ds. J.B. Alblas, Katwijk en Leontine van Dijk – Ontmoetingsdienst

Er is geen zondagsschool. Na de dienst is er gelegenheid voor koffiedrinken.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Give a Child a Family (Diaconie).

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

Geplaatst in .