Groentje: vis

Als je duurzamer wilt leven kom je erachter dat vlees eten een behoorlijke aanslag op het milieu doet. Hoe zit dat echter met vis? Ook dan schijnt het beste te zijn om geen vis te eten. Maar als je wel graag vis eet, let dan op de keurmerken MSC en ASC. MSC let bijvoorbeeld op hoe ‘wilde’ vis gevangen wordt en of ze bedreigd is. ASC kijkt naar hoe ‘kweek’vis gevoed wordt (wel/geen antibiotica, welke chemicaliën, enz.). Deze keurmerken helpen een bewustere keus te maken, al kijken ze niet naar dierenwelzijn, zoals bijvoorbeeld de slachtmethode.

Theologische vorming: ‘Genezing en bevrijding’

Voor afgelopen seizoen had ik al een avond gepland over het thema ‘Genezing en bevrijding. Nu al en nog niet’, en die kon toen geen doorgang vinden vanwege de ‘lockdown’. Nu staat deze avond voor 27 oktober op de planning, in de grote zaal in De Voorhof, aanvang 20.00 uur.

Daarbij kunnen maximaal 30 mensen aanwezig zijn, dus uw aanmelding vooraf is wel nodig, graag bij mij: 06 14226613, ds.vanderende@pknrijnsburg.nl.

Voorbehoud
Een en ander is wel onder voorbehoud, vanwege het coronavirus. Mogelijk moeten we uitwijken naar een andere datum óf wordt het een online gebeuren, maar dat hoort u als u zich voor deze avond aanmeldt. Het thema is ontleend aan het gelijknamige boek van Jan Minderhoud, die zich al jaren intensief met deze materie bezighoudt. We kijken naar de theologie achter ‘genezing en bevrijding’ zoals zich dat op verschillende plaatsen voordoet en bespreken de vragen die daarmee samenhangen en naar wat dat voor de praktijk kan betekenen. Van harte welkom! Ds. Pieter van der Ende.

Groentje: keurmerk

Een keurmerk helpt je bij het zoeken naar duurzame artikelen. Inmiddels zijn er echter bijna 250 keurmerken en bedrijfslogo’s voor duurzaamheid. In de keurmerkenwijzer van Milieu Centraal is een compleet overzicht te vinden, met uitleg waar het keurmerk voor staat. Met een app op je telefoon kun je het keurmerk checken terwijl je aan het winkelen bent. Voor voeding zijn de beste keurmerken: Verantwoorde kweek – ASC, Beter Leven, Demeter, Fair Trade, EKO, Duurzame visserij – MSC, Rainforest Alliance, UTZ, Planet Proof (zie keurmerkenwijzer.nl).

hulp ver weg & dichtbij: inname luiers en groenten

Op zaterdag 10 oktober tussen 10.00-12.00 uur staan er weer diakenen klaar in de Immanuelkerk om luierpakketten e.d. te ontvangen voor een zending over twee weken door werkgroep De Ruijter naar Kosovo. Net als de vorige keer kunt u ook weer vlees/vis in blik, soep en groenten in blik of pot afgeven voor de Voedselbank bijvoorbeeld als felicitatie met de opening van hun nieuwe pand, om maar een reden aan te geven.

Afgelopen week hoorden we dat het aantal gezinnen dat zich meldt bij de Voedselbank sterk aan het toenemen is, afgelopen week met 15 gezinnen. Wilt u hen a.u.b. helpen bij dit noodzakelijke werk? U mag het ook meenemen naar de diensten die op zondag 11 oktober worden gehouden en het bij de aanwezige spullen neerzetten. Na afloop van de diensten zullen de afgegeven spullen worden opgeruimd. Namens de Diaconie al bij voorbaat bedankt.

Groentje: duurzame schoonmaakmiddelen

Voor wie duurzamer wilt leven zijn er tegenwoordig heel veel mogelijkheden. Zo biedt bijvoorbeeld de Intratuin BIOnyx, 100% duurzame schoonmaakmiddelen, en ook elders zijn duurzame schoonmaakmiddelen te verkrijgen. Want dagelijks gebruiken we talloze miljoenen liters chemische schoonmaakmiddelen, waarvan het merendeel onnodig in ons afvalwater terechtkomt. Met de natuurlijke, hoogwaardige en 100% biologische schoonmaakmiddelen reinig je vrijwel alles, zonder chemicaliën. Zo beschermen we onze flora en fauna.

