Inlevermomenten zomermarkt

De Zomermarkt 2019 wordt gehouden op 25 mei 2019 van 9.00 tot 14.00 uur op het schoolplein van de Wilhelminaschool. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Stichting Labourward. Er zijn dit keer vier inlevermomenten waarop gemeenteleden en andere geïnteresseerden spullen kunnen brengen om op de zomermarkt te verkopen voor het goede doel:

  • dinsdag 14 mei, tussen 19.00 - 21.00 uur
  • zaterdag 18 mei, tussen 10.00 - 12.00 uur

Locatie: Het oude magazijn van garage Dijksman, ingang zit aan de Oude Vlietweg.

Er zijn helaas geen ophaalmogelijkheden.

Wat kun je brengen?

1. Boeken. Omdat we vorig jaar te veel boeken hebben gekregen, kiezen we er dit jaar voor alleen kinderboeken, stripboeken of (vrij) nieuwe boeken in onze kraam aan te bieden.

2. Kinderkleding. We zoeken baby- en kinderkleding. Graag schoongewassen en heel, anders kunnen we het helaas niet gebruiken.

3. Kinderspeelgoed. Zijn uw kinderen uitgekeken op hun speelgoed? Is het nog heel en compleet? Kan een ander kind er nog heel blij van worden? Doneer het dan voor de zomermarkt. De opbrengsten gaan geheel naar het goede doel!

4. Artikelen die er als nieuw uitzien en een tweede kans verdienen.

Jaarrekening 2018

Op 30 april 2019 heeft het College van Kerkrentmeesters de Jaarrekening 2018 van de Protestantse Gemeente van Rijnsburg goedgekeurd. De Jaarrekening sluit met een positief saldo van € 32.937.

Een samenvatting van de cijfers vindt u hieronder. De volledige jaarstukken liggen tot en met 15 mei 2019 ter inzage in het Kerkelijk Bureau, Smidstraat 16A. Voor vragen kunt u een mail sturen naar kb@pknrijnsburg.nl.

Tot uiterlijk 15 mei 2019 kunt u eventuele reacties sturen aan de scriba van de kerkenraad, dhr. Bram Breebaart, p/a Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg of via de mail: scriba@pknrijnsburg.nl.

Uw reactie zal meegenomen worden bij de behandeling en vaststelling van de jaarrekening tijdens de gemeenteavond resp. vergadering van de kerkenraad op 22 mei 2019

De ANBI publicatie van onze gemeente vindt u hier.

Nationale dodenherdenking

Op zaterdag 4 mei begint de herdenking met een stille tocht die start om 19.40 uur vanuit de Voorhof. De Stille Tocht voert naar het Burg. Koomansplein, daar zal na de twee minuten stilte, de kranslegging plaatsvinden. Ook een afvaardiging van de Rijnsburgse Kerken zal na-mens hen deelnemen aan de kranslegging. Aansluitend zal in de Grote Kerk een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden. De overdenking door mevr. Ellen van der Laan. Zij is de dochter van dokter Van der Laan, die in de Tweede Wereldoorlog zeer actief was in het Rijnsburgse verzet. Ds. Den Butter zal deze bijeenkomst besluiten met gebed. Medewerking wordt ver-leend door de Flora Brass onder leiding van Joop van Dijk en organist Dick Durieux. Ook zullen leerlingen van de Wegwijzer, de Schakel en de Oranje Nassauschool actief aan deze bijeen-komst deelnemen.

Paasmorgendienst Flora

De boze machten in de wereld willen het altijd winnen. Geld, macht, status, eer, gelijk hebben. Deze machten gaan daarbij vaak over lijken. Zo ook bij Jezus. Maar wat hebben die machten raar op hun neus gekeken toen het Paasverhaal de ronde ging doen. Daar worden de boze machten nog steeds onrustig van. Dus: geen zand erover, klaar! Dood is niet altijd dood. En dat is soms erg ongemakkelijk.

In de Paasmorgendienst op zondag 21 april om 10.00 uur in Bloemenveiling Royal FloraHolland (Laan van Verhof, Rijnsburg) zal André de Oude, legerpredikant uit Loosdrecht, spreken over het thema: Zand erover, klaar? Tim van der Meij & band zullen voor de muziek zorgen. Let op: voor de kleinsten is er geen crèche aanwezig. Iedereen is van harte uitgenodigd! 

