ds. P.J. van der Ende

Deze morgen denken we naar aanleiding van Galaten 2 (15-21) na over ‘rechtvaardiging’. Vanaf eind jaren ’70 werd er in de theologie aandacht gevraagd voor een ‘nieuw perspectief op Paulus’. Dat heeft onder meer te maken met de vraag hoe het ‘rechtvaardigingsbegrip’ bij Paulus functioneert. Volgens de aanhangers van dit perspectief is het overigens niet nieuw, integendeel, maar is het in en door de kerkgeschiedenis onder een laag stof verdwenen. In deze dienst hopen we er wat stof vanaf te blazen.

Collecten: 1. KiA: Werelddiaconaat Kameroen, samen werken aan een stabiele toekomst. 2. TG Communicatie. 3. HGJB.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

Vrouwengespreksgroep Jong Present

Doelgroep: Vrouwen
Locatie: Zaal 2 Immanuëlkerk
Contactpersoon: Willeke Zwaan
Tel.nr. / e-mail: 071-8892977 / zwaansjoerd@hotmail.com

Bijbelstudievereniging Timotheüs

Vanavond start een nieuw seizoen van Bijbelstudievereniging Timotheüs. We behandelen onderwerpen van uiteenlopende aard, actueel met betrekking tot geloof, kerk en maatschappij. Het concept van studie en discussie voldoet nog steeds prima. We komen eenmaal per veertien dagen op maandagavond bijeen in zaal 6 van de Voorhof. Probeer eens een keer tijd vrij te maken om, zonder verdere verplichting, een avond mee te maken. Wellicht bevalt het en spreekt het u/jou aan! Op de eerste avond zal Jaap de Mooij aftrappen. Hij heeft naar aanleiding van het Bijbelboek Ruth gekozen voor het thema: ‘Verwachting – Vertrouwen – Vervulling’. Om 19.45 uur is er koffie/thee en om 20.00 uur start de avond.

ds. Jan-Willem Korpelshoek, dhr. Wilfred Kols en Peter Ravensbergen – Boeketdienst

Gastspreker Wilfred Kols vertelt zijn indrukwekkend verhaal hoe hij Gods liefde leerde kennen in de isoleercel van de gevangenis. Alle controle verloren. Dat doet hij samen met zijn vriend Jan-Willem Korpelshoek, predikant in een jeugdgevangenis.

Er is ook een bijzonder optreden van Vivianne Pieters, bijna afgestudeerd aan Lucia Martens Instituut. Zij danst op de toepasselijke hit Control van Zoë Wees. Marc van Starkenburg heeft de zangleiding en Peter Ravensbergen is de dienstleider.

Nog even dit: Heb je nog sportkleding die je niet meer gebruikt en/of die je wel zou willen doneren aan (jeugd)gevangenen: joggingsbroeken, sportbroeken, shirts, etc. Neem ze mee naar de dienst, want dan zal Jan-Willem ze meenemen naar de jeugdgevangenis. Gaaf als je meedoet!

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Pastoraat en Eredienst.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. P.J. van der Ende – Zingend geloven dienst

Het thema van de dienst: ‘Woorden van Waarde.’ Wij willen hier met elkaar vele liederen over zingen. Medewerking wordt verleend door het koor ‘Voice of Joy’. Sietse Strating bespeelt het orgel.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Pastoraat en Eredienst.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023