ds. E.L. van Schie-Hofman, Gouda en Ineke Siezenga – Ontmoetingsdienst

Zondagsschool, ook voor groep 7&8. Na de dienst is er koffiedrinken.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Communicatie.

KerkTV De Voorhof: https://kerkdienstgemist.nl/stations/979

Geluid stream De Voorhof: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21024

Geplaatst in .