ds. D. Verboom, Rijnsburg

Voor aanvang van de morgendienst zingen we: Gez. 416: Gelukkig is het land en Gez. 414: Wilt heden nu treden.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Afdrachten landelijk kerk.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

Geplaatst in .