ds. W. Nijsse, Hilversum en Jacoline van der Vijver, Viering Heilig Avondmaal – Ontmoetingsdienst

Zondagsschool ook voor groep 7&8.

Na de dienst is er gelegenheid voor koffiedrinken.

Collecten: 1. KiA: PKN Diaconaat ook voor jongeren. 2. Taakgroep Erediensten. 3. HA collecte: Vakantietas.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

Geplaatst in .