ds. A. Haasnoot – Studiedienst (samenzang)

Studiedienst: Romeinen 7: ‘Geestelijk, vleselijk en inwendige strijd’. In Romeinen 7 gaat het over de Geest en het Vlees. Wat bedoelt hij daarmee. Ook komt er nogal wat inwendige strijd bij kijken.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

uitgebreide liturgie
aantal keren gedownload: 3

Welkom en mededelingen

‘Geestelijk, vleselijk en inwendige strijd’ In Romeinen 7 gaat het over de Geest en het Vlees. Wat bedoelt hij daarmee. Ook komt er nogal wat inwendige strijd bij kijken.

Aanvangslied Psalm 43: 3 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Apostolische geloofsbelijdenis

Gebed

Schriftlezing Romeinen 7: 7-13 HSV

Lied 126: 1 en 2 ‘ Ik bouw op U

Schriftlezing Romeinen 7: 14-26

Lied 43: 1 en 2 Vaste Rots van mijn behoud

Preek

Lied Gezang 449 ‘ God enkel Licht’

Gebeden

Aankondiging collecten
Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Taakgroep Pastoraat.

Slotlied Lied 126: 3 ‘Ik bouw op U’

Zegen

Dit bericht wordt gearchiveerd op Wednesday 15th July 2020 om 7:20pm

Geplaatst in .