Nieuwe Beperkende Maatregelen

Het moderamen van de Protestantse Gemeente Rijnsburg heeft besloten het aantal bezoekers van de kerkdiensten die in de maand oktober worden gehouden, aan te passen tot maximaal dertig personen. In deze diensten zal niet worden gezongen. Deze maatregelen komen bovenop de eerdere aanpassingen waartoe het moderamen al had besloten naar aanleiding van de aanvullende beperkende maatregelen van maandag 28 september. Het moderamen neemt dit besluit met pijn in het hart, met het oog op haar verantwoordelijkheid bij te dragen aan het voorkomen van verspreiding van het covid-19 virus en op dringend advies van de Rijksoverheid en de Gemeente Katwijk. Wel is het moderamen, gezien de zorgvuldige wijze waarop in de afgelopen maanden in Rijnsburg kerkdiensten werden georganiseerd, zeer teleurgesteld over de toon en de uitkomst van het maatschappelijk debat rondom de kerkdiensten in Nederland.

In de afgelopen maanden zijn vele kerkelijke activiteiten hervat en is het bezoek van kerkdiensten weer mogelijk geweest. Hoewel in aangepaste vorm en met de nodige beperkende maatregelen, is het kerkelijk leven op gang gekomen. De bevestiging van ambtsdragers, doop, belijdenis en avondmaal, op belangrijke momenten ontmoeten, samen vieren en gedenken, werd daardoor weer mogelijk. Het moderamen is de gemeente dankbaar dat dit kon en spreekt de hoop uit dat het tot zegen heeft mogen leiden. De teleurstelling is daarom groot nu volstrekt plotseling en tussentijds een beperking van het aantal bezoekers aan kerkdiensten dringend wordt geadviseerd, die deels lijkt te zijn ingegeven door een oneigenlijke maatschappelijke discussie en onder druk van de heersende publieke opinie. De belangrijke rol die de kerkgemeenschappen in tijden als deze spelen, lijkt daarbij te zijn ondergesneeuwd en de mogelijkheid tot maatwerk en diversiteit als sneeuw voor de zon verdwenen. Het moderamen wenst echter geen voeding te geven aan deze maatschappelijke discussie door nu gebruik te maken van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Boven alles staat de verantwoordelijkheid om verspreiding van covid-19 te voorkomen, waardoor het moderamen tot dit moeilijke besluit is gekomen.

Aanvullende beperkende maatregelen
Door de Protestantse Gemeente Rijnsburg is eerder al een protocol opgesteld waarin alle maatregelen staan vermeld ter voorkoming van de verspreiding van covid-19. De kerkenraad volgt daarbij de adviezen van de Rijksoverheid, het RIVM en Protestantse Kerk Nederland en weegt deze in het licht van de lokale situatie. Het moderamen monitort namens de kerkenraad voortdurend de ontwikkelingen met betrekking tot covid-19. Het actuele protocol is volledig in lijn met de adviezen van de Rijksoverheid. Dat betekent een maximale groepsgrootte van 30 volwassen personen voor kerkelijk werk, bezoek aan huis tot een maximum van drie, kerkdiensten zonder samenzang met een maximum van eveneens 30 personen. De kerkenraad blijft daarbij wel bevoegd uitzonderingen te maken voor kerkdiensten.

Aanpassing kerkdiensten
Voor de korte termijn zal het actuele rooster voor de maand oktober blijven bestaan, maar met aangepaste aantallen bezoekers. De directe gevolgen voor de belijdenisdienst van zondag 11 oktober worden in de week van schrijven met de catechisanten en doopouders besproken om te zoeken naar passende alternatieven. Ook zal worden onderzocht hoe de behoefte aan kerkgang, al dan niet met samenzang, voor zoveel mogelijk gemeenteleden kan worden ingevuld, desgewenst om voorbereid te zijn op verlenging van de periode van beperkte aantallen bezoekers per dienst na de maand oktober. De installatie van de nieuwe camerasystemen vordert gelukkig gestaag en deze kunnen naar verwachting al komende zondag 11 oktober in gebruik worden genomen.