Digitale Dienst aan Zee

Vanwege het coronavirus kan de bijzondere Dienst aan Zee van zondag 11 oktober 2020 geen doorgang vinden. Speciaal daarom is er vanaf zondag 11 oktober om 17.00 uur via www.bethelkerkscheveningen.nl/uitzendingen een bijzondere Dienst aan Zee te zien en te beluisteren speciaal voor u gemaakt met hulp van Gert Jan van den Ende en samengesteld door Sander van Marion.

Ook op You Tube is deze bijzondere Dienst aan Zee te zien en te beluisteren.

Meer informatie
De voorganger is Ds. C.A. Beeuwkes-van Ede uit Helmond die een korte overdenking houdt. Het thema is ‘leef met volle teugen’. Muzikale medewerking wordt o.a. verleend door Evelijn Heuvelmans die de blokfluiten zal bespelen en daar ook uitleg over zal geven, het Concert Choir van de Amerikaans Kerk in Den Haag o.l.v. John Bakker en Gijsbert kok op vleugel, Het Mannenkoor Prins Alexander uit Rotterdam o.l.v. Arjan Breukhoven en de sopraan Wendy Roobol. Sander van Marion bespeelt de beide orgels en de vleugel.

Nieuwe Beperkende Maatregelen

Het moderamen van de Protestantse Gemeente Rijnsburg heeft besloten het aantal bezoekers van de kerkdiensten die in de maand oktober worden gehouden, aan te passen tot maximaal dertig personen. In deze diensten zal niet worden gezongen. Deze maatregelen komen bovenop de eerdere aanpassingen waartoe het moderamen al had besloten naar aanleiding van de aanvullende beperkende maatregelen van maandag 28 september. Het moderamen neemt dit besluit met pijn in het hart, met het oog op haar verantwoordelijkheid bij te dragen aan het voorkomen van verspreiding van het covid-19 virus en op dringend advies van de Rijksoverheid en de Gemeente Katwijk. Wel is het moderamen, gezien de zorgvuldige wijze waarop in de afgelopen maanden in Rijnsburg kerkdiensten werden georganiseerd, zeer teleurgesteld over de toon en de uitkomst van het maatschappelijk debat rondom de kerkdiensten in Nederland.

In de afgelopen maanden zijn vele kerkelijke activiteiten hervat en is het bezoek van kerkdiensten weer mogelijk geweest. Hoewel in aangepaste vorm en met de nodige beperkende maatregelen, is het kerkelijk leven op gang gekomen. De bevestiging van ambtsdragers, doop, belijdenis en avondmaal, op belangrijke momenten ontmoeten, samen vieren en gedenken, werd daardoor weer mogelijk. Het moderamen is de gemeente dankbaar dat dit kon en spreekt de hoop uit dat het tot zegen heeft mogen leiden. De teleurstelling is daarom groot nu volstrekt plotseling en tussentijds een beperking van het aantal bezoekers aan kerkdiensten dringend wordt geadviseerd, die deels lijkt te zijn ingegeven door een oneigenlijke maatschappelijke discussie en onder druk van de heersende publieke opinie. De belangrijke rol die de kerkgemeenschappen in tijden als deze spelen, lijkt daarbij te zijn ondergesneeuwd en de mogelijkheid tot maatwerk en diversiteit als sneeuw voor de zon verdwenen. Het moderamen wenst echter geen voeding te geven aan deze maatschappelijke discussie door nu gebruik te maken van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Boven alles staat de verantwoordelijkheid om verspreiding van covid-19 te voorkomen, waardoor het moderamen tot dit moeilijke besluit is gekomen.

Aanvullende beperkende maatregelen
Door de Protestantse Gemeente Rijnsburg is eerder al een protocol opgesteld waarin alle maatregelen staan vermeld ter voorkoming van de verspreiding van covid-19. De kerkenraad volgt daarbij de adviezen van de Rijksoverheid, het RIVM en Protestantse Kerk Nederland en weegt deze in het licht van de lokale situatie. Het moderamen monitort namens de kerkenraad voortdurend de ontwikkelingen met betrekking tot covid-19. Het actuele protocol is volledig in lijn met de adviezen van de Rijksoverheid. Dat betekent een maximale groepsgrootte van 30 volwassen personen voor kerkelijk werk, bezoek aan huis tot een maximum van drie, kerkdiensten zonder samenzang met een maximum van eveneens 30 personen. De kerkenraad blijft daarbij wel bevoegd uitzonderingen te maken voor kerkdiensten.

