Alles over de online kerkdiensten van 29 maart

Ordes van dienst

liturgie morgendienst 29 maart 2020 - deze dienst wordt ook via het TV kanaal van RTV Katwijk uitgezonden
liturgie middagdienst 29 maart 2020

Voor de kinderen

Zie ook Informatie van de zondagsschool en de kindernevendienst

Ook aan de kinderen is gedacht. We zullen in alle ochtenddiensten even aandacht besteden aan het onderwerp en verhaal van die week. Het paasproject loopt nog een paar weken en daarna volgt een nieuwe verhalenreeks. Vanaf 19 april zullen jullie zien waar die over gaat.. Materiaal voor de kinderen om thuis te gebruiken tijdens de morgendienst (of later):

kleurplaat-29-maart-2020.pdf

verhalen-29-maart-2020.pdf

verwerkingen-29-maart-2020.pdf

Informatie om de dienst te volgen (live of achteraf)

De diensten zijn live te zien op KerkTV (https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events) en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023 of de kerkradio.

De maatregelen die zijn genomen

In lijn met de aangescherpte maatregelen en de richtlijnen van de Rijksoverheid zullen de online kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Rijnsburg worden voortgezet. Dat heeft het moderamen besloten, na bestudering van de actuele richtlijnen van de overheid en consultatie bij de burgemeester. De online-kerkdiensten blijken in een grote behoefte te voorzien om in deze tijd op een alternatieve manier als gemeente met elkaar verbonden te zijn.

De online diensten worden verzorgd door een beperkt team van medewerkers, waaronder de voorganger, een afvaardiging van de kerkenraad en de muzikanten en zangers. Daarnaast zijn de facilitaire en technische ondersteuning aanwezig. De richtlijnen aangaande gezondheid en afstand bewaren worden vanzelfsprekend strikt in acht genomen. Op grond van de consultatie van de burgemeester en de bestudering van de richtlijnen, meent het moderamen een verantwoord besluit te hebben genomen. De richtlijnen zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl. Het moderamen is dan ook zeer verheugd dat de diensten doorgang kunnen vinden.

De zondagsschool en kindernevendienst gaan online!!

Lieve, enthousiaste en nieuwsgierige kinderen van de zondagsschool en kindernevendienst.

Natuurlijk missen wij jullie heel erg. Alle juffen en meesters van de zondagsschool en alle verhalenvertellers van de kindernevendienst hebben elke week mooie verhalen te vertellen, maar voorlopig kunnen we ze niet direct aan jullie doorvertellen.

Door de Coronacrisis zijn de kerkdiensten online gegaan en kunnen jullie natuurlijk samen met je ouders de dienst online bekijken, maar wij weten dat jullie elke zondag genieten van de verhalen uit ‘Vertel het Maar’ en die moeten jullie nu missen. ‘Vertel het maar’ is de methode die wij als jeugdwerkers gebruiken voor het vertelrooster.

Vanaf deze week zal elke week het nieuwe verhaal online gaan. De verhalen worden op drie verschillende niveaus aangeboden. Er is een onderbouwverhaal (groep 1 t/m 3), een middenbouw verhaal (groep 4 t/m 6) en een bovenbouw verhaal. Je kunt dus zelf kiezen welk verhaal het beste aansluit bij jullie of in jullie gezin.

Als jullie elke zondag na het ontbijt of 's avonds na het eten met elkaar het verhaal uit vertel het maar lezen, kunnen jullie tijdens de online kerkdienst de verwerkingen van die week maken. Want ook alle verwerkingen die erbij horen komen wekelijks op de website te staan. De verwerkingen zijn ingedeeld in verschillende niveaus. Je kunt de voorkant van het programma altijd gebruiken als kleurplaat, maar er staan vaak hele leuke dingen in om te doen. Het is wel handig om ze even van te voren te bekijken, zodat je weet welke materialen je klaar moet leggen.

De verhalen en verwerkingen zullen steeds halverwege de week op de site komen en de hele week op de site beschikbaar blijven.

Als we weer bij elkaar mogen komen, gaan wij weer verder met de verhalenreeks, dus we zijn benieuwd wat jullie dan aan ons te vertellen hebben....

