Examens

Hoe zijn, ondanks de coronaperikelen, de eindresultaten voor de jeugd in de examenklassen? Kent u iemand die dit schooljaar in het eindexamen jaar van de middelbare school zit, laat dit dan weten aan de jeugdouderlingen!

We komen de jongeren graag feliciteren. Dit kan via de mail naar pgrjeugdenjongeren@pknrijnsburg.nl.

Groentje: Zero Waste Koken

Leestip: Zero Waste Koken (Geen Restjes–Heerlijk eten (2019)) van Florence-Lea Siry. Altijd al eens willen koken met wat er nog in de koelkast en de keukenkastjes rondzwerft? Dan geeft dit boek leuke ideeën met snelle, toegankelijke en betaalbare recepten. Zo kun je suiker vervangen door een andere zoetmaker zoals honing of siroop, is het lof van wortels goed te gebruiken voor zelfgemaakte pesto en nog vele andere tips om snijrestjes, minder mooie voedingsmiddelen en maaltijdrestjes een nieuwe bestemming te geven.

Groentje: plastic

Is u ook al eens opgevallen hoeveel plastic er wordt gebruikt? Leestip: Het Zero Waste Project (2018) van de zussen Nicky en Jessie Kroon. Deze jonge vrouwen besloten vijf jaar terug als experiment een maand zonder plastic afval te leven. Dat bleek een te lastige opdracht, maar wel een ervaring die heel veel inspiratie gaf om stap voor stap over te gaan op een leven met minder plastic. Een makkelijk leesbaar boek met mooie zoektochten en veel verrassende oplossingen.

Groentje: corona crisis

De corona crisis laat de nadelen zien van een wereldeconomie die gedreven wordt door de vraag naar de goedkoopste productie. Hierdoor wordt er veel (onnodig) met producten over de aardbol gesleept. Zo exporteert Nederland producten naar het buitenland om ze vervolgens uit een ander land te importeren voor de eigen markt. Een crisis roept ook op tot herbezinning: Meer dan geld alleen. Een sterke lokale/regionale markt voor onze dagelijkse boodschappen is van groot belang.

Groentje: reikhalzend verlangen

Romeinen 8 is een veelgelezen Schriftgedeelte in deze tijd. Ik werd getroffen door vers 19-23: met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God… Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en in barensnood verkeert tot nu toe… Juist nu klinkt de oproep om onze God lief te hebben met heel ons hart, ziel en verstand en onze naaste als onszelf. Dat wordt heel concreet, niet alleen in het navolgen van de richtlijnen in het belang van anderen, maar ook als het corona virus vluchtelingen kampen treft of landen met een zwakke economie en gezondheidszorg.

Gebed in de binnenkamer, samen video bellend bidden

De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer, in eeuwigheid zal Hij het Lam zijn op de troon. U Heer kocht ons vrij, doet ons door uw Geest opstaan tot nieuwe mensen, schrijft door de Geest uw Woorden in onze harten. Vader, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede. Help ons U te aanbidden, Uw aangezicht veel meer te zoeken, te bidden voor elkaar, genezing van ziekte en gebrokenheid, liefde voor elkaar, vergeving voor dat wat niet goed was en pijn deed, in Jezus naam. Weer de aanmoediging om zoals de discipelen de 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren voortdurend in gebed bijeen waren, ook wij ons uitstrekken naar meer van de Heilige Geest en minder van onszelf. In Nederland is elke dag tussen Hemelvaart en Pinksteren 24 uur gebed! Nog steeds kun ook nu meebidden op zaterdag via de telefoon, bel voor info 06-28263436 of 06-24694512.

Groentje: genieten van genoeg

Genieten van genoeg, dat lijkt een tegenstelling. Genieten is toch groots en luxe? Hoezo zou je gelukkiger worden van… minder? In deze crisistijd en 40-dagen tijd is het goed om stil te staan bij hoe je omgaat met zorgen, met je geld en bezit. Hoe kijk je naar anderen en jezelf? Wat betekenen luxe en genieten voor je? Jezus geeft prachtige, concrete antwoorden. In het boekje ‘Genieten van genoeg’ van de recent overleden Martine Vonk, is veel inspiratie te vinden. Het boekje is via de online web kanalen te verkrijgen.

Groentje: redding

In het boek ‘Saying Yes To Life’ volgt de schrijfster Ruth Valerio de dagen van de schepping op de voet. Gods scheppingskracht en creativiteit wordt daarin nauw betrokken op Gods reddingswerk in Christus. De aandacht voor de schepping moet wel leiden tot aandacht voor de redding die de wereld nodig heeft. En sprekend over ‘redding’ kunnen we er niet omheen dat het bloed van Christus vergoten is om ‘alles met Hem te verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel’ (Kol. 1: 20). De Schepper is dezelfde als de Redder, en in beiden heeft God zijn hele schepping op het oog. Wie Hem daarvoor wil danken, aanbidt Hem in geest en in waarheid (Joh. 4: 23), oftewel met je innerlijke leven en met je daden.

Groentje: aarde op adem

Onlangs verschenen er satellietfoto’s van China van vóór de uitbraak van het virus en van half februari, toen vele industriële activiteiten waren stilgelegd. Het verschil in vervuiling was opmerkelijk groot. Er werd al opgemerkt dat het virus voor elkaar krijgt wat overheden niet voor elkaar krijgen. Het lijkt de aarde goed te doen. Na het virus zal de economie en dus de industrie weer volop draaien. Maar we hebben gezien dat het anders kan als het moet. En al zal het zo drastisch als nu straks niet kunnen, de kleinere stappen tellen ook, de beslissingen van u en mij bij onze inkopen tellen ook. De aarde op adem laten komen. Helpt u mee?

Groentje: tuinreservaat

Is uw tuin een tuinreservaat? Door de tuin diervriendelijk in te richten kunt u vogels, egels, vlinders, bijen en andere insecten een handje helpen. Ruim niet elk blaadje op, maar laat een paar rommelhoekjes in de tuin over als schuilplaats voor insecten en andere dieren. Krokussen, narcissen en blauwe druifjes zijn bolgewassen die erg geliefd zijn bij bijen.