KerkTV

Op verzoek van van ons kerkbestuur is de afgelopen maanden hard gewerkt aanzet installeren van een camerasysteem in de Immanuëlkerk en De Voorhof. Na afronding van de voorbereidende werkzaamheden zijn we eind september begonnen met het plaatsen en inregelen van beide camerasystemen. De eerste uitzending was op zondag 4 oktober vanuit de Immanuëlkerk. Inmiddels is er ook vanuit de Voorhof uitgezonden. Wellicht heeft u al diensten thuis meebeleefd.

Een camerasysteem moet uiteraard worden bediend. We zijn blij dat al meerdere mensen zich hiervoor hebben aangemeld. Deze mensen worden de komende periode ingewerkt. De camerasystemen in de Immanuëlkerk en De Voorhof bieden meer flexibiliteit en mogelijkheden zodat de erediensten, naar verwachting, beter zullen overkomen. De diensten uit de Immanuëlkerk en de Voorhof zijn zoals de diensten in de Grote Kerkte te volgen via kerkdienstgemist.nl.

In de praktijk is inmiddels helaas gebleken dat de uitzendingen niet altijd werken op wat oudere apparaten. Denk daarbij aan oudere tablets, AppleTV en Chromecast modules. Op apparaten van recentere datum werkt het echter zonder problemen. Als u hier vragen over heeft kunt u een email sturen naar keesvdelft@casema.nl

Namens de projectgroep, Kees van Delft en Alex Noort

Ook nu is er iedere zondag zondagsschool!

Alle kinderen van de basisschool leeftijd zijn elke zondag welkom op de zondagsschool in de Voorhof. Ook als u als ouder, vanwege COVID-19, zelf niet naar de kerk kunt, is uw kind van harte welkom op de zondagsschool. De kinderen van groep 7 en 8 zijn om de week welkom bij de zondagsschool. Zij zijn welkom op: 25 oktober, 8 en 29 november en 13 en 20 december. Graag vooraf een berichtje sturen naar: pgrdienstenbeheer@gmail.com

LICHT online beschikbaar

Het oktober nummer van LICHT is inmiddels bezorgd bij zo'n 3200 gezinnen. Een forse verspreiding van ons maandblad. Desondanks blijkt er behoefte te zijn om LICHT ook digitaal beschikbaar te maken, zeker nu Licht in verband met de Coronacrisis niet meegenomen kan worden vanaf vaste openbare plaatsen. De Taakgroep Communicatie heeft daarom besloten om vooralsnog op proef aan deze vraag te voldoen.

De onlineversie onder het kopje LICHT in een zogenaamde bladeraar geplaatst. Nadat u dit kopje heeft aangeklikt vergt het enige tijd om LICHT als het ware "op te halen". Enig geduld is dus geboden. Dit is afhankelijk van de snelheid van uw internet asansluiting. Het gebruik van de bladeraar wijst na enig proberen vanzelf. U kunt op de pijlen klikken om voor- of achteruit te bladeren en desgewenst het volledige scherm gebruiken om het blad te lezen. Tenslotte is het mogelijk om LICHT in z'n geheel als pdf te downloaden.

Stilleven viering 27 september

De stilleven viering zal weer online uitgezonden worden. Wij zoeken als commissie naar invulling van deze dienst. De stiltes zullen iets korter zijn dan in de reguliere viering en ook het zingen van de Taizeliederen is aangepast.

Een kenmerkend en bijzonder onderdeel in de stilleven viering is het aansteken van een kaarsje aan de Paaskaars door de gemeenteleden.

Een licht als teken van hoop, als een gebed, teken van dankbaarheid maar ook als stil gebaar waarmee je aangeeft wie je mist in je leven, een moment waarop je geliefde(n) gedenkt die niet meer bij je is/zijn. Een kaarsje aansteken mag dan een hoopvolle herinnering zijn aan de belofte van weerzien.

We willen hier ook in de online dienst uitvoering aan geven. U kunt daarvoor een bericht achterlaten op wil.meij@live.nl of een briefje in de brievenbus op de Schans 7 in Rijnsburg. U kunt met één woord of één zin aangeven voor wie of voor wat u een kaarsje zou willen aansteken. Wij steken dan een kaarsje aan in de viering en het woord of de zin zal dan (indien gewenst) genoemd worden in de viering.

Wij zijn op afstand, maar met elkaar zoeken we naar NABIJHEID.
Het thema voor de dienst is: ‘wees dus niet bang’!