Let ook op tijdens de onlinedienst, want we zullen in alle ochtenddiensten even aandacht besteden aan het onderwerp en verhaal van die week. Het paasproject loopt nog een paar weken en daarna volgt een nieuwe verhalenreeks. Vanaf 19 april zullen jullie zien waar die over gaat..

kleurplaat-29-maart-2020.pdf

verhalen-29-maart-2020.pdf

verwerkingen-29-maart-2020.pdf

Tot snel..

Luister tip voor de kids: God van licht! opw 807:

songtekst:

God van licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.

In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

(herhaal refrein)

U schijnt feller
dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.

(herhaal refrein)

Diensten van 22 maart 2020 terugkijken?

Op 22 maart zijn in de Grote Kerk twee diensten gevierd. In de eerste dienst ging ds. Pieter van der Ende voor, muzikale medewerking werd verleend door Sietse Strating en het combo met onder anderen Leontine van Dijk en Joska van Zuijlen. In de tweede (studie)dienst ging ds. Arenda Haasnoot voor en verzorgde Sietse Straing opnieuw het orgelspel. Beide diensten, maar ook de diensten van de afgelopen periode, zijn terug te zien op KerkTV: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg.

De collecten waren bestemd voor de diaconie, Taakroep Eredienst en voor Vieringen Ouderen (Diaconie), U kunt uw gaven voor de collecten overmaken op de bankrekening van de kerk  NL37 RABO 0373 7276 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg onder vermelding van ’22 maart 2020’. De overgemaakte bedragen zullen over de drie collecten verdeeld worden.  Ook kunt u gebruik maken van de GIVT-app. 

Grote Kerk doordeweeks geopend

Van maandag 23 maart tot en met zaterdag 28 maart zal de Grote kerk als plek van hoop, troost en bemoediging geopend zijn van 15:30 uur tot 17:30 uur. Wij geven dan u dan ruimte voor gebed, stilte, het aansteken van een kaars of een gesprek met de gastheer of gastvrouw. Om dit zo veilig mogelijk te doen, zorgen we dat er maximaal 5 mensen in de kerkzaal aanwezig zijn. We gaan er van uit dat u gezond bent, wanneer u hiervan gebruik maakt. Wilt u zelf een pen meenemen wanneer u een gebed wilt schrijven? Ook nemen we andere maatregelen voor een goede hygiëne. We volgen hierbij de adviezen van de overheid en de PKN op. Na een week besluiten we of we deze mogelijkheid verlengen.

Maatregelen i.v.m. coronavirus

Kerkdiensten op zondag 22 maart via KerkTV

De ordes van dienst vind u hier:

09:30 ochtenddienst - ds. P.J. van de Ende

17:00 studiedienst - ds. A. Haasnoot

Communicatie PGR in Coronatijd
Voor berichtgeving over onze gemeente en de gevolgen van de Coronacrisis zet de kerkenraad verschillende media in. Op deze website is alle relevante informatie terug te vinden. CONTACT zal normaal blijven verschijnen. Een Extra CONTACT zal via de mail worden gestuurd, voorafgaande aan de erediensten of indien daar aanleiding toe is. Ook zullen we berichten plaatsen op de Facebookpagina van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (alleen toegankelijk voor leden van onze gemeente na een check door een moderator). En laten we elkaar ook hierin tot steun zijn door bekenden, die misschien geen toegang hebben tot deze media, op de hoogte te houden.

Erediensten (voorlopig tot en met 5 april)
De erediensten worden gehouden in de Grote Kerk zondagochtend 9:30 uur, zondagmiddag 17:00 uur en woensdag 19:30 uur (Vesper). De diensten zijn via de livestream te volgen. De verbondenheid met de gemeente zal zoveel mogelijk tot uiting komen in de aanwezigheid van (maximaal 20) gemeenteleden, die inbreng hebben in vooral de zang. Het Paasproject van de kindernevendienst zal doorgaan, er zal één kind per dienst worden uitgenodigd. In de diensten zullen elementen van onze veelkleurigheid terugkomen in muzikale ondersteuning, liederen en opzet. Er worden geen bijzondere diensten zoals doopdiensten en jeugddiensten gehouden. De liturgie van de diensten zal vooraf beschikbaar komen via de website, extra CONTACT en de Facebook pagina.