Aanpassing kerkdiensten
Voor de korte termijn zal het actuele rooster voor de maand oktober blijven bestaan, maar met aangepaste aantallen bezoekers. De directe gevolgen voor de belijdenisdienst van zondag 11 oktober worden in de week van schrijven met de catechisanten en doopouders besproken om te zoeken naar passende alternatieven. Ook zal worden onderzocht hoe de behoefte aan kerkgang, al dan niet met samenzang, voor zoveel mogelijk gemeenteleden kan worden ingevuld, desgewenst om voorbereid te zijn op verlenging van de periode van beperkte aantallen bezoekers per dienst na de maand oktober. De installatie van de nieuwe camerasystemen vordert gelukkig gestaag en deze kunnen naar verwachting al komende zondag 11 oktober in gebruik worden genomen.

Bemoediging
Sociale activiteiten en contacten zijn noodzakelijk voor het welzijn van mensen. Kerk en gemeente spelen daarbij ook in deze tijd een belangrijke en verbindende rol, zoals het thema van de startweek en het thema van het kerkelijk seizoen willen uitdrukken. De rol van de kerkelijke gemeenschap, de vieringen, de ontmoeting, mogen niet onderschat worden in deze tijd die ons zo bezig kan houden en uiteen kan drijven. De kerkelijke gemeenschap kan en wil door deze rol in te vullen bijdragen aan het welzijn en welbevinden van mensen in ons dorp en daarbuiten. Dat zal ook nu doorgang vinden, dankzij de inzet van velen.
En voor als de tijd ons beklemt en beangstigt, schrijft Henri Nouwen in zijn dagboek, datum 1 oktober: “Als wij ons in God durven verankeren, de God die ons liefheeft, dan zal niets ons de vrijheid kunnen ontnemen om mens te zijn, te leven als kinderen van God”. Hij wijst daarbij op de woorden van Paulus in Romeinen 8 vers 38. Dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid verstandig te zijn, terughoudend te zijn waar nodig, maar het mag ons vertrouwen geven en onze beklemming veranderen in vertrouwen, welzijn en welbevinden. Want niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.

Jeroen W. Ravensbergen
Preses PGR
Namens Moderamen en Kerkenraad

Nieuwsbrief Werkgroep De Ruyter

Op vrijdag 2 oktober valt bij alle leden van onze gemeente een nieuwe uitgave van LICHT op de deurmat. Bij dit blad is ingesloten de Nieuwsbrief van Werkgroep De Ruyter. Via deze Nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over het belangrijke werk dat de werkgroep verricht in Oost-Europa. Vanwege de coronacrisis heeft Werkgroep De Ruyter tot nu toe slechts de helft van haar hulptransporten kunnen verzorgen.

Met de winter voor de deur wil zij hulp blijven bieden aan de allerarmsten. Ondanks dat de hulptransporten momenteel moeilijk te realiseren zijn, wil De Ruyter haar contacten bij betrouwbare lokale hulporganisaties financieel blijven ondersteunen, om mensen in armoede bij te blijven staan. U kunt daarbij helpen! In de Nieuwsbrief die u bij LICHT aantreft, leest u hoe. Namens Werkgroep De Ruyter alvast bedankt voor uw bijdrage.

Topopbrengst Fiets Sponsor Tocht

Wauw, wat een bijzondere FietsSponsorTocht was de editie van 2020! Een opbrengst van meer dan € 53.000, 26 fietsers en een wonderlijke weersomslag die voor een prachtige dag zorgde! Dit jaar was het doel om geld op te halen voor de nood onder vluchtelingen uit Kamp Moria op Lesbos.

Bedankt voor uw support en donaties! Op www.handsnfeet.nl staat een verslag, video en foto’s van de tocht.

Groentje: verpakkingen

Deze verpakkingen zijn nauwelijks te recyclen: tubes van tandpasta: te complex voor recycling; pringles tubes: 5 soorten materiaal, moeilijk recyclebaar; chipszakken: te veel vet en chipsresten; kassatickets: vaak nog thermisch papier met een coating van bisfenol A of bisfenol S (wat ook hormoonverstoorders zijn). Wil je bijdragen aan een beter milieu? Zoek naar alternatieven.