Hartelijke groet,
Jantine van Klaveren, Kees Verheij en Willemijn van der Meij

Collecte voor Hug-a-Baby

Op 13 september collecteren alle diaconieën in heel Katwijk voor het Hug-a-Baby project van de Stichting De Nieuwe Horizon. Deze stichting is sinds begin 2019 aan de Open Hof Kerk Katwijk aan den Rijn verbonden.

Stichting Nieuwe Horizon is een christelijke organisatie die sinds 1999 actief is. De doelgroep is de armere bevolking in het dorpje Montagu in Zuid-Afrika. De prachtige omgeving, de Afrikaanse taal, de vriendelijkheid van de plaatselijke bevolking, maar ook de problematiek en vraag naar ondersteuning sprak de bestuursleden aan en heeft hun hart geraakt. ‘We ervaren het als een opdracht vanuit de Bijbel om Gods liefde te laten zien, door alle activiteiten heen’.

De KKRV collecte zal worden besteed aan hulp aan tienermoeders in het dorpje Montagu en omgeving.

Ondanks de door de Zuid-Afrikaanse overheid gratis verstrekte geboortebeperkingsmiddelen is het geboortecijfer in Zuid-Afrika erg hoog en tienerzwangerschappen komen veelvuldig voor. De vaders komen zelden hun verplichtingen na, wat betekent, dat moeder en oma meestal moeten zorgen voor de baby zonder financiële en materiële middelen.

Om deze moeders te ondersteunen is in Montagu het Hug-a-Baby-project in het leven geroepen. Moeders met een baby krijgen bij het verlaten van het hospitaal een tas mee met verzorgingsmiddelen om de eerste moeilijke periode mee door te komen. Deze tassen bevatten o.a. een deken, truitje, mutsje, slofjes, luiers, zeep, washandje, deodorant, shampoo, tandenborstel en tandpasta.

Verder worden er bijeenkomsten georganiseerd voor de tienermoeders waarin aandacht wordt besteed aan lichamelijke verzorging van baby en moeder, gezonde leefgewoonten en aan bijbelstudie. Daarnaast worden de moeders vaardigheden aangeleerd, die hen kunnen helpen bij het vinden van een baan of die hen helpen zichzelf in het levensonderhoud te voorzien. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het leren maken van kleding.

U kunt meer lezen over de stichting op www.nieuwehorizon.nl.

Namens de ZWO-commissie Open Hof Kerk Katwijk aan den Rijn,

Annelies van Bentum – Wassens en Klaas Wassens

Welkom in de Kerk: wel even online reserveren

Om één van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Rijnsburg te kunnen bijwonen, dient u een plaats te reserveren. Dat kan via het reserveringssysteem www.eventbrite.nl/o/prot-gemeente-rijnsburg-30475688894. Mocht het u niet lukken dan kunt u ook telefonisch reserveren via 06 23 86 48 95 of 06 23 80 41 88. Gelet op de recente maatregelen van de overheid is het aantal kerkgangers per dienst momenteel beperkt tot 30.

Algemeen

 • Bij het reserveren van plaatsen verklaart u gezond te zijn en geen verdenking van klachten in relatie tot corona te hebben. Ook wordt u niet geacht in quarantaine te blijven.
 • Is uw dienst van voorkeur niet meer beschikbaar, dan kunt u vanzelfsprekend een andere datum en/of tijdstip of een ander kerkgebouw kiezen

Online reserveren:

 • Reserveren kan vanaf elke maandag voor de twee daarop volgende zondagen.
 • Mocht u tevens gebruik willen maken van de oppas, de zondagsschool of de kindernevendienst, dan graag naast uw reservering voor uw plaats(en) in de kerk tevens een berichtje sturen naar pgr.dienstenbeheer@gmail.com. Graag daarbij aangeven om hoeveel kinderen het gaat, voor welke dienst alsmede uw naam en telefoonnummer. Tijdens de zomervakantie van de scholen is er geen oppas in de Voorhof. 
 • Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt tot 30 plaatsen. In sommige diensten is een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor direct betrokkenen, zoals bijvoorbeeld familieleden van doopouders.
 • Als het aantal beschikbare plaatsen minder is dan u wilt reserveren, of als er geen beschikbare plaatsen meer zijn, stuur dan een bericht naar de administratie pgr.dienstenbeheer@gmail.com. De administratie bekijkt de mogelijkheden en plaatst u desgewenst op de wachtlijst voor de betreffende dienst of toekomstige andere diensten.
 • De online inschrijving sluit zaterdag om 18.00 uur voor de komende zondag.

