ds. L. Hoftijzer, Rijswijk NB – Studiedienst (geen samenzang)

Studiedienst met Bijbels ABC. Vanmiddag de letter P: ‘principe en praktijk’. In principe kun je soms heel erg tegen iets zijn, maar als je er dan in de praktijk mee geconfronteerd wordt, lijken principes soms ineens te gaan schuiven. Was je principe dan eigenlijk meer gebaseerd op een ondoordacht vooroordeel of blijft je principe wel staan, maar doe je in de praktijk dan toch water bij de wijn? Over deze spanning wil ik het gaan hebben. Ik weet nog niet precies waar het zal eindigen.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Communicatie.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

Dit bericht wordt gearchiveerd op Friday 7th August 2020 om 2:44pm

Geplaatst in .