Theologische Vorming

Inloop vanaf 19.30u, start 19.45u, einde 21.30 uur. Deze avond is het thema ‘Genezing en bevrijding – nu al en nog niet’. Daarbij gaan we in op vragen als: ‘wat betekent het dat in Christus het Koninkrijk van God nabij is gekomen? Hoe rijmen we genezingsverhalen en beloftes over genezing met het lijden in de wereld en het uitblijven van genezing?’

ds. P.J. van der Ende en Frits van Tol – Ontmoetingsdienst

Op deze Hervormingsdag herlezen we een van de teksten die Maarten Luther zo geweldig heeft aangesproken: Romeinen 1: 1-17. Zijn verstaan van de Bijbel heeft een flinke ommekeer teweeggebracht (Reformatie!) en is velen tot zegen geweest. Ook in deze dienst hopen we daarvan de vruchten te plukken. Muzikaal worden we begeleid door combo en orgel.

Er is zondagsschool.

Collecten: 1. Diaconie. 2. TG Erediensten. 3. Woord en Daad.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

ds. A.B. Vroomans – Doopdienst

Op deze hervomingsdag mogen we genieten van de doop van Jens Heemskerk in de Laurentiuskerk. Een geweldig feest. Jens is de zoon van Gert en Mandy Heemskerk en het kleine broertje van Linsey. Het kan dan ook niet anders dan dat we met elkaar stil staan bij de brief van Paulus aan de gemeente te Rome. Het is deze brief (en dan met name Romeinen 1: 17) waardoor Luther zijn ‘Turm-erlebnis’ had (zijn torenkamerervaring). Luther was zeer bang voor het begrip rechtvaardigheid. Zijn geweten klaagde hem aan. De kerk leerde dat Gods rechtvaardigheid eisend is: wie niet aan Gods eisen (de wet) voldoet krijgt te maken met een toornende God. Men moest het allemaal zelf doen (of via aflaten ‘inkopen’). Luther las Romeinen 1: 17: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof…God schenkt om niet, dat is gratis, de rechtvaardigheid door Zijn Zoon’. Deze wonderlijke vrijspraak komt geheel en al door het geloof. Wij zijn de lege hand die ontvangt en niet de met goede werken gevulde hand. Niet wij rechtvaardigen, maar wij worden door God gerechtvaardigd. Luther schreef aan het einde van zijn leven over deze ervaring: “Ik voelde mij geheel en al als opnieuw geboren en ik geloofde dat ik door een wijdgeopende poort het paradijs was ingetreden.” Het is passief aanvaarden door het geloof en actief roemen in de Heer! Anders gezegd: niet wij dopen, maar God doopt. We zien er met elkaar en de ouders van Jens naar uit!

Collecten: 1. Diaconie. 2. TG Erediensten. 3. Woord en Daad.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

ds. A.F. de Oude, Loosdrecht en Cees de Mooij – Boeketdienst

Tijdens deze boeketdienst zal André de Oude, dominee en geestelijk verzorger van de Marechaussee, met ervaring in oorlogsgebieden waaronder Mali, spreken over het thema Heelheid en Gebrokenheid in het leven van een christen. Als militair heeft André gebrokenheid van dichtbij gezien. Als je nog nooit een boeketdienst hebt bijgewoond, dan is dit het moment! Muziek, lofprijzing en zang zullen worden verzorgd door het combo About Three.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Nederlands Bijbel Genootschap.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. A.B. Vroomans – Studiedienst

In deze dienst bespreken we de serie rondom het boek Job: het gesprek tussen Job en Sofar. Sofar wijst erop dat Job zijn fouten moet hebben: het ligt eraan dat hij zich niet voldoende tot de Heer gekeerd heeft! Waarom zou God hem anders zo straffen? Alle argumenten die de vrienden van Job aandragen worden uiteindelijk in het boek Job door God zelf afgewezen. Het zijn echter wel argumenten die wij soms in de kerk wel eens tegen elkaar zeggen. Wat zegt Sofar dan precies? Wat kunnen wij ervan leren dat wat Sofar zegt juist NIET is hoe God tegen ons en de wereld aankijkt?

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Nederlands Bijbel Genootschap.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023