Oranjeconcert

Op 27 april om 19.30 uur wordt, zoals ieder jaar, het Oranjeconcert georganiseerd door Oranje Vereniging Rijnsburg. Dit jaar zal organist Gerben Glasbergen, in samenwerking met mannenzanggroep Jeruël, een mooi programma neerzetten waarbij veel samenzang op het programma zal staan. Mannenzangroep Jeruël, zal enkele liederen voor u zingen. De avond zal plaatsvinden in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) aan de Katwijkerweg. De kerk is open vanaf 18.45 uur. De entree van deze avond is gratis. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Na de samen-zangavond is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

Genieten van genoeg

Op dinsdag 9 april organiseert de Commissie Duurzaam een avond over een duurzame leefstijl. Op deze avond zal Martine Vonk als spreker te gast zijn. Martine Vonk is een expert in duurzaam leven en schreef het boekje “Genieten van genoeg”. Ook deed zij onderzoek naar christelijke gemeenschappen en duurzaamheid. Ze woonde een tijdje bij de Amish en de Benedictijnen. Het genieten van genoeg zal ook worden gelinkt aan de vastentijd.

Met elkaar zullen we nadenken over hoe je kunt kiezen voor een duurzame levensstijl en hoe je deze kunt volhouden en verder
uitbouwen. De avond is dan ook zowel bestemd voor mensen die nog willen starten op het gebied van duurzaamheid als voor mensen die hier al mee bezig zijn. We hopen op deze avond van elkaar te kunnen leren.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in de bovenzaal van de Immanuëlkerk. De avond begint om 20.00 uur. Voor verdere informatie kun je contact opnemen via duurzaamrijnsburg@gmail.com. Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, willen we je vragen je via dit mailadres aan te melden.

Namens de Commissie Duurzaam,
Saskia Westra (06 - 36 26 14 17)

Zendingsdag 2019 en talentenveiling 2019

Verbinding, verdieping en gezelligheid

Op zaterdag 6 april is er zendingsmiddag - in de Voorhof. Deze middag staat in het teken van de uitzending van Johan en Astrid Klaasse naar Colombia en van ds. Gert en Rieneke van de Pol naar Malawi. Er is een gevarieerd programma met een talentenveiling, een bezielend betoog van zendingswerker Jac van Nugteren. Ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke zijn over uit Malawi en zullen aanwezig zijn. Verder gaan we live skypen met Johan en Astrid in Colombia. Ook is er alle ruimte voor een hapje en een drankje. De opbrengst van deze dag is voor zowel de uitzending van Johan en Astrid als voor Gert en Rieneke.

Talentenveiling

Het bieden op hieronder vermelde talenten gaat verder in de Voorhof tijdens de zendingsmiddag van 6 april.

perceelOmschrijving aangeboden talentNaam aanbiederMinimum cq gebodenhoogste bieder

1

privé workshop sushi makenMarja van Boven

-

-

2

introductie cursus zeilen, 2 lessen van 3 uur (middag) op de Kaag, maximaal 3 personenWim Schout

€ 120,00

Cees de Mooij

3

poppenkleertjes voor pop van ongeveer 43 cm (ook baby born), ik heb verschilldende jurkjes/setjesDita de Mooij

-

-

4

Pannekoeken voor 4 personen, bij ons aan huis of bij u thuisbezorgdMargriet Both

€ 30,00

-

5

We nodigen u uit, 2 personen, voor koffie en gebak in een restaurant op't strand met vervoerPiet en Margriet Both

€ 30,00

-

6

een dagdeel onkruid wiedenPiet Both

€60,00

Petra van Gastel

7

Ochtend met de sloep weg max 6 personenCees de Mooij

€ 40,00

Marja van Boven

8

Pedicure behandelingPedicure de Mors ( Marja Knipscheer)

-

-

9

BoterkoekWilma van Delft

€ 5,00

-

10

ongeveer 150 dia's digitaliserenJan Abbel

-

-

11

Onderhoud en/of (opnieuw) inrichten van uw aquariumHenk van Egmond

in overleg

-

12

Make-Up ---- Heb je een bijzondere gelegenheid waarvoor je wel eens wilt uitpakken? Maak je dag een stukje meer ontspannen, geef je visagie uit handen en laat mij je make-up verzorgen.Marijke Roijers

-

-

13

Kruidkoek bakkenRina Didden

€5,00

-

14

15 roomsoesjes bakkenRina Didden

€5,00

-

15

15 moorkoppen bakkenRina Didden

€7,.50

-

16

Stoelmassage 20 minutenMarco Notenboom

€10,00

-

17

AppeltaartGerdine Dronkert

-

-

18

Workshop Indisch kokenGerdine Dronkert

€25,00 pp

-

Gemeentemiddag over doopvormen

U wordt allen van harte uitgenodigd om de bijeenkomst omtrent doop en doopvormen op 12 maart 2019 in De Voorhof bij te wonen. We wijken uit naar een middagbijeenkomst om ook die leden die moeilijk naar een avondbijeenkomst kunnen komen in de gelegenheid te stellen hun mening te geven. Voor de uitnodiging en het programma klik hier.