Erediensten thuis volgen en collecten
De livestream van de eredienst op zondagochtend 15 maart is 916 maal benaderd, die van de middagdienst 126 maal!

Veel gemeenteleden beschikken over een kastje van de Rijnsburgse Stichting Kerkradio. Zij kunnen live de diensten beluisteren. De diensten zijn ook te volgen op www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023 en op KerkTV (www.kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg). Op de website is hier meer informatie te vinden.

U kunt uw gaven voor de collecten overmaken op de bankrekening van de kerk NL37 RABO 0373 7276 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg onder vermelding van de datum van de dienst. De overgemaakte bedragen zullen over de drie collecten verdeeld worden. Ook kunt u gebruik maken van de GIVT-app. Misschien vormt deze situatie een aanleiding om over te stappen op het gebruik van GIVT. De collecten zullen in de dienst door de predikant worden genoemd. De bestemmingen worden bekend gemaakt in de liturgie en op de website.

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, zullen de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur onze kerkklokken luiden. We sluiten hierbij aan bij de oproep van de Raad van Kerken in Nederland. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen we als gemeenten mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen we daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

We willen een Veilige Kerk zijn

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is voor iedereen. Misbruik van macht of vertrouwen ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en intimiderend gedrag in pastorale contacten vinden wij onaanvaardbaar. Na een presentatie in de Kleine kerkenraad van 20 februari 2020 en enkele aanpassingen in de voorstellen zijn inmiddels 2 vertrouwenspersonen beschikbaar voor de gemeenteleden, namelijk Wico Santbulte en Jolande Vrolijk. De komende tijd zullen hun namen en gegevens worden gepubliceerd. Er is beleid geformuleerd voor een veilige kerk, een gedragscode is opgesteld en de opdracht van de vertrouwenspersonen is uitgewerkt. De komende periode zal hieraan in Contact, op de website en in Licht aandacht worden besteed. Wico Santbulte en Jolande Vrolijk zullen zich bovendien tijdens diverse vergaderingen presenteren en een toelichting geven op hun taak en de bijbehorende procedures.

Uit de kerkenraad

Kerkdiensten via de livestream
Zoals u eerder hebt vernomen is er besloten dat de kerken in de laatste weken van maart helaas dicht moeten blijven vanwege het Coronavirus. Afgelopen zondag was de eerste van een aantal dagen dat we niet, zoals gebruikelijk, naar de kerk konden om een eredienst te bezoeken, maar waren aangewezen op de livestream vanuit de Grote Kerk. Het is bijzonder verheugend dat er zeer velen van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en dat er ook een aantal mensen later de kerkdiensten hebben bekeken dan wel beluisterd. Ook de komende zondagen zullen op een dergelijke manier worden ingevuld. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de veelkleurigheid van onze gemeente zullen er komende weken verschillende vormen van diensten worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan een “Voorhofachtige” morgendienst en een “Boeketachtige” middagdienst. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk gemeenteleden toch het gevoel te geven dat we samen kerk zijn. Op dit moment weten we nog niet hoe lang we hiermee door moeten gaan, hetgeen het plannen van diensten wat lastiger maakt. We hopen u zo goed mogelijk op de hoogte houden via Contact en website. Ook de belijdenisdienst (zoals hieronder aangegeven) zal uitgesteld moeten worden.

Belijdenis
Met vreugde maakt de kerkenraad bekend dat 18 personen hebben aangegeven dat zij belijdenis willen doen van hun geloof. Daarnaast zijn 3 mensen nog niet geheel zeker of zij op dit moment belijdenis willen doen.
Van deze belijdeniscatechisanten zullen er ook vier gedoopt worden, hetzij door onderdompeling, hetzij door besprenkeling. Omdat het ditmaal een grote groep belijdeniscatechisanten betreft en zij hebben aangegeven dit erg graag als groep te willen doen zal de belijdenis en doop plaats vinden in de Immanuelkerk. Zo kunnen er voldoende mensen de belijdenis van hun familielid bijwonen. De belijdenisdienst stond gepland op 5 april 2020 in de tweede morgendienst, maar zal door de maatregelen rondom het Coronavirus moeten worden verplaatst maar een latere datum. Het zal dan voor de Protestantse Kerk Rijnsburg de eerste keer zijn dat er gedoopt zal worden door onderdompeling. Zoals bekend is de Grote kerkenraad, na het uitvoerig horen van de gemeente, op 27 juni 2019 eensgezind en unaniem akkoord gegaan met de mogelijkheid om doop door onderdompeling voor niet eerder gedoopte volwassenen mogelijk te maken. Aan dit besluit zal nu dus uitvoering worden gegeven.

