 1 juli mogen wij weer met meer mensen bijeenkomen. We zouden u daarom graag opnieuw uitnodigen voor een ontmoeting. Gert en Rieneke verblijven momenteel nog steeds in Nederland. Een mooie gelegenheid voor hen om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen. Daarvoor heeft de GZB een geschikte locatie gevonden, waarbinnen de RIVM-richtlijnen in acht kunnen worden genomen. Uiteraard is er ook alle ruimte voor  u om vragen te stellen. We nodigen u graag uit voor deze ontmoeting op maandag 6 juli, 19.30 uur in Zalencentrum Nieuw Salem in Driebergen-Rijsenburg (De Lei 86).

Inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur. In verband met de organisatie is het prettig om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wilt u dit aan ondergetekende doorgeven: cees.demooij@outlook.com, 06 515 00 842.

Groentje: tweedehands kleding

Wel eens overwogen om tweedehands kleding te dragen? Denk niet meteen: dát nooit! want er is best veel mooie en kwalitatief goede tweedehands kleding te vinden. Dat kan via kringloopwinkels of een tweedehands (kleding) winkel. Als je daar wat vindt is het vaak een stuk goedkoper (winst voor jezelf) en je zorgt ervoor dat er minder nieuwe grondstoffen hoeven te worden gebruikt voor nieuwe kleding (winst voor de aarde). Het voordeel is dat je direct weet wat voor kwaliteit je koopt (is het verkleurd of niet, slijtgaten, zijn de naden nog strak, enz.). In Leiden zijn diverse zaken te vinden, kijk bijvoorbeeld ook op facebook of instagram bij VNTG of Flamingo.

Groentje: bijen

Het gaat niet goed met de bijen. Misschien ben je geen fan van de bij, maar het is een heel nuttig dier. Ruim 3/4 van onze landbouwproducten is van hen afhankelijk, omdat zij zorgen voor de broodnodige bestuiving – en daarmee voortplanting. Help de bijen door bijv. een bijenhotel in je tuin te zetten. In onze meestal netjes opgeruimde en ingerichte tuinen vinden bijen niet zo snel een plek om hun eitjes neer te leggen; daar kunnen we ze bij helpen, en wees gerust: bijen steken niet zo snel. Een houten kistje op z’n kant met bijv. bamboe of riet of rozen: holle stengels of buizen, op een warme plek uit de wind. Op internet zijn allerlei voorbeelden te vinden. En een rommelhoekje in je tuin helpt zeker ook!

Cursus Theologische Vorming voor geïnteresseerden

Heeft u zich altijd al eens wat meer willen verdiepen in wat er allemaal in de Bijbel staat? Hoe is de Bijbel eigenlijk tot stand gekomen en wat zijn de geheimen en verhalen in het oude en nieuwe testament? Wat is de geschiedenis van de kerk in Nederland, Europa en de rest van de wereld, waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma’s ontstaan? Wat betekenen die eigenlijk voor het Christelijk geloof? Welke levensvragen kom je tegen bij spiritualiteit,ethiek en filosofie? Hoe zit het met al die variaties in de liturgie bij de verschillende kerkgenootschappen? Maar ook hoe kijken we naar andere religies, wat kunnen andere religies ons te zeggen hebben?

Over deze veelheid aan vragen en nog veel meer onderwerpen zult u tijdens de cursus onder leiding van deskundige docenten zeker antwoorden krijgen. De cursus duurt 3 jaar. De lessen worden gegeven in de zalen de Christus Triumfator kerk in Den Haag.

RIVM
De lessen worden in een ruimte gegeven conform de eisen van het RIVM. Hierdoor kan er in het nieuwe cursusjaar alleen op donderdagmiddag een nieuwe groep starten. Wilt u meer informatie, bel of mail dan naar Annemarie van Duijn, 071-4073566 of 06-55375048 of mail naar w.van.duyn1@kpnplanet.nl.

U kunt ook naar de website van TVG Den Haag gaan: http://www.tvgdenhaag.nl/.

Weer naar de kerk

Vanaf 1 juli zullen er naar verwachting weer kerkdiensten worden georganiseerd in de kerkgebouwen met maximaal 100 bezoekers. Daarvoor wordt een online reserveringssysteem opgezet. Voor het wekelijkse administratieve deel zoeken we nu enkele enthousiaste vrijwilligers die dit mede in goede banen willen leiden.

Ben je bij toerbeurt beschikbaar om in de komende twee maanden te helpen, ben je administratief handig, enigszins analytisch, en vind je het een uitdaging de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen, meld je dan snel aan bij de scriba Bram Breebaart, scriba@pknrijnsburg.nl. We starten begin volgende week met de directe voorbereidingen.

Groentje: plastic

Er is steeds meer over bekend: plastic in het milieu verdwijnt nooit vanzelf, want het wordt niet afgebroken, nooit! In hele kleine delen komt het in onze voedselketen terecht. Wat kan ik doen? Kiezen voor afbreekbaar verpakkingsmateriaal zoals papier of karton. Zo nodig plastic verzamelen en aanbieden voor hergebruik. Bedank voor die plastic tas. Geen huishoudfolie – gebruik daarvoor bijv. een broodzak. Overigens, brood kun je ook halen in een speciale broodzak, steeds herbruikbaar.

Groentje: Jacqueline Bloemhof

Vrijdagavond 5 juni is Jacqueline Bloemhof overleden in de leeftijd van 51 jaar. Jacqueline is 2 jaar geleden in Rijnsburg komen wonen, dicht bij haar geboorteplaats Katwijk, omdat ze haar baan als hoogleraar aan de universiteit van Wageningen moest opgeven. Ze vond haar kerkelijk thuis in Katwijk maar raakte betrokken bij onze commissie Duurzaam. Daar waren we erg blij mee, want duurzaamheid was haar vakgebied. Ze heeft de commissie dan ook met veel kwaliteitsimpulsen gediend, en zeker ook deze rubriek. Ze leed echter aan MS waardoor ze met invaliditeitsemeritaat moest, en het was een zich snel doorzettend proces. Steeds weer moest ze meer inleveren tot haar lichaam het niet meer aankon. We herdenken haar met verdriet en waardering. Haar grote kennis van en passie voor duurzaamheid maakten voor haar integraal deel uit van haar geloof in God, onze Schepper en Verlosser. In vertrouwen op Hem heeft ze geleefd en is ze heen gegaan. We bidden voor haar man Gerrit en hun kinderen om kracht en troost van de Allerhoogste.

Groentje: Bonhoeffer

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (op bevel van Hitler geëxecuteerd) schreef in zijn boek Navolging: ‘Wat voor God duur is, kan voor ons niet goedkoop zijn.’ Hij doelde daarbij op genade. Dit gaat echter ook op voor de wereld waarin wij leven en voor de mensen om ons heen: Psalm 24: 1: ‘Van de Heer is de aarde en alles wat daarin leeft’. Google maar eens op ‘de echte prijs’ en vindt de verborgen kosten achter bijvoorbeeld voedsel en kleding.