ds. M.J. Zandbergen, Aalsmeer en Jaap Varkevisser – Boeketdienst

Thema: Ruzie, conflict, onenigheid. We zien het dagelijks om ons heen, op televisie, social media en misschien wel onder vrienden en familie. Een bemiddelaar kan helpen bij zo’n conflict. Iemand met een frisse blik, die luistert naar beide kanten van het verhaal. Ook in de Bijbel komen bemiddelaars regelmatig voor. Wat kunnen we hier vandaag de dag nog van leren? De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Gerben van Delft.

Collecten: 1. 40 dagentijdcollecte KiA Werelddiaconaat. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Paasviering Ouderen (Diaconie).

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

Dit bericht wordt gearchiveerd op Tuesday 16th March 2021 om 6:16pm

Geplaatst in .