Bemoediging
Sociale activiteiten en contacten zijn noodzakelijk voor het welzijn van mensen. Kerk en gemeente spelen daarbij ook in deze tijd een belangrijke en verbindende rol, zoals het thema van de startweek en het thema van het kerkelijk seizoen willen uitdrukken. De rol van de kerkelijke gemeenschap, de vieringen, de ontmoeting, mogen niet onderschat worden in deze tijd die ons zo bezig kan houden en uiteen kan drijven. De kerkelijke gemeenschap kan en wil door deze rol in te vullen bijdragen aan het welzijn en welbevinden van mensen in ons dorp en daarbuiten. Dat zal ook nu doorgang vinden, dankzij de inzet van velen.
En voor als de tijd ons beklemt en beangstigt, schrijft Henri Nouwen in zijn dagboek, datum 1 oktober: “Als wij ons in God durven verankeren, de God die ons liefheeft, dan zal niets ons de vrijheid kunnen ontnemen om mens te zijn, te leven als kinderen van God”. Hij wijst daarbij op de woorden van Paulus in Romeinen 8 vers 38. Dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid verstandig te zijn, terughoudend te zijn waar nodig, maar het mag ons vertrouwen geven en onze beklemming veranderen in vertrouwen, welzijn en welbevinden. Want niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.

Jeroen W. Ravensbergen
Preses PGR
Namens Moderamen en Kerkenraad

Nieuwsbrief Werkgroep De Ruyter

Op vrijdag 2 oktober valt bij alle leden van onze gemeente een nieuwe uitgave van LICHT op de deurmat. Bij dit blad is ingesloten de Nieuwsbrief van Werkgroep De Ruyter. Via deze Nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over het belangrijke werk dat de werkgroep verricht in Oost-Europa. Vanwege de coronacrisis heeft Werkgroep De Ruyter tot nu toe slechts de helft van haar hulptransporten kunnen verzorgen.

Met de winter voor de deur wil zij hulp blijven bieden aan de allerarmsten. Ondanks dat de hulptransporten momenteel moeilijk te realiseren zijn, wil De Ruyter haar contacten bij betrouwbare lokale hulporganisaties financieel blijven ondersteunen, om mensen in armoede bij te blijven staan. U kunt daarbij helpen! In de Nieuwsbrief die u bij LICHT aantreft, leest u hoe. Namens Werkgroep De Ruyter alvast bedankt voor uw bijdrage.

Topopbrengst Fiets Sponsor Tocht

Wauw, wat een bijzondere FietsSponsorTocht was de editie van 2020! Een opbrengst van meer dan € 53.000, 26 fietsers en een wonderlijke weersomslag die voor een prachtige dag zorgde! Dit jaar was het doel om geld op te halen voor de nood onder vluchtelingen uit Kamp Moria op Lesbos.

Bedankt voor uw support en donaties! Op www.handsnfeet.nl staat een verslag, video en foto’s van de tocht.

Groentje: verpakkingen

Deze verpakkingen zijn nauwelijks te recyclen: tubes van tandpasta: te complex voor recycling; pringles tubes: 5 soorten materiaal, moeilijk recyclebaar; chipszakken: te veel vet en chipsresten; kassatickets: vaak nog thermisch papier met een coating van bisfenol A of bisfenol S (wat ook hormoonverstoorders zijn). Wil je bijdragen aan een beter milieu? Zoek naar alternatieven.

Groentje: koken met onkruid

Onkruid blijkt niet altijd onkruid te zijn, want wist je dat je er ook heerlijke gerechten mee kan maken. Als je tuin volstaat met zevenblad, hondsdraf of vogelmuur, baal dan niet, maar pluk het en ga er mee aan de slag! Zevenblad bijvoorbeeld blijkt in Scandinavische landen op het menu voor te komen, de jonge bladeren smaken wat naar peterselie en passen prima in een salade. Het kan ook à la spinazie bereid worden. In traditionele Italiaanse pesto kan basilicum vervangen worden door hondsdraf. Vogelmuur smaakt als veldsla en spinazie en zit vol mineralen en vitamines, prima bijv. in een sandwich. Eet smakelijk!

Youth Alpha

Op donderdag 1 oktober start de Youth Alpha. Gedurende 10 avonden, waarbij we beginnen met een heerlijke maaltijd, gaan we met elkaar in gesprek over oa de volgende vragen: Wie ben ik? Waarom is er lijden in de wereld? Bestaat God? Is geloven niet saai?

Kom jij ook?