Gemeente-zijn via livestream Grote Kerk

Zondag 22 maart 2020

Aanstaande zondag is wederom een bijzondere en ongewone zondag: vanwege de maatregelen die de overheid in de strijd tegen het oprukkende Corona virus genomen heeft, blijven onze gebouwen opnieuw dicht. Triest, maar tegelijk hebben we een verantwoordelijkheid naar elkaar en naar de overheid.

Gelukkig bieden moderne technieken ons tegenwoordig de mogelijkheid om toch, zij het digitaal, samen te komen. Allereerst zijn de diensten natuurlijk gewoon via de kerkradio te volgen voor de ouderen die hier op aangesloten zijn. Maar tegenwoordig hebben we in de Grote kerk ook een KerkTV installatie, naast de meer bekende audio-uitzending via internet (kerkomroep).

Daarom heeft de kerkenraad besloten dat in de Grote kerk (besloten) diensten worden gevierd die rechtstreeks voor iedereen via kerkradio en internet te volgen zijn, zelfs met beeld, alsof je gewoon TV zit te kijken, hoe bijzonder is dat eigenlijk? Natuurlijk… we komen het liefst echt samen, maar gegeven de omstandigheden een mooi alternatief! En ben je niet gewend om gebruik te maken van digitale media, zoek dan hulp in de familie of kennissenkring. Ben je wel handig, bied dan hulp aan andere gemeenteleden.

Kerkradio, Kerkomroep en KerkTV

Via internet kan iedereen gewoon meeluisteren, maar wil je ook zien wat er gebeurt, kijk dan naar KerkTV. Op je smartphone, tablet of iPad kun je dan het beste gebruik maken van de Apps van kerkomroep en/of Kerkdienstgemist. Ook voor sommige moderne TV toestellen zijn hiervoor apps te downloaden.

Wil je gewoon via laptop of computer meeluisteren en/of meekijken? Gebruik dan de onderstaande adressen. In beide gevallen zijn recente diensten ook terug te vinden, dus je kunt naar hartelust even uitproberen hoe het werkt!

Kerkradio

Veel gemeenteleden die aan huis zijn gebonden beschikken over een kastje van de Rijnsburgse Stichting Kerkradio. Zij kunnen live alle kerkdiensten beluisteren die in Rijnsburg worden gehouden. Voor hen zal het een zondag zijn zoals alle andere zondagen!

Kerkomroep

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

KerkTV

https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg

Met bovenstaande gegevens is het eenvoudig om de diensten mee te maken. We hebben van de leveranciers begrepen dat zij extra veel capaciteit inzetten om aanstaande zondag het ongetwijfeld grote publiek allemaal op een goede manier te bedienen. Mocht het om de één of andere manier niet goed lukken, weet dan dat de dienst op een later moment alsnog terug te kijken en te luisteren is. Gebruik je een telefoon, dan kan het zijn dat er data via het 4G netwerk gebruikt wordt. Voor kerkradio is dat zeer weinig, maar kerkTV is natuurlijk wel een ietsje meer. Wil je geen verrassingen op dat vlak? Gebruik dan WiFi!

Collectes

Ook aan de collecte is gedacht: online geven kan via GIVT, een online betaalplatform. Op de pagina van de Grote kerk bij https://kerkdienstgemist.nl staat een handige link waarmee eenvoudig gegeven kan worden aan de drie verschillende collectes, gewoon via internet of smartphone. De app installeren hoeft niet per sé, maar werkt wel heel handig.

Voor diegenen die gebruik maken van de kerkomroep gaat dat niet. Zij kunnen het beste de app downloaden op hun smartphone, tablet of iPad. Alternatief kan het via internet m.b.v. deze link:

https://api.givtapp.net

Voor wie niet voor verrassingen wil komen te staan: er is veel meer informatie te vinden op https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/, daar staan ook filmpjes hoe het werkt.