ds. A.F. de Oude, Loosdrecht en Cees de Mooij – Boeketdienst

Tijdens deze boeketdienst zal André de Oude, dominee en geestelijk verzorger van de Marechaussee, met ervaring in oorlogsgebieden waaronder Mali, spreken over het thema Heelheid en Gebrokenheid in het leven van een christen. Als militair heeft André gebrokenheid van dichtbij gezien. Als je nog nooit een boeketdienst hebt bijgewoond, dan is dit het moment! Muziek, lofprijzing en zang zullen worden verzorgd door het combo About Three.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Nederlands Bijbel Genootschap.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. A.B. Vroomans – Studiedienst

In deze dienst bespreken we de serie rondom het boek Job: het gesprek tussen Job en Sofar. Sofar wijst erop dat Job zijn fouten moet hebben: het ligt eraan dat hij zich niet voldoende tot de Heer gekeerd heeft! Waarom zou God hem anders zo straffen? Alle argumenten die de vrienden van Job aandragen worden uiteindelijk in het boek Job door God zelf afgewezen. Het zijn echter wel argumenten die wij soms in de kerk wel eens tegen elkaar zeggen. Wat zegt Sofar dan precies? Wat kunnen wij ervan leren dat wat Sofar zegt juist NIET is hoe God tegen ons en de wereld aankijkt?

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Nederlands Bijbel Genootschap.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

Vrouwengespreksgroep Jong Present

Vanmiddag komen wij om 14.30 uur in de consistoriezaal van de Immanuelkerk bij elkaa. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom Corrie de Mooij en Nel Haasnoot verzorgen de avond .

Gemeentecursus: Luisterend bidden

Met de gemeentecursus ‘Luisterend bidden’ ga je in zes bijeenkomsten op ontdekkingstocht. Wat betekent het om steeds meer op Jezus te gaan lijken? Kunnen we echt Gods stem horen? Op welke manieren spreekt God dan? Hoe kunnen we elkaar opbouwen, troosten en bemoedigen? In deze cursus oefenen we ons in het verstaan van Gods stem en in het delen van wat we van Gods betrokkenheid mogen ervaren.

Doelgroep: Iedereen die nieuwsgierig is naar wat luisterend bidden is en iedereen die wil groeien in vertrouwelijke omgang met God.

Contactpersoon: ds. Pieter van der Ende

Tel.nr. / e-mail: 071-5328161 / ds.vanderende@pknrijnsburg.nl