Wie: jongeren tussen de 13 en 17 jaar
Waar: Wilhelminaschool (Kerkstraat 21)
Tijd: 18:30-20:30 (inclusief eten)
Vragen: karinekromhout@gmail.com / mariaghdejong@gmail.com

Groentje: stop met shampoo (2)

Vorige week gaven we de suggestie om met shampoo te stoppen. Dat is best een opgave en niet iedereen zal dat opvolgen. Je kunt uiteraard wel proberen minder je haar te wassen. En áls je je haar wast, gebruik dan haarzeep of een shampoobar. In gewone shampoo wordt gebruik gemaakt van SLS of SLES, en dat zijn (palm)olie houdende middelen (bepaald niet duurzaam) en bovendien behoorlijk agressief reinigend. Met name shampoo bars zijn verkrijgbaar in milieuvriendelijke samenstelling, tevens geschikt voor het lichaam. En je hebt geen plastic flessen meer nodig.

Vredeskerk Monumentendag – Nationale Orgeldag

Op zaterdagmiddag 12 september zullen de organisten van de Vredeskerk optreden. De bespelingen zijn van 13.30 uur tot 16.00 uur. Het Batzorgel stamt uit 1765 en is hierdoor een Nationaal Historisch beschermd orgel waarop jaarlijks alle concerten worden vertolkt door beroepsorganisten.

Vanaf 13.30 uur – tot 14.15 uur zal Willem Guijt werken spelen van Zwart Ps 75 ; Werfthorst Ps 22; Siegesgesang van Karg-Elert; Ps 90 van Sanderman en een prachtig Berceuse van Guilmant en Ps. 134 van K.J. Mulder en van Bach Nun komm der heiden Heiland; Toccata Nevin.

Vanaf 14.15 uur – tot 15 uur zal Frank Borsboom spelen: Ps 86 B.Kruis; Bist Du bei mir Bach; Ps 79 M.Mans; Largo van Handel; Air van Bach; 10e sonate Pool; Partita Freu dich sehr o meine Seele Pachelbel; Melodie “Lead me Lord Wesley; Air gez. 91 K.J.Mulder; Liebster Jesu wir sind hier J.S.Bach.

Vanaf 15.00 uur zal Rob van Efferink het slotconcert verzorgen tot 16.00 uur. Hij speelt allerhande werken zoals: Inleidend koraalspel variaties Ps. 86; Bach ’s IV e concerto naar Vivaldi BWV 595; Thema van Mozart uit Elvira Madigan””; Toccata in G van Th. Dubois; Choral en variaties met slot allegro uit Sonate VI van Mendelssohn ( gebed des Heren); Inleiding en Allegro Ps. 150 R.van Mazijk; Ciaconna van Neufville; Van Gordon Young Cathedral Suite ( Sarabande et Toccata); Prelude in g Van Kellner; Cantilene J. Rheinberger;Komt als kindren van het Licht ( notatie Dick van Rijn) van F.Asma; Toccata in g- van Knevel; Allegro Orgelconcerto 10 in D van G.Fr.Handel; Improvisatie over “”Gij die alle sterren houdt “.

Er ligt in de kerk een programma op de stoelen met voldoende afstand waar u kunt plaats nemen. De Batzcommissie nodigt u graag uit te komen luisteren. In de hal staat de collectebus “onderhoud Batzorgel”. Hier kunt u uw gift kwijt. Van harte aanbevolen!

Op een scherm zijn de verrichtingen van de organist te volgen.

Groentje: stop met shampoo

Een tip voor mensen met doorzettingsvermogen: stop met gebruik van shampoo. Het kost wat tijd (reken op een aantal weken), want in het begin wordt er nog veel te veel talg aangemaakt en is je haar snel vet. Dat vindt niemand leuk, maar dat wordt steeds minder en op het laatst ontdek je dat je lichaam een prima zelfreinigend systeem heeft! Het bespaart moeite, kosten, het milieu en het is nog beter voor je hoofdhuid ook.

Digitale Dienst aan Zee

Vanwege het coronavirus kan de bijzondere Dienst aan Zee van zondag 13 september geen doorgang vinden. Speciaal daarom is er op diezelfde zondag 13 september vanaf 17.00 uur via www.bethelkerkscheveningen.nl/uitzendingen een bijzondere Dienst aan Zee te zien en te beluisteren speciaal voor u gemaakt met hulp van Gert Jan van den Ende en samengesteld door Sander van Marion.

Ook op Youtube is deze bijzondere Dienst aan Zee te zien en te beluisteren.

Ds. Staat
De liturg is ds. C.A. Beeuwkes – van Ede uit Helmond terwijl ds. J. Staat uit Andijk een korte overdenking houdt. Muzikale medewerking wordt o.a. verleend door Liselotte Rokyta die vanuit Tjechië voor u op uiterst virtuoze wijze de panfluit zal bespelen en daar uitleg over gaat geven.