ds. L. van Rees, Hoogblokland, en Frits van Tol – Ontmoetingsdienst

Geen zondagsschool i.v.m. kinderdienst in de Immanuëlkerk maar wel kindernevendienst voor groepen 1-6.

Collecten: 1. 40-dagencollecte: KiA Werelddiaconaat Indonesië. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Paasviering Ouderen.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

Geplaatst in .