Amnesty International: opbrengst collecte en schrijfactie

De collecte van Amnesty International, die van 11 t/m 16 maart in Rijnsburg werd gehouden, heeft €1897,62 opgebracht. Dit bedrag is inclusief wat mensen gaven via hun smartphone. Amnesty dankt iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen. Vrijdag 5 april van 16.45 uur tot 17.30 uur houdt de Rijnsburgse Amnesty International groep weer een schrijfactie in De Burgt.

Amnesty zet zich in tegen het schenden van mensenrechten overal ter wereld. De brieven gaan dit keer naar Hong Kong, Koeweit en Egypte. In alle gevallen gaat het om mensen die gevangen zitten vanwege vreedzame activiteiten tegen mensenrechtenschendingen. Aan veel acties kan ook via internet (www.amnesty.nl) worden deelgenomen. In Rijnsburg kunt u ook een schrijfabonnement afsluiten. Brieven met gefrankeerde enveloppen worden dan 5 keer per jaar thuisbezorgd tegen vergoeding van de kosten. Dat kan via email: elderingg@gmail.com. Bellen mag natuurlijk ook (4020815). Ook kunt u zich opgeven als u volgend jaar wilt collecteren.

Geplaatst in archief.