ds. J.C. IJzerman en Karine Kromhout, Heilig Avondmaal – Ontmoetingsdienst

Zondagsschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk.

De traditie reikt ons voor deze zondag het verhaal van de bruiloft in Kana aan. Mooier kun je het voor een Avondmaalsdienst niet treffen! Jezus verandert water in wijn, en geeft zo een voorproefje van het hemelse bruiloftsfeest. Precies datzelfde gebeurt als wij samen het Avondmaal vieren. Met elkaar proeven we nu al iets van de blijdschap die we ooit ten volle zullen ervaren.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Jeugd en Jongeren. 3. Voedselbank.

Geplaatst in .