ds. P.J. van der Ende en Wendy van Egmond – Ontmoetingsdienst

De achtste dag van Pasen, de liturgische kleur is nog altijd wit. Dat duurt tot aan Pinksteren, want we zijn in feest- en jubelstemming, wetend dat de Heer is opgestaan! Wat dat voor invloed heeft op je leven zien we bijvoorbeeld bij Paulus, van wie we lezen dat hij ernaar verlangt de kracht van de opstanding te kennen (Filippenzen 3: 10). Dat verlangen herkennen we en daarin willen we samen leren en optrekken.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

Dit bericht wordt gearchiveerd op Saturday 1st May 2021 om 1:20pm

Geplaatst in .