De Psalm Pasen Tour komt naar Rijnsburg

Vrijdag 27 maart komt de Psalm Pasen Tour naar Rijnsburg. Een prachtig concert dat gezamenlijk wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Rijnsburg en de Vrijgemaakte Kerk Rijnsburg.

Psalmen
Al eeuwenlang worden Psalmen gezongen. Liederen van de wereldwijde kerk. Psalmen weerspiegelen het gewone leven waarin thema’s als blijdschap en verdriet, eenzaamheid en vriendschap, geluk en lijden een rol spelen. Toch bieden de Psalmen ook uitzicht, troost en inspiratie want God staat boven alles en is en blijft trouw.

The Psalm Project
The Psalm Project bewerkt de bij velen bekende melodieën van het Geneefs Psalter tot hedendaagse composities. Daardoor wil The Psalm Project de Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak prachtige en bekende melodieën van het Geneefs Psalter. Mede door de concerten in het land en de uitzendingen van ‘Nederland Zingt’ vinden deze liederen steeds vaker hun weg naar diverse kerken en gemeenten en houden ze betekenis voor jong en oud.

Psalm Paastour 2020
De Psalm Pasen concerten van The Psalm Project zijn inmiddels een begrip in Nederland. Dit voorjaar doet de 8-man sterke bezetting tijdens de tour ook Rijnsburg aan. Een bijzondere avond met luisterliederen, samenzang liederen en afwisselend voorgelezen passages uit het Paasevangelie, verteld door Gert Visscher. Het concert duurt 75 tot 90 minuten zonder pauze. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 7,50 per stuk. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis, maar moeten wel een kaartje reserveren.

Het reserveren van de kaarten kan via www.zingenindekerk.nl/psalmpasen. Het concert wordt gehouden in de Immanuëlkerk, de aanvang is om 20.00 uur.

Gemeenteavond: ‘Kerk voor de Toekomst’

Op 26 februari zal er een gemeenteavond zijn in De Voorhof met als voornaamste onderwerp ‘Kerk voor de Toekomst’. Er zal dan gelegenheid zijn om uw mening en ideeën te geven over de kerk, zoals die er in 2030 uit zal moeten zien, wat is er nodig en hoe kunnen we dit realiseren? Het zou natuurlijk heel fijn zijn om op deze avond veel jeugd te ontmoeten, tenslotte zijn zij de gebruikers van nu én van de toekomst!

De avond zal beginnen na afloop van de Vesperdienst in de Grote Kerk, dus rond 20.15 uur. Uiteraard staat er koffie en thee klaar vóór de aanvang van deze gemeenteavond.

Lezing: “Bijbelse profetieën over Israël”

Op woensdag 11 maart is er in Katwijk aan Zee een lezing met Heleen Bénard, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover zij spreekt is: Bijbelse profetieën over Israël. De bijeenkomst wordt gehouden in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 in Katwijk aan Zee.

De aanvang is om 10.00 uur, iedereen is welkom en de toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Bijbelse profetieën over Israël
Heleen Bénard: “Na bijna 2.000 jaar over de wereld verstrooid te zijn geweest, kan het Joodse volk sinds 1948 terugkeren naar het land dat hun is beloofd. Maar wat zegt ons deze terugkeer van Gods uitverkoren volk, in de Bijbel ook wel zijn knecht, zijn bruid en zijn oogappel genoemd? Zien we een verband tussen die terugkeer en de wederkomst van de Joodse Messias van Israël, en realiseren we ons in welke fase van de wereldgeschiedenis we nu leven?”

Achtergrond spreekster
Vanaf haar 21e werkte Heleen Bénard enkele jaren in Jeruzalem en sinds die tijd is Israël voor haar diep verbonden met Gods Woord. Heleen: “In de Bijbel wordt Israël 1477 keer genoemd, Jeruzalem 802 keer en Sion 157 keer. Als het voor mijn Hemelse Vader zo belangrijk is, wil ik ook voortdurend met Israël bezig zijn. Het is vreugde te ervaren hoe letterlijk het profetische woord vervuld wordt in onze dagen!” Ze besluit: “Gods Volk is in beweging. Lezend door de profeten zien we de komst van de Messias naderen. Bezig zijn met Israël is bezig zijn met je toekomst.”

Groentje: milieucrisis (5)

In de bijbel was er nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel Bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 5: Verzoening (Kol. 1: 19-20). Omdat in Gods verzoenend handelen alle dingen een plaats hebben, en de hele schepping verlost zal worden, kunnen wij elkaar oproepen om de schepping zoveel mogelijk te bewaren, te beschermen tegen misbruik en overheersing van de mens.

Theologische Vorming voor geïnteresseerden

Op zaterdag 14 maart is er voor iedereen die meer over de cursus “Theologische Vorming voor geïnteresseerden” (TVG) te weten wil komen een info ochtend in de zalen van de Christus Triumfator kerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag.

De ochtend begint om 10.30 uur en zal tot ongeveer 13.30 uur duren. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.

Ontdekkingsreis
Deze cursus biedt u een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel, maar probeert samen met u ook antwoorden te vinden op levensvragen. De ochtend begint met een korte kennismakingsles om u een indruk te geven van de inhoud van de cursus. Het onderwerp van de les zal gekozen worden uit de Bijbel, of uit de samenleving, geloofs en levensvragen. De aanwezige docenten zullen kort iets over de inhoud en opbouw van hun lessen vertellen. Daarna is er voldoende tijd om vragen te stellen over deze lessen,zowel als over de cursus.

