ds. Ph. van Wijk (samenzang)

In de dienst horen we de gelijkenis van het zaad dat op verschillende plekken, en slechts voor een deel in goede aarde valt. En dat laatste deel ontkiemt, groeit en draagt vrucht. Misschien is het antwoord op de vraag waar het in goede aarde valt en wat dan de vruchten zijn, minder vanzelfsprekend dan wij denken. Een bekend verhaal, maar daarom ook vaak een platgetreden pad. (En ja, kwam daar ook niet een deel terecht?)

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Pastoraat.

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

Dit bericht wordt gearchiveerd op Wednesday 15th July 2020 om 7:18pm

Geplaatst in .