afkondigingen

Afkondigingen en voorbeden dienen uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur worden ingeleverd bij het scriba-team via afkondigingen@pknrijnsburg.nl.

Overlijdensberichten kunnen tot zaterdagavond 22.00 uur worden ingeleverd. Na vrijdag 18.00 uur is het raadzaam de scriba hierop telefonisch te attenderen - zie contact info).

Het streven is om het aantal en de lengte van de afkondigingen tot het uiterste te beperken. Daarom gelden de volgende richtlijnen:

  • In beginsel worden zaken die reeds in CONTACT zijn gepubliceerd (of hadden kunnen worden gepubliceerd) NIET afgekondigd tijdens de kerkdiensten
  • Er kan een uitzondering worden gemaakt voor een belangrijk onderwerp dat per abuis niet in CONTACT is gepubliceerd en achterhaald zou zijn bij het eerstvolgende nummer van CONTACT
  • Het scriba-team zal ingeleverde teksten zonodig redigeren en inkorten tot maximaal drie regels waarbij de essentie blijft behouden. U kunt dit voorkomen door zelf een prettig leesbare en bondige tekst in te leveren die niet langer is dan 3 regels.
  • Tijdens morgendiensten in de Immanuelkerk worden de meeste afkondigingen voorafgaande aan de dienst via de beamer gepresenteerd