ds. B.P. Broeren, Katwijk en Frits van Tol – Ontmoetingsdienst

I.v.m. de meivakantie is er geen zondagsschool. Er is koffiedrinken na de morgendienst.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakgroep Jeugd en Jongeren.

Geplaatst in .