dhr. J. Smoorenburg en André Siezenga – Boeketdienst

Spreker in deze dienst is dhr. Johan Smoorenburg die al meer dan 40 jaar in Haïti woont en gesteund wordt door de stichting Hart voor Haïti, een stichting die in Rijnsburg niet onbekend is, zeker waar het gaat om de steun voor het kinderdorp Bon Repos. Muzikale ondersteuning door ds. Piet Rozeboom.

Collecten: 1. KiA: Werelddiaconaat Kameroen, samen werken aan een stabiele toekomst. 2. TG Communicatie. 3. HGJB.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. P.J. van der Ende

Deze morgen denken we naar aanleiding van Galaten 2 (15-21) na over ‘rechtvaardiging’. Vanaf eind jaren ’70 werd er in de theologie aandacht gevraagd voor een ‘nieuw perspectief op Paulus’. Dat heeft onder meer te maken met de vraag hoe het ‘rechtvaardigingsbegrip’ bij Paulus functioneert. Volgens de aanhangers van dit perspectief is het overigens niet nieuw, integendeel, maar is het in en door de kerkgeschiedenis onder een laag stof verdwenen. In deze dienst hopen we er wat stof vanaf te blazen.

Collecten: 1. KiA: Werelddiaconaat Kameroen, samen werken aan een stabiele toekomst. 2. TG Communicatie. 3. HGJB.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

Vrouwengespreksgroep Jong Present

Doelgroep: Vrouwen
Locatie: Zaal 2 Immanuëlkerk
Contactpersoon: Willeke Zwaan
Tel.nr. / e-mail: 071-8892977 / zwaansjoerd@hotmail.com