ds. P. Rozeboom – Zingend Gelovendienst

Het thema is ‘Mijn oog is op U’. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor van de Amerikaanse kerk in Den Haag; het American Protestant Church Choir. Zij zijn reeds meerdere malen onze gast geweest. U bent van harte welkom.

Collecten: 1. KiA: Colombia: Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Vorming en toerusting.

Geplaatst in .