ds. P.J. van der Ende (samenzang)

Een bijzondere dag: we mogen voor het eerst weer in grote(re) getale naar de kerk komen. Daar heb ik – en velen met mij – naar uitgezien; fijn dat het weer kan! In de morgendienst zullen we ook samen zingen, in de middagdienst vullen we dat op een andere manier in. ‘s Morgens zullen we lezen uit Matteüs 11:26-19 en 25-30, teksten die aanhaken bij de oude Joodse wijsheidsliteratuur, zoals bijvoorbeeld te vinden in Spreuken en het deuterocanonieke boek Jesus Sirach. In deze dienst zal ook officieel de stageperiode van predikant in opleiding Jeroen Baan worden afgerond.

Collecten: 1. KiA Binnenlands diaconaat: vakantiepret voor kinderen in armoede. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Boeketdiensten.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

Dit bericht wordt gearchiveerd op Friday 10th July 2020 om 5:33pm

Geplaatst in .