ds. L. Hoftijzer, Rijswijk NB en Philip Smaling – Ontmoetingsdienst

Zondagsschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk.

Collecten: 1. KiA: missionair werk PKN: oog voor kinderen op pioniersplekken. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Fam. Van de Pol/Fam. Klaasse.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

Geplaatst in .