ds. P.J. van der Ende – Kinderdienst

Tijdens de kinderdienst wordt afscheid genomen van groep 8, zowel van de zondagsschool als van de kindernevendienst. Er is vandaag geen kindernevendienst in de Immanuelkerk.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. ?

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

Geplaatst in .