Reserveren via de Administratie:

 • U kunt reserveren en vragen stellen aan de administratie via pgr.dienstenbeheer@gmail.com
 • U kunt bellen naar 06 23 86 48 95 of naar 06 23 80 41 88. U heeft direct contact met één van de vrijwilligers van de Administratie of kunt een boodschap inspreken.
 • De reservering via email of telefoonnummer sluit vrijdagavond 18.00 uur in verband met de verwerkingstijd.

Bij uw bezoek:

 • Bij aankomst wordt uw reservering gecontroleerd aan de hand van een beschikbare lijst van bezoekers. U wordt gevraagd naar uw gezondheid in relatie tot corona gerelateerde klachten.
 • Volg de aanwijzingen, waaronder de verkeersstromen. U wordt naar uw plaats gebracht. Er is geen vrije plaatsing.
 • Indien u een dienst bezoekt waar zang niet is toegestaan, dan mag u niet meezingen met orgel, combo of zanggroep.
 • Houdt u aan de algemene richtlijnen. Houd afstand. Beperk het toiletgebruik.
 • Heeft u vragen over de richtlijnen, lees dan het Protocol van de PGR en de bijbehorende Gebruiksplannen van de gebouwen.

Digitale inschrijving jeugdclubs

De inschrijving van de jeugdclubs is dit jaar volledig digitaal en wel woensdagavond 2 september. De inschrijfpagina is te bereiken door hier te klikken of door middel van de button bovenaan de homepage van deze website.

In de uitnodiging wordt uitgebreid uitgelegd hoe de inschrijving in zijn werk gaat:

Uitnodiging inschrijving clubs 2020 - 2021
aantal keren gedownload: 38

Wanneer
Woensdag 2 september (de tijd is afhankelijk van de groep waarin u uw kind wilt inschrijven)

 • Groep 4: start inschrijving 19.00 uur
 • Groep 5/6: start inschrijving 19.15 uur
 • Groep 7/8: start inschrijving 19.30 uur

Contributie
Voor het clubseizoen wordt per kind € 25,- aan contributie gevraagd. Na inschrijving (digitaal) ontvangt u van ons een bevestigingsmail met het verzoek om de contributie over te maken. Na betaling van deze contributie is de inschrijving definitief.

Dinsdag jongens groep 7-8 vacant
Helaas hebben wij nog geen leiding gevonden voor deze groep. Inschrijven is mogelijk maar er bestaat een grote kans dat deze club uiteindelijk wordt geannuleerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact met ons opnemen via jeugdclubsrijnsburg@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Het clubbestuur

Gemeentevergadering 3 september 2020

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst voor alle leden van onze gemeente op donderdag 3 september 2020 om 20.15 uur in de kerkzaal van de Immanuëlkerk. U wordt die avond in de gelegenheid gesteld om uw mening kenbaar te maken over de jaarrekeningen 2019 van de kerk, de diaconie en de zending. Wij zullen uw vragen beantwoorden. In verband met de Coronacrisis kon deze gemeentevergadering niet, zoals gebruikelijk, in het voorjaar plaatsvinden. We hebben uitstel gekregen van de PKN om de goedgekeurde stukken uiterlijk 15 september 2020 aan te leveren.

De volledige uitnodiging met informatie over registratie, het stellen van vragen, de agenda en de mogelijkheden om naar de vergadering te luisteren vindt u hier:

Uitnodiging gemeentevergadering 3 september 2020
aantal keren gedownload: 104

Samenvattende verslagen van de jaarrekeningen vindt u hier:

Samenvattende verslagen 2019
aantal keren gedownload: 118

Beroepingswerk wijk Kleipetten

Vanavond zijn de stemmen geteld die zijn uitgebracht naar aanleiding van de (online) gemeentevergadering van 16 juli 2020. We zijn dankbaar dat er wederom veel belijdende leden de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen. Er zijn 787 stemmen uitgebracht, waarvan 769 vóór, 12 tegen en 6 blanco.

Aangezien de blanco stemmen niet meetellen voor het bepalen van het resultaat van de stemming kunnen we constateren dat bijna 98,5% van de stemmers vóór het uitbrengen van een beroep op dominee Rozeboom heeft gestemd!

Er is, zoals bekend nu nog gelegenheid om een bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure, uitdrukkelijk niet tegen de persoon van dominee Rozeboom. Dit eventuele bezwaar moet vóór 29 juli 19.00 uur schriftelijk worden ingediend bij het kerkelijk bureau of bij de scriba.

Als er geen bezwaar binnenkomt dan zal de kerkenraad op 29 juli 2020 het beroep op dominee Rozeboom uitbrengen.

Bram Breebaart, scriba