Kleine groepen
Na de pauze krijgt u de gelegenheid om met de verschillende aanwezige docenten en met het vak wat zij geven kennis te maken. We doen dit in kleine groepen, elke keer 10 minuten, waarna we wisselen, zodat u zo veel mogelijk informatie over de lesstof en de verschillende vakken kunt krijgen. Op deze ochtend kunt u natuurlijk ook alle inlichtingen krijgen over de cursus en over de zomerschool die ook dit jaar weer in juni georganiseerd zal worden.

Aanmeldingen
Bij genoeg aanmeldingen begint de nieuwe cursus weer in september, afhankelijk van de belangstelling, op woensdagavond en/of op donderdagmiddag. Hopelijk mogen we u op zaterdag 14 maart verwelkomen. Laat u even weten of u komt door een berichtje te sturen naar de secretaris, Annemarie van Duijn, w.van.duyn1@kpnplanet.nl, tel: 071-4073566 / 06 5537 5048.

Micha Cursus

Speciaal voor de 40 dagentijd is een lightversie van de Micha-cursus ontwikkeld. Deze cursus is gebaseerd op Micha 6: 8: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’.

De cursus gaat over goed en recht doen.

Interactief
In de (interactieve) cursus, die uit twee avonden bestaat, willen we stilstaan bij de thema’s ‘Mensen dichtbij’, over onze relatie tot de naaste en ‘Genieten van genoeg’, over ons omgaan met geld en goed, in deze wereld en naar de ander toe. De avonden vinden plaats op dinsdag 17 en 31 maart, van 20.00-22.00 uur in De Voorhof. Hebben we u geprikkeld? Noteer dan de data in uw agenda! Mocht u meer informatie willen of u al op willen geven? Dan kunt u mailen met duur-zaamrijnsburg@gmail.com of bellen naar Saskia Westra, 06-36261417, of Klarinda van Tilburg, 06-18227050.

Groentje: milieucrisis (4)

Een vervolg op de bijbelse motieven: In de bijbel was nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 4: Bevrijding (Exodus 12). De mens moet eerst zelf verlost worden van zijn overheersingsdrang ten opzichte van het milieu. Dat kan alleen in en door Jezus Christus. Door de dood heen geeft Hij nieuw leven, voor mens en natuur. In dat licht klinkt de uitnodiging om ons in te zetten voor sociale gerechtigheid en milieubehoud.

Thema avond De Brug: Manipulatie

De Brug organiseert op maandag 17 februari 2020 een thema avond over ‘Manipulatie’ voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De avond zal worden gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1 in Katwijk. Er zal worden gesproken door Leo Klinkenberg, begeleider bij De Brug.

Ouders en partners worden vaak gemanipuleerd door hun verslaafde kind/partner. Hoe werkt manipulatie en hoe kunt u hier het beste op reageren?

Programma
Het programma duurt van 19.30 tot 21.15 uur. Er is parkeergelegenheid bij het nabijgelegen winkelcentrum Hoornespassage. U dient zich van te voren op te geven bij De Brug, telefoon 071-4033733 of via info@debrughelpt.nl. Nadere info over De Brug vindt u op www.debrughelpt.nl.

Schrijfavond Amnesty International

Vrijdag 7 februari wordt van 19.00-20.00 uur aan de leestafel van De Burgt weer een schrijfavond gehouden van Amnesty International. Er kunnen brieven naar autoriteiten worden verstuurd waarin gevraagd wordt om op te treden tegen actuele mensenrechtenschendingen.

Dit keer gaan de brieven naar Rusland, Colombia en Irak.

Rusland
In Rusland wilden Yan Sidorov en Vladislav Mordasov op 5 november 2017 bij een overheidsgebouw in Rostov aandacht vragen voor inwoners die hun huizen verloren bij een grote brand eerder dat jaar. Tijdens hun voorbereidingen pakte de politie hen op. Ze werden tot 6 jaar in een streng strafkamp veroordeeld voor ‘een poging tot het organiseren van massarellen’.

Colombia
Sinds augustus worden medewerkers van de Colombiaanse mensenrechtenorganisatie DHColombia thuis en op kantoor in de gaten gehouden door onbekende mannen en soms met de dood bedreigd. De overheid wil hen tot op heden geen bescherming bieden.

Irak
In Irak werd de 29-jarige advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji op 8 oktober ontvoerd. Hij werd eerder bedreigd door mannen van de Irakese veiligheidsdienst, die zeiden dat hij moest ophouden met zich uit te spreken over de vele demonstranten die gedood zijn tijdens de massaprotesten in Irak. Zijn verblijfplaats is tot op heden onbekend.

Meer informatie
Aan de meeste acties kan ook eenvoudig via internet(www.amnesty.nl) worden deelgenomen. Veel mensen in Rijnsburg maken het zich gemakkelijk door een schrijfabonnement af te sluiten. De brieven met enveloppen en postzegels worden dan 5 keer per jaar thuisbezorgd tegen vergoeding van de kosten. Voor 9 t/m 14 maart zoekt Amnesty International collectanten voor de huis-aan-huis collecte in Rijnsburg. Opgeven voor een schrijfabonnement of voor de collecte kan via email: elderingg@gmail.com of tel. (071)4020815.

Groentje: milieucrisis (3)

In de bijbel was nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 3: Rentmeesterschap (Genesis 2: 15). De rentmeester past op het huis van zijn heer. De aarde is het gemeenschappelijke huis dat we van God hebben ontvangen en mogen beheren (en niet overheersen). We hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van onze medeschepselen, maar we zijn niet hun eigenaar.