ds. W. Nijsse, Hilversum en Frits van Tol – Ontmoetingsdienst

Er is kindernevendienst, de kinderen starten in de zaal bij hun ouders.

Collecten: 1. KIA Werelddiaconaat-Oeganda goed boeren in een lastig klimaat. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Door scholen vastgesteld doel.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

Geplaatst in .