ds. J.G. van der Windt, Katwijk aan Zee en Ineke Siezenga – Ontmoetingsdienst

Er is zondagsschool.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

Geplaatst in .