ds. P.J. van der Ende, Viering Heilig Avondmaal – Studiedienst

Wat fijn om ook vanmiddag met een aantal in de kerk fysiek het Heilig Avondmaal te mogen vieren en dat hopelijk samen te doen met wie thuis de dienst mee beleeft. 6 Juni herinneren we ons D-Day, de dag dat de geallieerden landden op de kusten van Normandië, waarmee de bevrijding van West-Europa werd ingezet. Je zou kunnen zeggen dat de herinnering aan het Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde, ook een herinnering is aan het bevrijdende werk van onze Heer! In de preek gaan we nader in op de persoon van de Heilige Geest.

Collecten: 1. KiA: Werelddiaconaat – Oeganda – kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. HA collecte: Vakantietas.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

Dit bericht wordt gearchiveerd op Friday 18th June 2021 om 5:46pm

Geplaatst in .